Archief van de Nederlandse Mycologische Vereniging
Huisvesting personalia-aqrchief Huisvesting NMV-aqrchief Het archief van de NMV ligt sinds maart 2016 opgeslagen op een locatie in Amersfoort. Het is ongeordend en bevat uiteenlopende stukken. Een deel van het archief ligt bovendien elders opgeslagen: het betreft het "personalia-archief" dat tijdelijk is opgeslagen op de zolder van het gemeentehuis te Baarn.
In 2012 is al begonnen met het mondjesmaat digitaliseren van stukken die kunnen worden gescand of gefotografeerd. Vanaf januari 2015 is ook gestart met het scannen van bestuurstukken; sinds januari 2016 is begonnen met het inscannen van het personalia-archief. Aangezien alles door vrijwilligers gebeurt, zal het inscannen en fotograferen nog geruime tijd in beslag gaan nemen. Wie daarbij wil helpen, kan contact opnemen met de archivaris.
Op deze plaats zullen de gescande en gefotografeerde stukken t.z.t. toegegankelijk worden gemaakt voor de leden.

Archivaris: Aldert Gutter, Baarn

Wilt u helpen met het inscannen van stukken? Mail de archivaris!