Op zoek naar waasjes en korstjes...

De landelijke werkgroep 'Cristella' is een Nederlands-Vlaams initiatief. Er wordt met name specialistisch gekeken naar niet-plaatjeszwammen, waaronder hout- en korstzwammen, maar ook trilzwammen en zakjeszwammen. Het doel is de kennis over deze groepen uit te breiden, te verbreden en te verdiepen. Omdat er in Nederland steeds minder plaats is voor beroepsmycologen, dreigt er kennis verloren te gaan en is er van verdieping en verbreding nauwelijks sprake meer. de groepen waar Cristella zich voornamelijk op richt vormen de moeilijkste paddenstoelgroepen; door de activiteiten van Cristella is de kennis van deze groepen de laatste jaren toegenomen.
De werkgroep organiseert regelmatig activiteiten. Wie daaraan wil meedoen, zal een microscoop nodig hebben om de zwammen te kunnen determineren. Wie nog een beginner is, maar open staat voor deze wijze van werken is welkom en kan rekenen op hulp en begeleiding.

Werkweekenden

'Cristella' organiseert één tot twee maal per jaar een weekend. Dit gebeurt doorgaans buiten het 'normale' paddenstoelenseizoen, dus in het voorjaar of in de late herfst, wat geen probleem is, omdat de meeste soorten uit de bij Cristella bestudeerde groepen het hele jaar kunnen worden gevonden. Tijdens het weekend worden excursies gehouden om materiaal te verzamelen en 's middags en 's avonds wordt microscopisch gedetermineerd. Deelnemers nemen daartoe hun eigen microscoop en alle relevante literatuur mee. De weekenden zijn bij uitstek geschikt om ervaring en kennis uit te wisselen.

Stuur voor meer informatie over Cristella een mail naar: cristella@mycologen.nl

Looking for resupinates...

Cristella’ is an Aphyllophorales study group. The primary objects of study are therefore fungi growing on wood, crust fungi, club and coral fungi, jelly and hedgehog fungi. The objective is to extend knowledge of these groups, both in breadth and in depth. Because the scope for professional mycologists in The Netherlands is ever decreasing, there is the threat of knowledge being lost and scarcely any chance of broadening and deepening it. As this problem also concerns other groups of fungi, members of the study group also devote attention to other non-gill-bearing fungi so that Ascomycetes too come within their field of study.
The working group regularly organises activities. Anyone wishing to participate must at least possess a microscope and have some experience with microscopic determination of fungi as the majority of species cannot be determined in the field.

Study weekends

Cristella’ organises a study weekend once or twice a year. This usually happens outside the ‘normal’ mushroom season, in the spring or late autumn, which is not a problem because many Aphyllophorales and Ascomycetes can be found throughout the year. During these weekends excursions are held to collect material which is microscopically determined in the afternoons and evenings. Participants take their own microscope and all relevant literature. The weekends are an excellent opportunity to share experience and knowledge.

Send for more information an e-mail to: cristella@mycologen.nl

Cristella-weekend najaar 2024

Het Cristella-najaarsweekend van 2024 vindt plaats van 15 t/m 17 (-18) november op Schiermonnikoog.
Omdat je niet met de auto naar de overkant kunt hebben we een speciale regeling: op vrijdag (boot 12.30, verzamelen 11.30) en zondag (boot 16.30) kun je microscoop en boeken door ons laten vervoeren naar de accommodatie en terug naar Lauwersoog.
We verblijven in groepsaccommodatie de Kooiplaats, gebouw le Tréport, in 2- of 3-persoons kamers. Er is een ruime werkzaal en een eigen keuken. Om excursieterreinen te kunnen bereiken is het handig een fiets te huren of mee te nemen.
Opgeven kan per e-mail naar Bregtje Miedema onder opgave van aantal nachten (2 of 3) en wel of geen groepsticket voor de boot van vrijdag 15 november 12.30 uur en gelijktijdig overmaken van € 75,00 exclusief boot of € 90,- inclusief boot naar rekeningnummer NL19 INGB 0000 1367 39 t.n.v. NMV werkweken. Dit bedrag dekt het vervoer per boot en het verblijf voor 2 nachten bij het maximum van 25 deelnemers. Eten en eventuele overige kosten worden na afloop verrekend.

De Cristella-weekenden staan in het teken van vooral de niet-plaatjeszwammen: bekerzwammen, korstjes, trilzwammen, gaatjeszwammen enz. Het is onze bedoeling om ook aan nog niet zo ervaren paddenstoelenliefhebbers de gelegenheid te bieden om juist deze groepen eens een paar dagen intensief te bekijken. Deelnemers dienen zelf een microscoop en determinatieliteratuur mee te nemen.

TV-Roeg_2019

Cristella op TV

Roeg!TV maakte een televisieverslag van het voorjaarsweekend in Drenthe (22-24 maart 2019). Een goede indruk van zo'n mycologische activiteit, die ook internationaal werd herkend: zo zijn veldmycologen overal aan het werk!
Bekijk de aflevering in uw browser!

Cristella op de radio

Van het voorjaarsweekend in 2017, waarbij onder andere een bezoek werd gebracht aan het Harderbos, is door Vroege Vogels een radioreportage uitgezonden. Beluister de uitzending (± 9 minuten).