Algemene ledenvergaderuing 2021

Op dit moment is er nog geen datum voor de ALV van 2021. Wel is duidelijk dat deze niet in het Westerdijk Instituut gehouden kan worden. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden.