Kersentrilzwam in het Savelsbos (Zuid-Limburg)

Craterocolla cerasi (Schumach.) Bref.

Ton Hermans en Karin Koppen

Op 5 maart  maakten wij een wandeling door het Savelsbos op zoek naar voorjaarspaddenstoelen. Op een stam van een bijna dode kers (Prunus avium) vinden we iets dat de aandacht trekt:  een voor ons onbekende trilzwam. Na enig onderzoek blijkt het te gaan om de Kersentrilzwam, een voor Nederland zeer zeldzame soort.  Onze vondst is pas de vijfde officiële registratie daarvan. De Kersentrilzwam is voor een trilzwam gemakkelijk herkenbaar vanwege de opvallend roze kleur. Specifiek voor het geslacht Craterocolla, waarvan de Kersentrilzwam de enige vertegenwoordiger in Nederland is, is dat het teleomorfe stadium (lob- tot hersenvormig) bijna altijd naast het anamorfe stadium (urnvormig) aanwezig is. Het anamorfe stadium verschijnt eerst en daarna aan de basis daarvan het teleomorfe. Op de foto zijn beide stadia zichtbaar. Onze vondst is bevestigd door Luc Lenaerts.

Literatuur:

E. Arnolds, R. Chrispijn & R. Enzlin (2014): Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe, deel 3, blz. 231.