Zaterdag 1 april 2023: Drentse Zwamdag

Locatie: Holthe 21, Beilen

Programma:

  • 10.00 – 10.30 uur. Ontvangst met koffie, thee en koek.
  • 10.30 – 10.35 uur. Opening door de voorzitter.
  • 10.35 – 10.50 uur. Joop Verburg: Verweven leven’. Impressies uit het recent verschenen en alom lovend ontvangen boek met die titel van Merlin Sheldrake over de verborgen wereld van schimmels.
  • 10.50 –11.40 uur. Eef Arnolds: Onze excursies in 2022, met nadruk op Boswachterij Gees. Een beeldverslag van de PWD activiteiten met nadruk op bijzondere vondsten
  • 11.40 – 11.50 uur. Korte pauze.
  • 11.50 – 12.20 uur. Rob Chrispijn: Echte kleibossen. De ontwikkeling van relatief jonge, aangeplante bossen op zeeklei tot mycologisch waardevolle loofbossen, o.a. het Amsterdamse Bos, Kralingse Bos in Rotterdam en enkele bosjes in Friesland.
  • 12.20 – 13.00 uur. Geert de Vries: De beuk er in. Over beukenbossen en paddenstoelen die een relatie hebben met de beuk.
  • 13.00 – 14.00 uur. Pauze met soep, koffie en thee. Brood zelf meenemen. Afhankelijk van het weer buiten of binnen.
  • 14.00 – 16.30 uur. Na de pauze is er gelegenheid voor deelnemers om foto’s te vertonen van bijzondere of niet op naam te brengen paddenstoelen. Iedereen is welkom, met of  onder ervaring. Belangstellenden worden verzocht zich van te voren aan te melden op bovenstaand mailadres, met daarbij de geplande tijdsduur. Aansluitend een korte excursie in  Schepping of naar een natuurterrein in de directe omgeving van Holthe. De bestemming is afhankelijk van de dan geldende omstandigheden. Houdt rekening met nattigheid, dus wellicht laarzen meenemen. De Zwamdag eindigt met een kop thee en een vooruitblik op activiteiten in het komende seizoen.

De deelname aan deze dag is gratis. Ook geïnteresseerden van buiten Drenthe zijn welkom. Graag uiterlijk 7 april per mail aanmelden bij Eef Arnolds.
Ruime parkeergelegenheid op het parkeerterrein van Schepping en in de berm van de weg bij Holthe 21, Beilen.