29 oktober t/m 5 november 2023: Binnenlandse Werkweek

De binnenlandse werkweek vindt plaats in Wijk aan Zee. We zijn ondergebracht bij Natuurvriendenhuis Banjaert. Vele excursieterreinen in Noord-Holland, waaronder uiteraard ook de grijze en witte duinen van de zeereep, bieden een rijk potentieel aan paddenstoelen. Beginners worden ondersteund dankzij de bezielende begeleiding van Machiel Noordeloos en het excursieprogramma is in handen van de "paddenstoelenman van Noord-Holland" (zie Cool & Van der Lekprijs 2023): Martijn Oud.

De kosten van de Werkweek  zijn ca. 550, - euro  pp. Deelnemers tot 25 jaar komen in aanmerking voor korting door het bestuur. Inbegrepen zijn verblijf, maaltijden,  koffie en thee en het gebruik van een ruime werkruimte. Drankjes bij bv het diner of ’s avonds zijn voor rekening van de deelnemers. De cateraar kan tegen betaling een beperkte bar verzorgen. U kunt kiezen tussen vegetarisch of niet vegetarisch, strikte dieetwensen zijn in beginsel niet mogelijk. Niet inbegrepen zijn tevens de reis naar de Werkweek en de gezamenlijk te delen reiskosten naar de excursies.

Opgave voor 1 mei via e-mail onder vermelding van opgave Binnenlandse Werkweek:  werkbijeenkomsten@mycologen.nl en onder gelijktijdige betaling van 400,- euro (1e termijn)  op de werkweekrekening NL19INGB0000136739 ten name van de Nederlandse  Mycologische Vereniging onder vermelding van 'Binnenlandse Werkweek'. U ontvangt dan een bevestiging via e-mail. De 2de termijn dient na de zomer te worden betaald, hierover krijgt u bericht.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij een annuleringsverzekering afsluiten. Restitutie is slechts mogelijk als een andere deelnemer die op de wachtlijst is geplaatst uw plaats inneemt. Ruim voor het begin van de Werkweek ontvangt u nadere informatie.

Voor vragen over de werkweek of de 'beginnersgroep'kunt u contact opnemen met: werkbijeenkomsten@mycologen.nl