Algemene ledenvergaderuing 2021

De ALV zal worden gehouden op zaterdag 29 mei vanaf 10:00 tot ongeveer 12:30 uur.
De vergadering zal, net zoals de Nieuwjaarbijeenkomst, online worden gehouden in Zoom. Hiervoor kunt u zich aanmelden middels het opgaveformulier hieronder.
De Zoom-link wordt u een dag van tevoren via e-mail toegestuurd.

Agenda en vergaderstukken

De agenda voor deze vergadering is te vinden in Coolia 64(2): 104. De  benodigde stukken, zoals de diverse verslagen en de voorlopige notulen van de ALV van 2020, worden op deze website geplaats onder een speciale URL die in hetzelfde nummer van Coolia gevonden kan worden. Deze URL is gelijk aan die van voorgaande jaren. De stukken zullen uiterlijk twee weken voor de vergadering beschikbaar zijn.


AANMELDINGSFORMULIER