29-30 oktober 2021: Mycena-workshop

Mycena metata, foto: Aldert Gutter

Vrijdag 29/10 worden excursies gehouden op meerdere locaties, zaterdag  30/10 vinden lezingen en determinatie van de collecties plaats in Koningshof te Doorn. Organisatie door WeCo.

Zie voor meer informatie en inschrijvingen het herfstnummer van Coolia 64(4) blz. 239-240.

Aanmelden verplicht bij Jorinde Nuytinck (stuur een e-mail)