Algemene contactinformatie

NMV-secretariaat:
A. (Alfons) Vaessen
Belle van Zuylenlaan 18
2104 SR Heemstede
T: 06-10816514
E: nmv@mycologen.nl

Ledenadminsitratie:
Mw. M.J. (Marjo) Dam
Hooischelf 13
6581 SL Malden
T: (024) 358 2421
E: nmvleden@mycologen.nl

NMV-bibliotheek:
G. Verkley (Gerard, bibliothecaris)
T: (030) 212 2600 (receptie Westerdijk Instituut)
E: g.verkley@cbs.knaw.nl

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Mw. Dr. A.E. Jansen (AnnaElise) stuur een e-mail
Secretaris: A.L.J. Vaessen (Alfons) stuur een e-mail
Penningmeester, vert. WeCo: Dr. M.E. Noordeloos (Chiel) stuur een e-mail
Lid van het bestuur: Mw. Dr. J. Nuytinck (Jorinde)
Lid van het bestuur: Dr. Ir. J.T. Knuiman (Jan)
Lid van het bestuur: G. Koopmanschap (Gerard)

Commissies, werkgroepen en overige contactadressen

Meetnet Paddenstoelen:
A. Vaessen (Alfons)
I: Meetnet-pagina op onze site
E: meetnet@mycologen.nl

Karteringscommissie (KC):
Mw. I. Somhorst (Inge)
I: Karteringspagina op onze site
E: kartering@mycologen.nl

Coördinator Exoten:
K. van Vliet (Kees)
I: Exoten-pagina op onze site
E: exoten@mycologen.nl

Wetenschappelijke Commissie (WeCo):
Mw. Dr. J. Nuytinck (Jorinde)
E: weco@mycologen.nl

Commissie Paddenstoelen en Natuurbehoud (CPN):
R. Chrispijn (Rob)
E: cpn@mycologen.nl

Commissie voor Nederlandse namen van paddenstoelen:
Mw. Dr. J. Nuytinck (Jorinde)
E: cnn@mycologen.nl

Werkgroep Cristella
Aldert Gutter (voorzitter)
I: Cristella-pagina op onze site
E: cristella@mycologen.nl

 

Bibliotheekcommissie
G. Verkley (Gerard)
E: g.verkley@cbs.knaw.nl

NMV-excursies:
Mw. H. Wassink (Hermien)
E: excursies@mycologen.nl

Werkweken:
Mw. L. Wessel (Lucie) & K. van Vliet (Kees)
E: werkweken@mycologen.nl

Coolia-redactie:
Mw. Dr. J.M.L.C. van der Putte (Anneke)
E: cooliaredactie@mycologen.nl

Publiciteit (PR):
J.T.  Knuiman (Jan)
E: jtknuiman@gmail.com

Webwinkel:
J. de Vries (Jan)
E: boeken@mycologen.nl

Webmaster:
A. Gutter (Aldert)
E: webmaster@mycologen.nl

Bijzondere waarnemingen
Mw. C. Reindertsen (Carolien)
E: waarnemingen@mycologen.nl