Agenda ALV van de NMV — te houden op [datum onbekend] in [plaats onbekend]

Agenda voor de ALV


Vergaderstukken met betrekking tot het af te sluiten jaar

Hieronder kunt u, ter voorbereiding van de vergadering, de notulen en alle jaarverslagen als PDF-document downloaden.
Deze stukken zullen tijdens de vergadering niet los worden verstrekt.

Notulen ALV 29 februari 2020 (concept)

Jaarverslag van het bestuur de NMV over 2020

Balans & Staat van baten en lasten over 2020

Exploitatieoverzicht 2020 en Begroting 2021 en 2022

Jaarverslag van de Wetenschappelijke Commissie over 2020

Jaarverslag van de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud over 2020

Jaarverslag van de webmaster over 2020


Statuten


Vergaderlocatie

Het Westerdijk Instituut bevindt zich in het gebouw van het Hubrecht Institute op het terrein van de Uithof, Utrecht.