Agenda ALV van de NMV — te houden op 25 maart 2022

Agenda voor de ALV


Vergaderstukken met betrekking tot het af te sluiten jaar

Hieronder kunt u, ter voorbereiding van de vergadering, de notulen en alle jaarverslagen als PDF-document downloaden.
Klik hiervoor op het PDF-icoontje. De stukken zullen steeds op een nieuw tabblad in uw browser worden weergegeven.
Hiervoor dient dan wel een (gratis) PDF-reader (van bijvoorbeeld Adobe of Foxit) te zijn geïnstalleerd.

Notulen ALV 30 april 2022 (concept)

Jaarverslag van het bestuur de NMV over 2022

Balans en Staat van baten en lasten over 2021 en 2022

Visie van het bestuur over de financiën van de NMV

Exploitatieoverzicht 2022 en Begroting 2023 en 2024

Jaarverslag van de Paddenstoelenstichting over 2022

Jaarverslag van de Wetenschappelijke Commissie over 2022

Stand van zaken samenwerking NMV met RAVON/FLORON

Jaarverslag DNA-barcoding over 2022

Jaarverslag van de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud over 2022

Jaarverslag van de Karterings Commissie over 2022

Jaarverslag van de webmaster over 2022


Statuten en huishoudelijk reglement


Vergaderlocatie

Westerdijk Instituut, Utrecht
Het Westerdijk Instituut bevindt zich in het gebouw van het Hubrecht Institute op het terrein van de Uithof, Utrecht. -->