Grote vleugelspoorkorstzwam op de Zijperdijk bij ’t Zand (Noord-Holland)


Lindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Pilát

Leonard Minkema

Op 2 november nam ik weer een kijkje op de Zijperdijk bij ‘t Zand. Onderaan de zuidhelling van deze dijk stond het gras op veel plekken wat hoger maar toch was daartussenin best veel te vinden. Alleen iets als deze gele zwam had ik niet verwacht, maar het kwam me wel bekend voor vanuit het boek : Fungi of Temperate Europe als een Lindtneria-soort. Riet van Oosten heeft het microscopisch onderzocht en daaruit kwam naar voren dat het de uiterst zeldzame Grote vleugelspoorkorstzwam betreft. Hij komt onder andere voor op kalkrijke grond te midden van kruiden, precies zoals bij deze vondst ook het geval was.

 

Literatuur

Ryvarden & L. Melo (2014 [1e druk]; 2017 [2e druk]): Poroid fungi of Europe, blz. 258 [1e druk]; blz. 230 [2e druk].
T. Læssøe & J. Petersen (2019): Fungi of Temperate Europe, blz. 980.