NMV-excursieprogramma

Algemene opmerkingen:

Alle excursies vertrekken in principe om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld, en eindigen om ongeveer 16.00 uur, afhankelijk van het enthousiasme en de hoeveelheid paddenstoelen. Alleen als het tijdstip van aankomst van bepaalde treinen daartoe aanleiding geeft, kan tot 10.45 uur worden gewacht. Deelnemers wordt verzocht om dit van tevoren aan de excursieleider mee te delen, zodat niet een hele club mensen voor niets een kwartier extra staat te wachten. Voor nieuwkomers is het handig om te weten dat de deelnemers zich te voren soms verzamelen in een stationsrestauratie of een cafeetje in de buurt (indien aanwezig).
Als bij excursies OPBELEXCURSIE! staat wil dat zeggen dat deelnemers de excursieleider de avond voor de excursiedatum tussen 18:00 en 20:00 uur moeten bellen om zich aan te melden. Onder slechte omstandigheden kan de excursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander gebied te verplaatsen.
Van de deelnemers aan excursies van de NMV wordt verwacht dat zij zich aan de aanwijzingen van de excursieleiders houden. Het verzamelen van paddenstoelen voor nadere studie dient zo bescheiden mogelijk te gebeuren, eventueel losse en niet verder benodigde exemplaren worden liefst onopvallend in het terrein teruggeplaatst.
Er worden geen paddenstoelen verzameld voor consumptie.
➔ Deelname aan excursies in principe alleen voor NMV-leden. Overige belangstellenden kunnen vooraf contact opnemen met de excursieleider
Het excursieprogramma wordt verzorgd door Hermien Wassink. Stuur een E-mail! (excursies@mycologen.nl)

Landelijke excursies in 2019

Regionale excursies

Buitenlandse excursies
Deze pagina is een onderdeel van www.mycologen.nl