23-30 september 2023: Buitenlandse werkweek in Duitsland

De buitenlandse werkweek wordt van zaterdag 23 t/m zaterdag 30 september 2023 gehouden in de Pfalz in Duitsland. We verblijven in de jeugdherberg van Neustadt an der Weinstraße, https://www.diejugendherbergen.de/jugendherbergen/neustadt/ . De afstand Utrecht – Neustadt bedraagt ca. 475 km.

Neustadt a/d Weinstraße ligt in Rheinland-Pfalz (Duitsland) op de overgang van het Oberrheintal naar het Pfälzerwald. Het Pfälzerwald is het grootste aaneengesloten bosgebied van Duitsland en is onderdeel van het Unesco Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Het bestaat uit uitgestrekte loof- en naaldbossen doorsneden met riviertjes en veentjes. Geologisch behoort het Pfälzerwald tot het Buntsandstein uit de Trias.
Neustadt ligt op een langgerekte overgangszone met tertiaire kleiën. Hier vinden we naast veel wijngaarden (Weinstraße!) ook enkele schrale graslanden.
In het Oberrheintal zijn een aantal grote boscomplexen te vinden met voornamelijk loofhout en aan enkele oude Rijnarmen vinden we rivierbegeleidende bossen, zogenaamde Auwälder. Deze bossen liggen op kalkrijke en kalkarme bodems uit Pleistoceen en Holoceen.
Het gebied is bijzonder rijk aan paddenstoelen. Tijdens een werkweek die hier in 2013 gehouden is zijn meer dan 750 soorten aangetroffen, waaronder spectaculaire soorten als Cortinarius praestans, Groensteelsatijnzwam, Anijskoraalzwam, Amethistcantharel en Vergelende stinkrussula. Eind september is voor dit gebied een zeer geschikte tijd voor het vinden van paddenstoelen.
Een buitenlandse werkweek is uitermate geschikt om je soortenkennis te vergroten, vanwege het voorkomen van soorten die in Nederland zeldzaam zijn of hier (nog) niet voorkomen.
We verblijven in deze moderne jeugdherberg op basis van tweepersoonskamers met douche en toilet. Inbegrepen zijn alle maaltijden, thee en koffie en het gebruik van een ruime werkruimte. Niet inbegrepen zijn overige drankjes, de reis naar Neustadt en de gezamenlijk te delen reiskosten naar excursies.
Voor nadere informatie over de werkweek: AnnaElise Jansen, email: werkweken@mycologen.nl of Alfons Vaessen, email: alfons.vaessen@xs4all.nl.
De kosten voor de werkweek bedragen € 500,00 per persoon.

Opgave voor 1 mei 2023 via een email naar werkweken@mycologen.nl en gelijktijdige betaling van het inschrijfgeld van € 300,00 per persoon op de werkweekrekening NL19 INGB 0000 1367 39 t.n.v. Nederlandse Mycologische Vereniging met de vermelding `buitenlandse werkweek’. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij een reis- en annuleringsverzekering afsluiten. Restitutie bij annulering is niet of slechts beperkt mogelijk, tenzij iemand van de wachtlijst uw plaats kan innemen.
Ruim voor het begin van de werkweek ontvangt u nadere informatie.