Ereleden van de NMV

Hieronder vind u de ereleden van de Nederlandse Mycologische Vereniging, omgekeerd chronologisch geordend naar het jaar waarin zij tot erelid werden benoemd. Door op een naam te klikken, wordt informatie over de betreffende persoon getoond. Een deel van de getoonde informatie is afkomstig uit het NMV-archief. Bovendien kunnen sommige delen van het digitale archief middels linkjes worden ontsloten, waardoor nog meer informatie gevonden kan worden.

2011: Dr. M.E. (Chiel) Noordeloos

klik op de das

Als professionele mycoloog behoort Chiel zeker tot de meest productieve van dit moment: talloze publicaties, waarvan een groot aantal met zijn Tsjechische vriend Vladimir Antonin, heeft hij het levenslicht laten zien. Maar zijn inzet als beroepsmycoloog heeft ook zeker doorgestraald naar de vereniging! Talloze publicaties in Coolia (waaronder over StrophariaceaeBoletusTricholoma en Lactarius) zijn van zijn hand. Ook is hij één van de drie hoofdauteurs van het 'Overzicht' en eindredacteur van de Flora Agaricina Neerlandica. Daarnaast maakte Chiel dertig jaar lang deel uit van de Coolia-redactie, zat hij drie termijnen in het bestuur (van 1988 tot 1994 als voorzitter) en is hij verschillende perioden actief in de Wetenschappelijke Commissie van de NMV.

Vernoemde paddenstoelen:
Entoloma noordeloosii A. Hausknecht
Entoloma machieli A. De Meyer

6 nov. 2020: 2:00-3:00 uur: Machiel Noordeloos live op Radio 1

Chiel Noordeloos is steeds heel productief geweest. Behalve over de Nederlandse fung1 schreef hij ook meerdere Europese monografieën, waarvan hieronder enkelen zijn afgebeeld.

2008: Drs. F. (Frits) Benjaminsen

Enthousiaste amateurmycoloog met enorme soortenkennis die altijd bereid is anderen te helpen, bijgedragen aan het opstellen van een betrouwbare "checklist van in Nederland vastgestelde zwammen" die later de basis werd voor het beroemde 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland' en diverse delen van de 'Flora Agaricina Neerlandica', jarenlang districtscoördinator en tot 2007 consul van de provincie Noord-Brabant, vijf jaar voorzitter van de NMV en een aantal jaren deel uitgemaakt van de Coolia-redactie. In 1999 ontving Frits ook al de Cool & Van der Lekprijs.

Coolia 51(3): Vijftien vragen aan Frits Benjaminsen (blz. 113-119)

Frits in zijn werkkamer in 2017

2008: B.W.L. (Bernhard) de Vries

Hoofdcoördinator van de Paddenstoelenkartering van 1993 t/m 2002 en nog steeds lid van het 'kernteam', tot maart van dit jaar districtcoördinator van de provincie Drenthe, actief in het meetnet en werkt ook anderen in, heeft regelmatig zitting genomen in de Wetenschappelijke Commissie, medeoprichter van Aphyllophorales-werkgroep 'Cristella', grote kennis van met name de korstzwammen en draagt die ook uit, heeft velen ingewerkt op het gebied van Aphyllophorales en is altijd snel met napluizen van lastig materiaal.

Bernhard in zijn werkkamer in 2018

Bernhard is een specialist in het vrijwel onzichtbare: minuscule korst- en bekerzwammetjes hebben altijd zijn belangstelling gehad, waarin hij onder zijn microscoop steeds weer een betoverende schoonheid ontdekte. Hij gaf een boekje uit met een vijftigtal zeer fraaie tekeningen. Het is te koop in de webwinkel.

De tekeningen van Bernhard de Vries kan men ook online bekijken: open het tekeningenarchief.

