Thujamoorschijfje op Oranje Nassau’s Oord bij Wageningen (Gelderland)

Chloroscypha seaveri Rehm ex Seaver.
William de Jong

Op 28 januari vond ik het Thujamoorschijfje op Oranje Nassau’s Oord, bij Wageningen. Deze soort ziet er uit als een heel klein zwart spijkertje (tot 0,3 mm hoog en breed) en leeft op afgestorven bladeren van Sikkelcypres (Cryptomeria japonica) en Levensboom (Thuja). Het Thujamoorschijfje is slechts één keer eerder gevonden in Nederland, namelijk in 1952. En wat blijkt, dat was eveneens op Oranje Nassau’s Oord en ook op Sikkelcypres! Zou deze soort na 70 jaar weer terug zijn, of zou die al die jaren aan de aandacht van mensen (met een loep) zijn ontsnapt? Dank aan Carina van Steenwinkel, die mij had verteld dat zij deze soort recent voor de tweede keer had gevonden in België. En dank aan Stip Helleman voor de bevestiging van de determinatie.

Literatuur:

O. Petrini (1982): Notes on some Species of Chloroscypha Endophytic in Cupressaceae of Europe and North America. Sydowia 35,  blz. 206-222.