NMV-bibliotheek

De NMV beschikt over een uitgebreide bibliotheek, bestaande uit (soms zeldzame en/of oude) boeken over paddenstoelen (maar ook andere natuurhistorische onderwerpen), tijdschriften en overdrukken uit de hele wereld. Met het opnemen van belangrijke nieuwe werken wordt de bibliotheek actueel gehouden.

De NMV-bibliotheek bevindt zich in de bibliotheek van het Westerdijk Instituut, op het Universiteitsterrein 'De Uithof' bij Utrecht. De NMV-bibliotheek is op afspraak toegankelijk voor NMV-leden en voor gasten van het CBS. Er is een PC beschikbaar en (op beperkte schaal) kopiëren van artikelen uit boeken en tijdschriften is mogelijk.

Adres van de NMV-bibliotheek:

p/a Westerdijk Instituut
Telefoon receptie: 030-2122600
Bezoekadres: Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht
Postadres: Postbus 85167, 3508 AD Utrecht

Voor een bezoek van de NMV-bibliotheek kan een afspraak worden gemaakt met:
de NMV-bibliothecaris, Gerard Verkley (telefonisch via de receptie of per e-mail)
de CBS-bibliothecaresse, Marjan Vermaas (telefonisch via de receptie of per e-mail)

The Library of the Dutch Mycological Society

The NMV possesses an extensive library, consisting of sometimes rare and/or old books about mushrooms, but also on other natural history subjects, and of periodicals and offprints from all parts of the world.

The NMV library is located in the library of the Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, on the University campus the Uithof in Utrecht. The NMV library is accessible by appointment for NMV members and for guests of the Institute. A pc is available and copying of articles from books and journals is possible on a limited scale.

To visit the NMV library, make an appointment with:
the NMV librarian, Gerard Verkley (by telephoning reception or by e-mail)
the CBS librarian, Marjan Vermaas (by telephoning reception or by e-mail)

Open middag van de bibliotheek

Jaarlijks organiseert de NMV-bibliotheek een open middag, doorgaans gekoppeld aan de Algemene Vergadering (ALV), wanneer die in het gebouw van het Westerdijk Instituut te Utrecht wordt gehouden. U kunt deze dag ook gebruiken om uw boeken over paddenstoelen en gerelateerde onderwerpen door te verkopen aan leden van de NMV. Als u boeken te verkopen heeft, kunt u contact opnemen met Gerard Verkley, minstens zes weken vóór de geplande datum van de ALV contact op. Gerard kan u ook adviseren over prijzen e.d. Inschrijving op te verkopen boeken en tijdschriften kan al vanaf 10.00 uur op de dag van de verkoop en na afloop van de ALV tijdens de lunchpauze. In de middag zal de verloting plaatsvinden. De boeken dienen aansluitend contant te worden afgerekend.

Online catalogus (update 8 mei 2019)

Deze catalogus is in de eerste plaats te danken aan de vorige bibliothecaris, Huub van der Aa, die het initiatief nam tot een elektronisch bestand en het leeuwendeel van de titels heeft ingevoerd. Later hebben Atte van de Berg, Bert Tolsma, en de huidige bibliothecaris, Gerard Verkley, vele honderden boeken en artikelen ingevoerd.

De bibliotheek bevat ruim 1800 boeken over allerlei mycologische onderwerpen. Deze online catalogus bevat gegevens van nagenoeg alle boeken. Een klein deel van de boeken (ten hoogste 2%) wordt om uiteenlopende redenen niet getoond. Naast boeken bezit de NMV ook een zeer grote collectie overdrukken (losse kopieën van artikelen uit tijdschriften). Hiervan zijn er ongeveer 1700 ingevoerd (ca. 70%). Daarnaast heeft de vereniging een aantal actuele ruilabonnementen en abonnementen op tijdschriften; veel andere tijdschriften zijn eveneens aanwezig in min of meer complete reeksen; de aanwezige jaargangen zijn in de database vermeld.

Let op: een titel kan zijn uitgeleend. Indien u zeker wilt weten of een boek beschikbaar is, neem dan contact op met de bibliothecaris.

Boeken en overdrukken (Excel-bestand)
Tijdschriften (Excel-bestand)