2008: Dr. E.J.M. (Eef) Arnolds

(Mede)oprichter van de Paddenstoelenkartering (1980) en het paddenstoelenmeetnet (1989), drijvende kracht achter verschillende standaardlijsten ('Overzicht van de paddestoelen in Nederland' en de Rode Lijsten). Als student was Eef al begaan met de natuur en samen met medestudenten stelde hij Fort Rhijnauwen veilig voor bedreigende plannen en zorgde ervoor dat zo begin 1970 een eerste Nederlandse paddenstoelenreservaat ontstond. Vele jaren later, in 2017, werden mede door toedoen van Eef 22 sparrenbossen in Drenthe tot paddenstoelenreservaat uitgeroepen.
Ook had Eef een groot aandeel in de vaststelling in 1985 dat de achteruitgang van de paddenstoelenflora het gevolg is van het handelen van de mens. Dit was nooit eerder vastgesteld en had grote gevolgen, waaronder het oprichten van de European Council for the Conservation of Fungi (ECCF).
Eef vervulde verschillende bestuursfuncties (waaronder die van voorzitter van 1994 tot 1999) en was medeorganisator van het in Wageningen gehouden Europese Mycologische Congres in 1995. Ook heeft Eef de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe opgericht, hield hij veel inspirerende voordrachten binnen de vereniging en schreef vele publicaties in Coolia, waaronder het Stekelzwammensupplement uit 2003. In Drenthe kwam mede dankzij Eef de Ecologische Atlas van Pannenstoelen in Drenthe tot stand. Bovendien werden daar mede dankzij zijn inspanningen 22 oude sparrenbossen tot paddenstoelenreservaat verheven.

Eef in 2017 in zijn paradijs "Schepping" in Holthe

Eef Arnolds werd in 2011 benoemd tot erelid van de European Mycological Association.

 

 

 

 

 

In februari 2023 ontving Eef de Floraprijs van Drenthe van de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD). De Drentse Floraprijs werd uitgereikt vanwege Eefs verdiensten voor het floristische onderzoek van Drenthe, maar ook voor zijn bijdragen aan de kennis van paddenstoelen en de natuurbescherming in de provincie.

Eef Arnolds ontvangt de Drentse Floraprijs 2023 uit handen van Eddy Weeda (foto: Bert Blok).

 

In juni 2023 ontving Eef uit handen van Prinses Beatrix de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Foto: Prins Bernhard Cultuurfonds/ Jorrit Lousberg

1997: Dr. H.A. (Huub) van der Aa (1935-2017)

Mycoloog van groot formaat, met een bijzondere kennis van imperfecte ascomyceten en hun anamorfen en van afwijkingen aan paddenstoelen. Bestuurslid (m.n. als secretaris) van 1974-1984, eindredacteur Coolia (1984-1989), vele jaren bibliothecaris en tot enkele jaren voor zijn dood ook archivaris; stichtte het restauratiefonds en zorgde voor herstel van oude kostbare werken. Ook legde Huub een archief aan over alle personen die in de NMV een rol speelden of gespeeld hadden: het 'personalia-archief'.

Coolia 40(3): Erelidmaatschap voor Huub van der Aa (blz. 204-205)
Coolia 60(3): In Memoriam Huub van der Aa 1935-2017 (blz. 118-119)
Download de volledige lijst van publicaties

Vernoemde taxa:
Aabaarnia Diederich (2014)
Aaosphaeria Aptroot (1995)
Asteromella huubii Ruszkiewicz-Michalska 2016

Op 8 februari 2014 ontving Huub een koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote inzet als vrijwilliger bij tal van activiteiten, met name zijn jarenlange inzet als bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Cantonspark te Baarn, maar zeker ook vanwege zijn vele activiteiten voor de NMV.

Huub in de NMV-bibliotheek, 1992


1993: Dr. C. (Kees) Bas (1928-2013)

Mycoloog van groot formaat, initiatiefnemer en coördinator van het project van de Flora Agaricina Neerlandica en vele functies binnen de NMV: redacteur van Coolia (1954-1964), voorzitter (1968-1973), actief in de floracommissie, vele lezingen. Kees heeft vele beroeps- en amateurmycologen opgeleid, geïnspireerd en gestimuleerd.

