Donker veenmostrechtertje op het Aamsveen bij Enschede (Overijssel)

Omphalina onisca (Fr.) Quél.

Laurens van Run (2020)

Op 26 oktober was ik op het Aamsveen bij Enschede. Schraalgraslanden worden er jaarlijks gemaaid, waarbij stukken met dopheide worden ontzien. In één van die stukken trof ik tussen dopheide op een ondergrond van veenmos opvallende paddenstoelen aan, met heel sterk verdiept centrum, heel erg op de steel aflopende lamellen en een donkere steel. Na thuiskomst bleek al snel dat het ging om Donker veenmostrechtertje (Omphalina onisca), op de Rode Lijst 2008 staand als verdwenen uit Nederland. De enige eerdere melding  - uit de omgeving Wageningen - dateert uit de periode 1965-1970.  De naam "trechtertje" suggereert een klein ding, maar de diameter bedraagt toch zo'n 35 mm en de steel is zo'n 50 mm lang. Marian Jagers heeft mijn determinatie bevestigd.

Literatuur:
H. Knudsen & J. Vesterholt (2008): Funga Nordica, blz. 230.