Maandag 29 mei: digitale lezing via Zoom

Spreker: Vasilis Kokkoris

Fungal highways beneath our feet
Mycorrhizal fungi form one of the most widespread terrestrial symbioses on earth. This group of soil fungi form a resource trade symbiosis with the roots of almost all plants on our planet. Plants provide carbohydrates and fats to their fungal partners in exchange for nutrients the fungi forage in the soil. Plant roots and fungal hyphae form complex interconnected networks. As a result, underground mycorrhizal highways spread for hundreds of meters, beneath our feet. These networks play a key role in ecosystem functioning by maintaining soil health (e.g., prevent soil erosion, increase soil microbial biodiversity), nourishing and protecting plants, shaping plant communities, and locking massive amounts of carbon in their mycelia. Join us to a journey exploring the fascinating world of mycorrhizal fungi. We will see how these microscopic fungi look under the microscope (from single cell to networks), we will get a better understanding on what they do for our planet and for us, we will explore the "myths" and the "truths" associated to the wood wide web and finally we will discuss what we can do for them.

A few things about me if needed.
After receiving his PhD from the University of British Columbia (UBC) on microbial ecology and completing his postdoctoral fellowship at the University of Ottawa and at Agriculture/Agri-Food Canada on fungal genetics, Vasilis Kokkoris obtained a position as assistant professor at Vrije Universiteit Amsterdam. His work centers on microbial ecology and genetics, focusing particularly on one of the most widespread symbiotic organisms on our planet known as mycorrhizal fungi. His research and photomicrography, demonstrating the unique aspects of their cell organization, have won multiple global awards and have brought attention to the unseen soil microbial world.
Personal website: https://www.vasilis-kokkoris.com/
Twitter: https://twitter.com/Kokkoris_Vas

SEM Fungal spores. Foto: Vasilis Kokkoris

Schimmelsnelwegen onder onze voeten
Mycorrhizaschimmels vertegenwooordigen een van de meest voorkomende terrestrische symbioses op aarde. Deze groep bodemschimmels vormt een mutualistisch samenlevingsverband (een symbiose waar de betrokken partners beide voordeel van hebben) met bijna alle planten op onze planeet. Planten leveren via hun worteluitlopers koolhydraten en vetten aan hun schimmelpartners in ruil voor mineralen die de schimmels voor ze uit de bodem halen. Plantenwortels en schimmeldraden vormen daarbij complexe, onderling verbonden, netwerken. Als gevolg hiervan spreiden ondergrondse mycorrhizasnelwegen zich over honderden meters uit onder onze voeten. Deze netwerken spelen een sleutelrol in het functioneren van ecosystemen doordat ze bijdragen aan de gezondheid van de bodem, bijvoorbeeld door bodemerosie te voorkomen, de microbiële biodiversiteit van de bodem te vergroten, planten te voeden en te beschermen. Bovendien geven ze plantengemeenschappen vorm en kunnen ze enorme hoeveelheden koolstof in hun mycelia opslaan.

Ga met ons mee op een reis die de fascinerende wereld van mycorrhizaschimmels verkent. We zullen zien hoe deze microscopische schimmels er onder de microscoop uitzien (van enkele cel tot netwerken), we zullen een beter begrip krijgen van wat ze doen voor onze planeet en voor ons, we zullen de "mythen" en "waarheden" onderzoeken die verband houden met het wood wide web en ten slotte zullen we bespreken wat wij voor de mycorrhizaschimmels kunnen doen.

De lezing zal in het Engels zijn.

Fungal spore. Color-coded Projection. Foto: Vasilis Kokkoris

Aanvangstijd: 19.30 uur

Link naar de lezing: https://us06web.zoom.us/j/5531406260

Tip: Doordat bij de eerste lezing veel mensen tegelijk probeerden onze website te bereiken om de zoomlink te kunnen aanklikken, liep deze vast. Kopieer en plak bovenstaande link daarom in uw digitale agenda, zodat u hem vanaf uw eigen device kunt aanklikken, zonder dat u eerst naar een website hoeft te gaan.

Eerder gehouden lezingen

lezingen die eerder werden aangeboden zijn in de meeste gevallen opgenomen en kunnen worden teruggekeken op onze pagina 'Online Lezingen'. Hier zijn ook aankondigingen van nieuwe, ingeplande lezingen te vinden.

Nederlandse Mycologische Vereniging

Deze lezing wordt kosteloos aangeboden door de NMV. De vereniging organiseert (als het straks weer kan) ook excursies en dag-, weekend- en weekactiviteiten. Als u geïnteresseerd bent in paddenstoelen en uw kennis hierover verder wilt uitbreiden, kunt u overwegen lid te worden van de NMV. Als lid ontvangt u vier maal per jaar het kleurrijke verenigingsblad Coolia.

Meer informatie over de NMV / Meld u aan als lid