Ruwsporige knotszwam op een oude zeedijk in Noord-Holland

Clavaria atrofusca Velen.
Leonard Minkema

Op 26 november 2021 vond ik op de zuidhelling van een oude zeedijk in Noord-Holland vlakbij de eerdere bijzondere vondst van de Zwartbruine knotszwam, meerdere groepjes van anders gekleurde donkere knotszwammetjes. Jong zijn de knotsjes bijna wit, later bruin met een lichter topje en uiteindelijk geheel bruin. Andere vinders, namelijk Ruth de Groot, Tom Damm en Jan-Jaap Spaargaren hebben ze door Martijn Oud microscopisch laten onderzoeken. Die kwam met behulp van Funga Nordica uit bij de Ruwsporige knotszwam. Die soort heeft brede ruwe sporen van gemiddeld 8,5 x 5.0 μm. De Ruwsporige knotszwam komt voor op brandplekken maar ook wel op klei, zoals bij deze vondst het geval is. De Ruwsporige knotszwam kent slechts twee stippen op de verspreidingsatlas en is dus een uiterst weinig gemelde soort.

Literatuur:

H. Knudsen & J. Vesterholt (2018): Funga Nordica,  blz. 245.