Coolia 36(3): Erelidmaatschap voor Kees Bas (blz. 100-101)
Coolia 56(2): In Memoriam Kees Bas 1928-2013 (blz. 39)
Coolia 56(3): Herinneringen aan Kees Bas (1928-2013) (blz. 105-112)
Download de volledige lijst van publicaties

Excursie in 1960

Vernoemde paddenstoelen:
Amanita basiana Tulloss & M. Traverso
Amanita basii Guzmán & Ram.-Guill.
Marasmius cornelii Læssøe & Noordel.
Psathyrella basii Kits van Wav.
Pseudobaeospora basii Adamčík & Ripková
Squamanita basii Harmaja
Xerocomus basius de Meijer

1992: N.E. (Elly) Nannenga-Bremekamp (1917-1996)

Myxomyceten-specialist van wereldformaat, Auteur van 'De Nederlandse Myxomyceten' (1974)

Levensverhaal: Coolia 35(3): 74-75
In Memoriam: Coolia 40(1): 1-2

Vernoemde myxomyceten:
Comatricha nannengae Härk.
Diacheopsis nannengae G. Moreno, Illana & Heykoop
Licea nannengae Pando & Ladó
Stemonaria nannengae (T.N. Lakh. & Mukerji) Nann.-Bremek.

1983: Dr. R.A. (Rudi) Maas Geesteranus (1911-2003)

Mycena-specialist van wereldformaat
Auteur van vele publicaties, waaronder een Coolia geheel gewijd aan de Gasteromyceten van Nederland en een viertal Wetenschappelijke Mededelingen over de Geoglossales (1964), Pezizales (1967-69) en clavaroide fungi (1976), een Coolia-supplement over de Gastromyceten van Nederland (1971) en 'The Mycenas of the Northern Hemisphere' (1992: twee delen gebundelde publicaties over Mycena).
In Memoriam: Coolia 46(4): 153-155

Vernoemde paddenstoelen en genera:
Agaricus geesterani Bas & Heinem.
Claussenomyces maasgesterani Narson
Coprinopsis geesterani (Uljé) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
Coprinus geesterani Uljé
Geoglossum geesterani S. Arauzo & A. Lebre
Lyophyllum maas-geesterani Clémençon & Winterh.
Maasoglossum K.S. Thind & R. Sharma 1985
Marasmiellus maas-geesterani Robich & E. Campo
Marasmius maasii Singer
Mycena geesterani Heykoop, Esteve-Rav. & G. Moreno
Pleurotus geesterani Singer
Ramaria geesterani de Meijer
Ramgea annulispora Brumm. (Ramgea = R.A.MaasGeesteranus)

Vernoemde korstmossen:
Cladonia maasii Ahti & Sipman
Parmelia geesterani Hale
Pseudoparmelia geesterani (Hale) Hale
Rinodina geesterani H. Mayrhofer
Verrucaria maas-geesterani Servít
Xanthoparmelia geesterani (Hale) Hale & Elix

De Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV kan men downloaden via de publicatiepagina.

Voorzitter Annelies Jansen schenkt het erelidmaatschap aan (v.l.n.r.) Rudy Maas Geesteranus, Jasper Daams en Eddy Kits van Waveren (1983).

1983: E. (Eddy) Kits van Waveren (1906-1995)

Internist, o.a. bij het Wilhelminagasthuis en het Nederlandse leger, en amateurmycoloog en in die hoedanigheid auteur van 50 mycologische artikelen, waaronder twee kleine monografietjes over de Stereorarius-groep in Coprinus (Persoonia 5: 131-17 6, 1968) en de geringde soorten in Conocybe subgenus Pholiotina (Persoonia 6: 119-165, 1970). Zijn bekendste werk is de nog steeds belangrijke monografie van 'The Dutch, French and British species of Psathyrella' (1985).

In Memoriam:
Coolia 39(1): 1-4 en Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde 139: 39.

