COOLIA 54(1) winter 2011

 •  Een opmerkelijk jaar. Bijzondere waarnemingen in 2010 (Rob Chrispijn & Anneke van der Putte): 1-8
 •  Naaldbossen en paddenstoelen: op zoek naar ecologische criteria voor waardering (Rienk-Jan Bijlsma): 9-15
 •  Paddenstoelen als indicatoren van vermesting en verzuring in Overijssel (Eef Arnolds, Piet Bremer & Rob Chrispijn): 16-25
 •  Drie Hypochnicium-soorten met chlamydosporen (Ida Bruggeman): 36-40
 •  Bijzonder waarnemingen en vondsten: 41-43
  Groene knolamaniet massaal bij Reuver (Rob Hendriks)
  Een eigenaardige vondst van Agaricus bernardii (Martijn Oud)
 •  Column: Een twitcher (Eef Arnolds): 44
 •  Boekbespreking:
  Compléments à la Flore des champignons supérieurs du Maroc de G. Malençon et R. Bertault. By J.-C. Maire, P.-A. Moreau, G. Robich (red.) 2009; Hjördis Lundmark & Hans Marklund (2009): Färgsvampar & svampfägning.: 45-46
 •  Verenigingsmededelingen: 47-48
 •  Mycologische agenda: 49-52

 

Overzicht van laatste tien jaargangen

2014

Coolia 57

 

2015

Coolia 58

 

2016

Coolia 59

 

2017

Coolia 60

2018

Coolia 61

2019

Coolia 62

2020

Coolia 63

2021

Coolia 64

 

2022

Coolia 65

2023

Coolia 66