Blanke pronkridder in een hondenlosloopgebied in het Hollands Duin te Noordwijk (Zuid-Holland)


Tricholomella constricta (Fr.) Zerova

Edwin Maassen

Op 1 april waren we met de Paddenstoelenwerkgroep Noordwijk in Hollands Duin, direct ten noorden van Noordwijk.  Vlak bij de uitgang vonden we een klein groepje van stevige, kleine witte paddenstoelen met een melige geur. Ze groeiden op kortgrazig grasland in het open duin dat ook vrij toegankelijk is voor loslopende honden. Het ligt vlak bij de ingang en fungeert als een hondentoilet; genoeg hondenpoep en ammoniak dus. In het veld konden we geen passende naam bedenken maar na plaatsing van foto’s op de Facebookgroep van de NMV kwam al snel de naam: Blanke pronkridder. De microscoop bevestigde dat: sterk geornamenteerde sporen van 6-9,5 x 5-6 μm, en cystiden waren afwezig. De Blanke pronkridder is zeldzaam in Nederland en staat als ernstig bedreigd in de Rode lijst van 2008.

Literatuur

E. Arnolds et al (2014): Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe, deel 2, blz.138.
E. Gerhardt (1999): De grote Paddenstoelengids voor onderweg, blz. 142.