COOLIA 52(2) voorjaar 2009

 •  Eens in de honderd jaar (Rob Chrispijn & Roeland Enzlin): 57-64
  Incl.: Publieksexcursies 4 oktober 2008 (Elisabeth Jansen): 65-66
 •  Heksenkringen in het mos (Nico Dam & Menno Boomsluiter): 67-72
 •  Heden en verleden in drie Overijsselse jeneverbesstruwelen (Bernhard de Vries): 73-76
 •  De paddenstoelen van de dijken om de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder (Martijn Oud): 77-83
 •  Kwintelooijen: een nieuw natuurgebied in de Utrechtse Heuvelrug (Theo Reijnders): 84-86
 •  Het geslacht Cortinarius in Nederland – IX Groep 22: Telamonia's met rood velum (Nico Dam & Thomas W. Kuyper): 87-111
 •  Column: Het S-woord (Rob Chrispijn): 112
 •  Bijzondere waarnemingen en vondsten: 113-115
  Pronken met de hoed van een ander: Grauwroze dennenzwam (Joke Anema-Balke)
  Toch nog gevonden: Zeedenmycena (Joke Anema-Balke)
  Hanekam, Flevoprimeur van het Voorsterbos (Gerrit & Yvonne van Duuren)
 •  Een nieuwe Rode Lijst van paddenstoelen in Nederland (Thomas W. Kuyper): 116-119
  Incl.: Boekbesprekingen:
  Knudsen, H. & J. Vesterhold (eds). 2008: Fungi Nordica - agaricoid; Fungi non delineati vol. 32. 2006. Eyssartier, G. et al, Notes sur quelques espèce arctiques et alpines; Fungi non delineati vol. 33. 2006. De Haan, A. & R. Walleyn, Studies in Galerina - Galerinae Flandriae 2; Checkliste und Rote Liste der Pilze (Fungi) des Saarlandes. J.A. Schmitt, 2007: 120-123
  Incl.: Aankondiging Floradag (Naturalis): 124

 

Overzicht van alle jaargangen vanaf Coolia 50

2017

Coolia 60

2018

Coolia 61

2019

Coolia 62

2020

Coolia 63

2021

Coolia 64

 

2022

Coolia 65

2023

Coolia 66

2024

Coolia 67

 

 

 

2007

Coolia 50

 

2008

Coolia 51

 

2009

Coolia 52

 

2010

Coolia 53

2011

Coolia 54

2012

Coolia 55

2013

Coolia 56

2014

Coolia 57

 

2015

Coolia 58

 

2016

Coolia 59