Kegelschubvlieskelkje in Westduinpark te Den Haag

Hymenoscyphus lutescens (Hedw.) W. Phillips

Eric Wisse

In het Westduinpark trek ik me soms terug op rustige plekken. Op 13 november trof ik daar in het binnenduinbos tegen de avondschemer een dennenkegel met daarop gele schijfjes. In zo'n geval bestaat de kans dat de zwam specifiek op kegels voorkomt. Ik kon nog net foto’s maken voor het donker, maar liep vast bij de determinatie. Jan Knuiman bracht me op het idee van Kegelschubvlieskelkje (Hymenoscyphus lutescens). Dat bleek een juiste suggestie, want nadat Kees Pinster hem microscopisch had onderzocht, kwam hij tot dezelfde conclusie. De lange asci vormen een mooie waaier. Ondanks dat er heel wat dennen in de duinen zijn geplant, zijn de geregistreerde vondsten van deze soort in duingebied vooralsnog beperkt tot Noord Holland. Het Kegelschubvlieskelkje is slechts bekend van 11 atlasblokken en is hiermee zeldzaam (zz) voor ons land.

Literatuur:
L. Hansen & H. Knudsen (2000): Nordic macromycetes, vol. 1, blz. 153.