Paddenstoelen en natuurbeheer
De Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud van de Nederlandse Mycologische Vereniging verzorgt de inbreng van de mycologie in het beheer van natuurgebieden van allerlei aard. Ze adviseert terreinbeheerders (dit kunnen grote organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn, maar ook particuliere landeigenaren of gemeentelijke plantsoenendiensten) omtrent paddestoelvriendelijke beheersmaatregelen, verzorgt inspraakreacties voor MilieuEffectRapportages (MERs) en coordineert specifieke inventarisaties van terreinen waarvoor op korte termijn beheersplannen moeten worden gemaakt.

Weghbermen Wegbermen, lanen en parken (2014) (lees meer)
Deze brochure vestigt de aandacht op openbaar groen dat, wanneer er oude(re) bomen staan, zeer interessant kan zijn voor paddenstoelen, waaronder veel specifieke mycorrhizasoorten, waarvan er bovendien veel op de Rode Lijst staan. Deze brochure biedt handvatten voor beheerders.
Brochure naaldbossen
Paddenstoelen in naaldbossen (2010) (lees meer)
In 2010 heeft de NMV een brochure uitgebracht met als doel de mycologische waarde van naaldbossen onder de aandacht te brengen. Naaldbossen dreigen uit Nederland te verdwijnen. De NMV is hier niet gelukkig mee, omdat veel naaldbossen unieke levensgemeenschappen vormen, waarin veel bedreigde paddenstoelen groeien.

Paddestoelvriendelijk natuurbeheer Paddenstoelvriendelijk natuurbeheer (2003)
In 2003 schreef Peter-Jan Keizer het boekje 'Paddestoelvriendelijk natuurbeheer' (lees meer over dit boek). Keizer maakt deel uit van de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud, die al in 2001 pamfletten publiceerde met concrete aanwijzingen voor een meer paddestoelvriendelijk natuurbeheer. Deze verschenen in Coolia 44: 233-249. U kunt dit artikel hieronder downloaden.

Artikel in Coolia 44 (2001)

De actueel bijgestelde informatie leest u op Paddenstoelvriendelijk natuurbeheer.


Paddestoelen en natuurbeheer (1994)
Iets ouder, maar nog steeds waardevol is de door de KNNV uitgegeven Wetenschappelijke Mededeling "Paddestoelen en natuurbeheer" (WM 212, Th. Kuyper (red.), 1994). Het bevat een aantal uitgeschreven lezingen op basis van ecologisch onderzoek, waarvan de bevindeingen inzicht geven, dat kan helpen bij het uitstippelen van paddenstoelvriendelijk beheer. Helaas is dit boekje niet meer verkrijgbaar.

WM nr. 212