Smalsporige heksenboleet op landgoed Bredius in Woerden (Utrecht)


Suillellus mendax (Vizzini & Simonini) Vizzini, Simonini & Gelardi

Brigitte Bloem

Als Werkgroep Paddenstoelen Woerden deden we op 4 oktober 2023 een inventarisatie van Landgoed Bredius en liepen tegen Smalsporige heksenboleten aan. De soort werd in 2014 ontdekt naast twee algemeen voorkomende soorten heksenboleten (de Netstelige en de Gewone) en zit precies tussen deze twee soorten in: de Netstelige heeft een vrij grof net over de hele steel, waar de Smalsporige dat alleen aan de top van de steel heeft. De onderste helft lijkt nog het meest op de steel van de Gewone heksenboleet (zonder net). De sporen zijn langer en smaller dan die van de Netstelige heksenboleet. De soort is bevestigd door Chiel Noordeloos, is vrij zeldzaam en leeft samen met eiken in onze kleiige rivierengebieden en aan de kust.  Sinds 2014 is de Smalsporige heksenboleet in 17 atlasblokken geregistreerd.

 

Literatuur

Deceuninck (2020): Veldsleutel ‘Boletales’ met macroscopische en microscopische kenmerken gebaseerd op de determinatiesleutel van M. Noordeloos et al (2018): Flora agaricina neerlandica, vol. 7, https://www.verspreidingsatlas.nl/redactie/pdf/73078835-8ca0-4133-b21a-4565fd43df76.pdf
M. Noordeloos op https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/PadvdMnd/pvdm_n_sep18.htm