Zeer waarschijnlijk Coprinus littoralis aan het strand bij IJmuiden als nieuwe soort voor Nederland

Coprinus littoralis Moreno, Carlavilla, Heykoop, Manjón & Sánchez, sp. nov

Luc Knijnsberg

Op zaterdag 5 december gingen mijn vriendin Lucette en ik naar het strand bij IJmuiden. We zijn erg geïnteresseerd in de bijzondere soorten paddenstoelen die in de zeereep groeien. Opeens zagen we inktzwammen staan en na ze zorgvuldig te hebben uitgegraven, bleken ze een duidelijke ring om de steel te hebben. Ik kwam er thuis na een tijdje puzzelen niet uit, maar op de Facebookgroep van de NMV reageerde inktzwammenexpert Michel Beeckman zeer enthousiast op de foto’s dat het wel eens om Coprinus littoralis zou kunnen gaan. Het is een uiterst zeldzame soort Coprinus die alleen nog maar bekend was uit Spanje. Collega-mycoloog Kees Roobeek liet na microscopisch onderzoek weten dat de vondst zeer veel gelijkenis vertoonde met de Spaanse vondst van Coprinus littoralis. De vondst zal ook op DNA-samenstelling worden onderzocht.

Literatuur:
G. Moreno, J. Carlavilla, M. Heykoop, J. Manjon & A. Sanchez (2016): Coprinus littolaris. Persoonia 36: 425-425.