10 april 2021: Floradag

Programma:
 • 10.55-11.00:  Opening
 • 11.00-11.45:  Machiel Noordeloos – Staalsteeltjes op drift: resultaten van de barcodering
  Een schets wordt gegeven van nieuwe inzichten in de soort afgrenzing van de staalsteeltjes onder de satijnzwammen (Entoloma subgenus Cyanula) naar aanleiding van de barcodering. Daarnaast worden een aantal nieuwe soorten voor Nederland voorgesteld.
 • 11.45-12.30:  Jorinde Nuytink / Quincy Holzapfel – DNA-barcoding Mycena en Ramaria: meer vragen dan antwoorden?
  Over het opstarten van nieuwe DNA-barcodingprojecten voor Mycena en Ramaria, de eerste resultaten maar ook de problemen en vragen die hierbij naar voor komen.
 • 12.30-14.00:  pauze
 • 14.00-14.45:  Thomas W. Kuyper – Cortinarius voor de Flora agaricina neerlandica
  In deze voordracht worden de eerste resultaten besproken van de werkzaamheden van de Vlaams-Nederlandse werkgroep aan het meest soortenrijke geslacht van de plaatsjeszwammen, Cortinarius (gordijnzwammen). Er wordt met name ingegaan op de balans tussen enerzijds morfologische en anderzijds moleculaire kenmerken (barcodes).
 • 14.45-15.30:  Nico Dam – Het gordijnzwammenjaar 2019
  Een aantal bijzondere vondsten van gordijnzwammen uit Nederland in het paddenstoelenrijke jaar 2019 wordt besproken en geïllustreerd.

U kunt de presentatie online volgen in Zoom: https://zoom.us/j/91433868592