Vernoemde paddenstoelen:
Entoloma kitsii Noordel.
Psathyrella kitsiana Örstadius
Psathyrella wavereniana M. Marchetti
Psathyrella waverenii Arnolds

Kits van Waverenfonds

Kits van Waveren heeft zijn vermogen vastgelegd in een fonds: het "Stichting Rijksherbariumfonds dr. E. Kits van Waveren" of kortweg "Kits van Waverenfonds". Dit fonds is op 10 september 1981 opgericht en heeft ten doel het bevorderen van de bestudering van de taxonomie, morphologie, ecologie, geografie en floristiek van plaatjeszwammen (agaricales sensu lato) aan of onder verantwoordelijkheid van het Rijksherbarium te Leiden. Het Rijksherbarium maakt tegenwoordig deel uit van Naturalis Biodiversity Center.

Bij de foto:
Voorzitter Annelies Jansen
schenkt het erelidmaatschap aan
(v.l.n.r.) Rudy Maas Geesteranus,
Jasper Daams en Eddy
Kits van Waveren (1983).

1983: J. (Jasper) Daams (1916-1992)

Van 1967 tot 1978 maakte Daams deel uit van het ebstuur, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter´.
Hij schreef vele publicaties in Coolia.
Vertaalde en bewerkte diverse populaire paddenstoelenboeken.
Auteur van '100 paddestoelen' (1975).
In Memoriam: Coolia 35(4): 109-110

Vernoemde paddenstoelen:
Clitopilus daamsii Noordel.
Conocybe daamsii Hauskn.
Gerronema daamsii Marxm. & Clémençon
Physarum daamsii Nann.-Bremek. (myxomyceet)

Lees meer op de pagina over bijzondere personen.

Voorzitter Annelies Jansen schenkt het erelidmaatschap aan (v.l.n.r.) Rudy Maas Geesteranus, Jasper Daams en Eddy Kits van Waveren (1983).

1981: Dr. F. (Frans) Tjallingii (1909-2007)

In Memoriam: Coolia 50(4): 169-170

Sinds 2 september 1991 tevens erelid van de KNNV

Vernoemde paddenstoelen:
Entoloma tjallingiorum Noordel.
Inocybe tjallingiorum Kuyper

Lees meer op de pagina over bijzondere personen

De laatste jaren van zijn leven wijdde Frans aan de verspreiding van
de toen nog zeldzame Pruikzwam.

Pruikzwam (Hericium erinaceus). Foto: Frans Tjallingii

1981: G.J.M.G. (Dien) Tjallingii-Beukers (1907-1990)

Auteur van WM 185: 'Het geslacht Pholiota' (1987)
In Memoriam: Coolia 33(3): 57

Vernoemde paddenstoelen:
Entoloma tjallingiorum Noordel.
Inocybe tjallingiorum Kuyper

Lees meer op de pagina over bijzondere personen.

1977: Drs. H.S.C. Huijsman (1900-1986)

Vele mycologische publicaties
In Memoriam: Persoonia 13(3): 233-235

Vernoemde paddenstoelen:
Amanita huijsmanii F. Massart & Rouzeau
Bolbitius huijsmanii (Watling) Bon
Collybia huijsmanii (Antonín & Noordel.) Bon
Conocybe huijsmanii Watling
Entoloma huijsmanii Noordel.
Gymnopus huijsmanii Antonín & Noordel.
Hebelomina huijsmaniana Sing.
Inocybe huijsmanii Kuyper
Lepiota huijsmanii Wichanksý

1963: Prof. Dr. K.B. (Karel) Boedijn (1893-1965)

Auteur van meer dan 80 mycologische publicaties
Huldigingsverslag: Coolia 10(3): 35-36
The Mycological Publications of K.B. Boedijn. Persoonia 3(3): 325-330
In Memoriam: Coolia 11(4-6): 39

Vernoemde schimmels:
Aspergillus boedijnii Blochwitz
Aspergillus terreus var. boedijnii (Blochwitz) Thom & Raper
Asteridiella boedijnii (Cif.) Hansf.
Asterina boedijniana Hansf.
Ceramothyrium boedijnii Bat., Nascim. & Cif.
Chaetothyrium boedijnii Hansf.
Cordierites boedijnii W.Y. Zhuang
Gastroboletus boedijnii Lohwag
Inocybe trechispora var. boedijnii Singer
Lembosia boedijnii Hansf.
Meliola boedijniana Hansf.
Meliola boedijnii Cif.
Midotis boedijnii Cif.
Pseudocercospora boedijniana U. Braun
Septobasidium boedijnii Couch

1958: Dr. A.F.M. (Bert) Reijnders (1899-2002)

Bij de honderdste verjaardag van dr. A.F.M. Reijnders. Coolia 42(4): 207-208.
Dr. A.F.M. Reijnders een eeuw oud. Coolia 42(4): 209.
A.F.M. Reijnders en de NMV. Coolia 42(4): 219-221.
In Memoriam: Coolia 45(4): 189-190.

