Coolia 49(4) herfst 2006

 • De Blauwgrijze schorsmycena, een boeiende onbekende (F. Ozinga)
 • Genoeg geïnventariseerd? (N. Dam)
 • Twee vliegen in een klap (P. Klok)
 • Gemakkelijk herkenbare plantenparasieten - XII: Puccinia komarovi op Springzaad (A. Termorshuizen)
 • Column: Maïs (R. Chrispijn)
 • Clavaria zollingeri in een wegberm in Nederland (M. Groenendaal & A. van den Berg)
 • Recommended names for fungi in the UK
 • Op stap met polderjongens (B. de Vries, N. Dam & H. Wassink)
 • Myxomyceten in de Wassenaarse parken (L. Bakker)
 • Standaardlijst voor de Nederlandse Myxomyceten (Slijmzwammen) (H. van Hooff)
 • Verenigingsmededelingen, bestuursleden, enz.

 download dit nummer