Kleine oranje bekerzwam op de stuwwal bij Molenhoek (Limburg)

Aleuria exigua Rifai

Rob Koelman

Op 5 oktober vond ik in een heideterrein op de stuwwal bij Molenhoek meerdere clusters van oranje schijfjes. De soort was massaal aanwezig met meer dan tien clusters van ongeveer 50 tot 200 schijfjes elk. Er zijn enkele tientallen soorten met grofweg dezelfde habitus van kleine oranje schijfjes/bekertjes die alleen door microscopisch onderzoek betrouwbaar te onderscheiden zijn. Jan Knuiman was zo vriendelijk om wat verzameld materiaal onder de microscoop te leggen. Hieruit bleek dat het om de Kleine oranje bekerzwam ging, herkenbaar aan o.a. het fijnmazige netwerk op de sporen en de “kammen” aan de uiteinden ervan. Dit is een zeldzame soort die na 1990 bekend is uit 19 atlasblokken (NMV-Verspreidingsatlas). De soort komt hoofdzakelijk voor op de hogere zandgronden in het oostelijk deel van ons land.

Literatuur

J. Häffner (1993): Die Gattung Aleuria. Rheinland-Pfälzisches Pilzjournal 3 (1), blz. 6-59.
http://www.mycocharentes.fr/pdf1/7%201471%202%20.pdf.