COOLIA 57(1) winter 2014

 •  In Memoriam Kee den Held-Jager
  (Machiel Noordeloos): 1
 •  Is de Gewone boomwrat Iycogala epidendrum wel altijd de Gewone boomwrat?
  (Hans van Hooff): 2-6
 •  De NMV-excursies in 2012
  (Anneke van der Putte (red.)): 7-26
 •  Een merkwaardig experiment: een sparrenbosje op rivierklei
  (Peter-Jan Keizer): 27-34
 •  Een koninklijk geschenk uit de Horsten
  (Hans Adema & Theo Westra): 35-37
 •  Column: Giftig?
  (Rob Chrispijn): 38
 •  Cristella-weekend in Rijssen 19-21 april 2013
  (Anneke van der Putte (red.)): 39-46
 •  Boekbespreking:
  De Haan et al, 2013, Cortinarius subg. Telamonia in Vlaanderen. (Chiel Noordeloos): 47-48
  Nico Dam & Thom Kuyper, 2013, Veldgids paddenstoelen. (Chiel Noordeloos): 48-49
 •  Mededelingen en aankondigingen: 49-56

Jaargang 57 (4 afleveringen) kopen

 

Overzicht van laatste tien jaargangen

2012

Coolia 55

 

2013

Coolia 56

 

2014

Coolia 57

 

2015

Coolia 58

 

2016

Coolia 59

 

2017

Coolia 60

2018

Coolia 61

2019

Coolia 62

2020

Coolia 63

2021

Coolia 64