Zandaardtong in De Kerf bij Bergen aan Zee (Noord-Holland)

Geoglossum arenarium  (Rostr.) Lloyd

Frans de Buijzer

Dit kolossaal uitziende moderne kunstwerk is in werkelijkheid een klein paddenstoeltje van zo'n twee centimeter lengte. Het staat te midden van verschillende groepjes paddenstoelen in een zandige rand onder een met struikhei begroeid duintje. Het betreft hier de Zandaardtong die ik tegenkwam in het weekend van de Europese Dag van de Paddenstoel tijdens een wandeling door het mycologische en floristisch waardevolle gebied De Kerf bij Bergen aan Zee. De Zandaardtong is te herkennen aan het kleine formaat, de vorm van het vruchtlichaam met onregelmatig gevormde knobbels of uitsteeksels met een gezamenlijke steel en het voorkomen in stuifzanden of open zandvlakten van de duinen. De Zandaardtong is zowel in de kustduinen als in de rest van Nederland vrij zeldzaam. De paddenstoel is saprotroof en wordt vaak aangetroffen in de buurt van heidesoorten.

Literatuur:

C. Roobeek (2009): Aardtongen in de duinen van Noord-Kennemerland 2005 t/m 2008, blz. 14-15.