1958: Prof. Dr. J. (Johanna) Westerdijk (1883-1961)

Medeoprichter van de NMV in 1908
Directrice van het fytopathologisch laboratorium "Willie Commelin Scholten" in Amsterdam en later van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS) te Baarn. Eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland (10-2-1917), onder wie 25 vrouwen promoveerden.
In Memoriam: Coolia 9(1-2): 3-8.

Vernoemde schimmels:
Aspergillus westerdijkiae Frisvad & Samson
Gyrothyrium westerdijkiae Arx
Helicodendron westerdijkae Beverw.
Pestalotiopsis westerdijkii Steyaert
Torulopsis westerdijkiae E.K. Novák & Vitéz
Westerdykella Harry J. Zwart (14 soorten tot 10-2-2017)
Westerdykella centenaria Harry J. Zwart, 2017 (100 jaar Westerdijk)

Lees meer op de pagina over bijzondere personen.

1954: G.D. (Gerard) Swanenburg de Veye (1898-1981)

Vele jaren (1932-1943) redacteur van 'Fungus'
Voorzitter van de NMV van 1946 tot 1952
Auteur van 'Paddenstoelen in woord en beeld' (1933 en later) en foto-illustrator van 'Paddestoelen, hun vorm en kleur' (H. Kleijn, 1961)
Vertaler en bewerker van Elseviers Paddestoelegids (1964, 1974)
In Memoriam: Coolia 24(2): 58 en Coolia 24(3): 79-81

Swanenburg de Veye en Johanna Westerdijk in 1958 bij het vijftigjarig jubileum.

1947: Dr. H.A.A. (Hendrik) van der Lek (1881-1955)

Meer dan 30 jaar actief in de NMV als conservator, bestuurslid, bibliothecaris
Medeauteur van 'Het paddestoelenboekje' (1913-1943)
Dankwoord na 30 jaar bestuur: Fungus 17(4): 41-42
Overlijdensbericht: Coolia 3(1): 1-2
In Memoriam: Fungus 26(1-4): 1-2

Vernoemde paddenstoelen:
Rhopalostroma lekae Whalley

1937: P.J.A.J. Meulemeester (1873-1950)

Medeoprichter en langjarig bestuurslid van de NMV
In Memoriam: Fungus 20(3): 38-39

Meulemeester was van 1919 tot 1937 bibliothecaris.
Foto gemaakt in 1935.

1933: Dr. J.S. Meulenhoff (1867-1936)

Oprichter van de bibliotheek van de NVM en eerste bibliothecaris, stichter van het boekenfonds, voorzitter van de NMV van 1919 tot 1933.
Dankwoord en afscheid van Dr. J.S. Meulenhoff als voorzitter: Fungus 5(1): 2-5.
In Memoriam: Fungus 7(5-6): 65-66.

Vernoemde paddenstoelen:
Mycena meulenhoffiana Oort

1920: Joh. (Johannes) Ruys (1856-1941)

Oprichter en eerste voorzitter van de NMV
J.S. Meulenhoff (1931): Ons erelid Joh. Ruys 75 jaar (Fungus 2: 71-72)
Ruys schreef het eerste Nederlandse paddenstoelenboek: 'De paddenstoelen van Nederland' (1909):

Ruys heeft ook zeventien banden met ruim 1250 fraaie aquarellen van zijn hand nagelaten, welke thans deel uitmaken van de collectie van het Teylers Museum te Haarlem. Op hun website zijn alle auqarellen te downloaden!