COOLIA 48(1) winter 2005

 • In memoriam L. Bonhof (G. van Duuren)
 • Hygrofaan (N. Dam)
 • Column: Top-5 (R. Chrispijn)
 • Een eenvoudige (?) doch voedzame maaltijd (Th. W. Kuyper)
 • Bijzondere waarnemingen en vondsten
  Een netje op de heide (N. Dam)
  Een rijke groeiplaats van de Blauwe molenaarssatijnzwam (M.E. Noordeloos)
  De Ruige ridderzwam in de Flevopolder (M.E. Noordeloos & G. van Zanen)
  Een bijzondere paddestoelwaarneming uit Noord-Limburg (G. Verrijdt)
 • Mededelingen van leden
 • Gemakkelijk herkenbare plantenparasieten - V: Uromyces ficariae, U. dactylidis, en Entyloma ficariae, alsmede enkele verwante soorten op speenkruid (A. Termorshuizen)
 • Uit de tijdschriften (M.E. Noordeloos)
  Boekbesprekingen (M.E. Noordeloos, 2004. Entoloma s.l. Supplement. Fungi Europae 5a / V. Antonin & M.E. Noordeloos, 2004. A monograph of Tribus Mycenae sensu Singer in Europe)
 • Verenigingsmededelingen

 download dit nummer

Jaargang 48 (4 afleveringen) kopen