Harige manteltruffel in het Roderveld te Rossum (Overijssel)

Genea hispidula Berk. ex Tul. & C. Tul.

Ronald Morsink

Op 9 oktober bezocht ik het Roderveld in Rossum. Het is een natuurgebied van Natuurmonumenten met veel verschillende bostypen met daartussen kronkelende beken en sloten. In een drooggevallen beek/sloot langs het talud viel mijn oog op hele kleine bruine rond uitziende paddenstoelen. De vruchtlichamen zijn ongeveer 0.5 centimeter groot met lange bruine haren. Ze staken boven de grond uit en groeiden tussen het mos. In eerste instantie dacht ik aan een nog niet rijpe bekerzwam die zich nog moest ontvouwen. Thuis onder de microscoop bleken ze prachtige geornamenteerde sporen te hebben. Na microscopisch onderzoek en de bevestiging van Henk Huijser bleek het te gaan om de uiterst zeldzame Harige manteltruffel. Mede door zijn uiterlijk en formaat is deze soort nog niet vaak gevonden en staat als uiterst zeldzaam op de Verspreidingsatlas.

Literatuur:

L. Kers (1990). Genea hispidula funnen i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift, 84, blz. 37-41.
T. Læssøe & J. Petersen (2019): Fungi of Temperate Europe, vol. 2, blz. 1268.