COOLIA 46(3) zomer 2003

 • In mempriam Kees Uljé (1939-2003) (M.E. Noordeloos & M. Nauta)
 • Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet - 4 (E. Arnolds, M. Veerkamp & C. Plate)
 • Jaarverslag WPN 2002 (B.W.L. de Vries, A. Gutter & A.P. van den Berg)
 • Paddestoelenzoeken door de seizoenen heen (A. Gutter)
 • Inventarisatie van macrofungi in België (E. Vandeven)
 • Column: Kees (R. Chrispijn)
 • Trochila in de tuin, de putdekselpolka (M. Nauta & R. Enzlin)
 • Bijzondere waarnemingen en vondsten
  Een lang Cantharellenseizoen (A.J. Termorshuizen)
  Meerdere vindplaatsen van de Kleverige knolamaniet (Amanita virosa) in de gemeente Noordenveld (Drenthe) (C. koelewijn)
 • Gemakkelijk herkenbare plantenparasieten (A. Termorshuizen)
 • Gemakkelijk herkenbare plantenparasieten I. Phytophtora infestans (A. Termorshuizen)
 • Cool en Van der Lek-prijs voor Rob Chrispijn (H.A. van der Aa)
 • Jaarverslag van de secretaris over 2002 (G. Verkley)
 • Aankondiging

 download dit nummer

Jaargang 46 (4 afleveringen) kopen