9 januari 2021: Nieuwjaarsbijeenkomst te Wageningen.

Iedereen die een voordracht wil houden kan zich vóór  1 november 2020 opgeven bij de secretaris, Alfons Vaessen (nmv@mycolgen.nl). Graag met titel, duur van de voordracht en eventueel benodigde hulpmiddelen. Het programma zal in Coolia 64(1) worden gepubliceerd.
Op dit moment is onbekend of deze bijeenkomst in fysieke zin gehouden kan worden. Voor het onverhoopte geval van afgelasting wordt onderzocht of de Nieuwjaarsbijeenkomst in de vorm van bijvoorbeeld een livestream kan worden gerealiseerd.