29 september - 6 oktober 2024: Buitenlandse werkweek in Duitsland

Zie voor een impressie ook de presentatie die Alfons tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst gaf

De buitenlandse werkweek 2024 wordt gehouden in de Rhön, een middelgebergte in het hart van Duitsland. Het ligt ten oosten van Fulda in het grensgebied van de deelstaten Hessen, Bayern en Thüringen. De Rhön is een UNESCO-biosfeerreservaat. Het is een voor ons nieuw gebied, dus de moeite van het exploreren waard!
De Rhön is zowel geologisch als botanisch een erg interessant gebied. Er is een rijke afwisseling in gesteenten. Naast de Trias-gesteenten Buntsandstein en Muschelkalk komen vulkanische gesteenten uit het Mioceen voor. Buntsandstein is zuur, terwijl Muschelkalk en de meeste vulkanische gesteenten basisch zijn. Hierdoor zijn er interessante overgangen in bodemgesteldheid.
De vegetatie bestaat uit omvangrijke bosbestanden die voor een groot deel bestaan uit Beuk en andere loofbomen. Fijnsparbossen zijn in de Rhön in de minderheid. Er zijn zeer grote schraalgraslandcomplexen en enkele venen, die deels niet afgegraven zijn.
De Rhön is buitengewoon rijk aan paddenstoelen. Lothar Krieglsteiner noemt in zijn boek `Pilze im Biosphären-Reservat Rhön und ihre Einbindung in die Vegetation’ uit 2004 totaal 2987 soorten. Waaronder 103 soorten Gordijnzwammen, 93 Russula’s, 70 Mycena’s en 61 boleten. De grote soortenrijkdom van de Rhön komt volgens hem door de sterke afwisseling van geologie, vegetatietypen en landschapselementen, maar vooral door de goede staat van de natuur.
Tijdens de werkweek verblijven we in Jugendherberge Oberbernhards in Hilders/Oberbernhards. De jeugdherberg ligt midden in een landelijke omgeving dicht bij de potentiële excursieterreinen. We verblijven op basis van volpension. We hebben twee- en driepersoonskamer, waarvan een deel sanitair op de kamer heeft. Inbegrepen zijn alle maaltijden, thee en koffie en het gebruik van een ruime werkruimte. Niet inbegrepen zijn overige drankjes, de reis naar Oberbernhards en de gezamenlijk te delen reiskosten naar excursies. De afstand vanaf Utrecht is circa 475 km.
Voor nadere informatie over de werkweek: AnnaElise Jansen, email: werkweken@mycologen.nl of Alfons Vaessen, email: alfons.vaessen@xs4all.nl.
De kosten voor de werkweek bedragen circa € 500 – 550 per persoon.
Opgave voor 1 mei 2024 via een email naar werkweken@mycologen.nl en gelijktijdige betaling van het inschrijfgeld van € 300,00 per persoon op de werkweekrekening NL19 INGB 0000 1367 39 t.n.v. Nederlandse Mycologische Vereniging met de vermelding `buitenlandse werkweek’. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij een reis- en annuleringsverzekering afsluiten. Restitutie bij annulering is niet of slechts beperkt mogelijk, tenzij iemand van de wachtlijst uw plaats kan innemen.
Ruim voor het begin van de werkweek ontvangt u nadere informatie.