Composieten-zeggeroest in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Puccinia dioicae Magnus

Theo Westra (2020)

Op 20 april besloot ik een wandeling te gaan maken in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ik nam de ingang bij het Panneland en hier constateerde ik al gelijk dat de kruiskruiden er verpieterd bij stonden door de droogte. Dit maakte het niet lastig voor mij om roesten te ontdekken. Op Jakobskruiskruid trof ik een mooie roestsoort aan. Nadat ik het blad had afgeknepen en de roest gefotografeerd, realiseerde ik me dat dit weleens de Composieten-zeggeroest (Puccinia dioicae) kon zijn. Materiaal opgestuurd naar Charlotte Swertz en zij kon mijn vondst bevestigen. Composieten-zeggeroest lijkt zeldzaam omdat ze slechts bekend is van dertien atlasblokken. Mogelijk is de soort echter minder zeldzaam dan gedacht omdat Composieten-zeggeroest ook kan voorkomen op andere zegge-soorten. Het feit dat er nog steeds maar heel weinig mensen naar roesten kijken speelt vermoedelijk ook een rol.

Literatuur:
A.J. Termorshuizen & C.A. Swertz (2011): Roesten van Nederland, blz. 273.