Nieuwe soort kaaszwam op de Stippelberg te Bakel (Noord-Brabant)


Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev & Singer

Ine van Raaij

In augustus vond ik op een op de grond gelegen stammetje van een Lijsterbes een geel gekleurde, op een kaaszwam gelijkende, paddenstoel. De eerste twee foto`s die ik toen nam, brachten mij echter op geen enkel spoor. Op 13 september zag ik hetzelfde stammetje weer, nu met nieuwe exemplaren. Op enkele Europese paddenstoelenforums zag ik dat de foto’s van mijn vondst sterke gelijkenis vertoonden met foto’s van Tyromyces kmetii. Mijn vondst is microscopisch gedetermineerd en bevestigd door Eduard Osieck. Ik heb ook een post geplaatst in de Facebookgroep van de NMV en daar kwam Alex König met de reactie dat Tyromyces kmetii al eerder in Nederland door hem is waargenomen op de Brunssumerheide in september 2022 (laatste foto) en door Andreas Gminder als zodanig gedetermineerd,. Deze vondst is echter destijds niet aangemeld.

 

Literatuur

Læssøe & J. Petersen 2019): Fungi of Temperate Europe, vol. 2, blz. 908