20 november 2008: Overdracht van het Leemringveld

De NMV kreeg van  de Vereniging Natuurmonumenten een cadeautje voor haar 100ste verjaardag: het 'Leemringveld' aan de rand van het Voorsterbos. Het is ingeplant met jonge bomen op een dusdanige onderlinge afstand dat een "boomweide" ontstaat: een biotoop dat in ons land nauwelijks voorkomt maar wel zeer rijk aan paddenstoelen kan zijn.

Het toegangsbord is ontworpen en geschilderd door Frans Stokman. Het Leemringveld hoort, hoewel het nog volop in ontwikkeling is, sinds 2008 tot het rijtje paddenstoelenreservaten in Nederland.

Midden in het 60 hectare grote en vrij toegankelijke gebied is het najaar van 2008 de NMV-linde geplant, waarvoor het geld bijeen is gebracht door een dertigtal leden van de vereniging. Helaas heeft deze boom de bizarre weersomstandigheden van 2011 niet overleefd. Na een extreem droog voorjaar volgde een zeer natte zomer waardoor de toch al verzwakte boom verdronk in zijn eigen plantgat, temidden van slecht waterdoorlatend keileem. Treurig voor de boom, maar een geluk bij een ongeluk was dat de NMV met de aankoop bij de Nationale Bomenbank wat extra had betaald en daardoor garantie had. Daar heeft deze firma zich keurig aan gehouden en eind maart van dit jaar is er een nieuwe Linde geplaatst van dezelfde grootte en stamomvang als de vorige. Uit voorzorg is deze nu geplant op een iets gunstiger plek, namelijk op een anderhalve meter hoge wal van leemhoudend zand, waar het gevaar van verdrinken klein is. Medewerkers van Natuurmonumenten hebben er direct prikkeldraad om heen gezet, zodat het ingeschaarde vee de boom niet kan beschadigen of de grond er om heen te veel kan dicht lopen.