facebook NMV nu definitief op Facebook!
Op 27 april is de FB-groep van de NMV de lucht in gegaan en meldden zich meteen al meer dan 200 leden! Het doel is duidelijk: dit is de plaats op internet waar je met al je vragen over paddenstoelen terecht kunt! Bovendien zullen de beheerders regelmatig belangwekkende berichten plaatsen, waardoor de mycologie vanaf nu meer expliciet op de natuurkaart gezet zal worden! Surf naar Facebook!

Kijk op Exoten: lees alles over slijmzwammen op bloembollen!

Cristella op ROEG!
Het voorjaarsweekend van Cristella is op zaterdag bezocht door Jan Dijk, TV-verslaggever bij ROEG!. Jan ging mee op excursie en nam ook een kijkje in de werkzaal. Vesrchillende mensen leggen uit wat er nu zo mooi is aan korstjes.
Zaterdag 6 april om 17.11 uur op TV Drenthe en daarna opnieuw elk uur.
Vanaf 18.00 uur kan de uitziending worden teruggekeken op ROEG!

Kalender 2019
Paddenstoelenkalender 2019

Twaalf reproducties van tekeningen van Else Kalshoven-Biermans, die al bij de oprichtingsvergadering tentoongesteld werden

Ledenprijs: € 7,50
Te bestellen via penningmeester@mycologen.nl
(portokosten worden doorberekend)Uitreiking Cool % Van der Lekprijs
Uitreiking Cool & Van der Lekprijs
De prijs is uitgereikt aan een collectief: het Ascomyceten Project

Lees alles!


Bekroonde Vliegenzwam

110 JAAR NMV, BEKROOND DOOR DE NATUUR!
(foto: Abdelhamid Attaghzaoui, Kijkduin)

Postzegels 2018

FAN7 voor NMV-leden beschikbaar: Lees hoe je het boek kunt verkrijgen!

Oproep voor onderzoek naar fungi op paardenpoep

Jacques Horsten
met droefheid geven wij kennis van het feit dat onze voorzitter

Jacques Horsten


in de nacht van 5 op 6 juni 2018 is overleden (◘ rouwkaart ◘)


Wijziging in de samenstelling van het bestuur
Om gezondheidsredenen heeft Jacques Horsten half april het voorzitterschap van de vereniging moeten neerleggen. Zijn omstandigheden maken het hem tot ons aller verdriet onmogelijk zich nog langer voor de vereniging in te zetten. Het bestuur heeft geen andere keuze dan dit te accepteren. Tijdens de bestuursvergadering van 2 mei j.l. is Dr. AnnaElise Jansen benoemd tot waarnemend voorzitter. Op de volgende ALV zal de verkiezing van een nieuwe voorzitter geagendeerd worden. De waarnemend voorzitter is bereikbaar via e-mail: vicevz@mycologen.nl

Vaste aanstelling voor Jorinde Nuytinck
Jorinde Nuytink In april 2018 heeft Jorinde een vaste aanstelling gekregen als researcher bij Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Hiervoor was ze vijf jaar als postdoc aan de slag bij Naturalis via het Kits van Waveren fonds. Ze maakt deel uit van de Understanding Evolution onderzoeksgroep onder leiding van Vincent Merckx. Lees hier meer over het onderzoek van Jorinde. De NMV feliciteert Jorinde met deze aanstelling die de mycologie in Nederland voor de toekomst waarborgt!

Willem Stouthamer Willem Stouthamer onderscheiden
Op 27 april is ons lid Willem Stouthamer onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange werkzaamheden voor Floron (waaronder het in kaart brengen van de verspreiding van de wilde flora in Nederland, zijn coördinerende taak daarbij in Groningen, de organisatie van veel landelijke inventarisatie-kampjes) en zijn werk voor de KNNV-afdeling Groningen.

Hersenkronkelmorielje Hersenkronkelmorieljes
Gerard Koopmanschap gaat de verspreiding van de Gewone en de Hersenkronkelmorielje onderzoeken en kan alle tips gebruiken! Luister naar Vroege Vogels!


Phragmoproject
Trilzwammenproject van start!
In navolging van het Ascomycetenproject is er nu een nieuw project gestart: het Phragmoproject of Trilzwammenproject. De komende tijd wordt gewerkt aan een vijftigtal nieuwe sleutels, waarmee alle Nederlandse trilzwammen kunnen worden gedetermineerd. De testsleutels kunnen nu al gedownload en uitgeprobeerd worden! Bekijk!

Arcyria denudata
Fotoplaten van Myxomyceten
Beschikbaar gesteld door Hans van Hooff


Zoals bekend houdt Hans van Hooff zich al geruime tijd bezig met Myxomyceten. Al het door hem gevonden of aan hem beschikbaar gestelde materiaal wordt nauwkeurig gedocumenteerd en op foto's vastgelegd. Hans is nu begonnen zijn fotoplaten via de website beschikbaar te stellen. Bekijk!

Digitale index op Coolia compleet
Deze week heeft Yvonne Dijkman de indices op Coolia gecompleteerd. Voor het eerst kan op auteursnamen, paddenstoelnamen en tal van andere trefwoorden in alle Coolia's vanaf 1954 worden gezocht! Uw papieren indices kunnen dus naar het museum of gerecycled worden. Bezoek de indexpagina!


Nieuwe mogelijheden in de Verspreidingsatlas
Stilletjes worden aan de Verspreidingsatlas steeds meer mogelijkheden tegevoegd. Nu kun je op de soortpagina naast het kaartje ook opties kiezen, waarmee je onder andere de mogelijkheid krijgt een QR naar de bewuste pagina te creëren. Voor wie een wandeling wil uitzetten in het bos met bordjes bij de paddenstoelen: nieuwsgierigen kunnen de code met hun mobiele telefoon scannen en zo de pagina met soortinformatie op de Verspreidingsatlas vinden. Lees meer!

Paddenstoelenkalender 2018
Klein spul fungi minori
Door: Bernhard de Vries

Dit boekje bevat meer dan 50 tekeningen in kleur van kleine asco’s en korstjes die in de meeste gevallen niet algemeen zijn. Het boekje kan worden gereseveerd, waarna het bij Bernhard kan worden afgehaald op de ALV of de Floradag.
Bekijk en reserveer dit boekje (prijs € 10,- / ledenprijs € 7,-)


 Nieuwe versie PaKa_NL
Versie 1.6 is een feit: in deze versie in de VERNIEUWDE SOORTENLIJST verwerkt. Ook de waarnemerslijst is weer verder aangevuld.
U kunt het vernieuwde waarnemingenformulier downloaden via de karteringssite.
In oudere versies van PaKa ingevoerde gegevens kunt u gewoon insturen. Gebuik het nieuwe formulier voor uw waarnemingen van 2017 en 2018.
Meer informatie

Paddenstoelenkalender 2018
Paddenstoelenkalender 2018

Enkele van onze eigen paddenstoelenfotografen hebben hun mooiste foto's ingestuurd en Rob Chrispijn schreef mooie, toegepaste teksten voor deze kalender, die door André Houter met liefde is samengesteld.
Bekijk de Paddenstoelkalender 2018

Contributieverhoging per 1-1-2018
Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 februari 2017 is ingestemd met een contributieverhoging. Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de contributie € 30,- voor gewone leden en € 15,- voor huisgenoot- en jeugdleden (voor een postadres in het buitenland geldt respectievelijk een contributie van € 35,- en € 17,50).

Weggevallen mededelingenpagina Coolia
In Coolia 60(4) is per abuis pagina 252 niet afgedrukt. U kunt deze pagina hier als PDF downloaden: Coolia 60(4) pp. 252.

Joop van Brummelen
Joop van Brummelen

overleden op 12 september 2017 (bekijk de rouwkaart)

volledige lijst van publicaties (16-9-17)


Atte van den Berg
T.A. (Atte) van den Berg

overleden op 9 augustus 2017 (bekijk de rouwkaart)

volledige lijst van publicaties (31-8-17)


Nog oudere nieuwsitems: kijk dieper in het archief


Deze pagina is een onderdeel van www.mycologen.nl