Over de Nederlandse Mycologische Vereniging
De Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) werd op 17 oktober 1908 opgericht met als doel de bevordering van de kennis van de mycologie. Op dit moment telt de NMV ruim 950 leden, die zich op verschillend niveau – beginner of gevorderd, als amateur of professioneel – met de mycologie bezig houden.
Coolia
Coolia

Om haar doelstelling ten uitvoer te brengen, kent de NMV een aantal commissies en werkgroepen, publiceert ze het verenigingsblad 'Coolia' en vele andere publicaties en organiseert en/of coördineert ze onder andere landelijke bijeenkomsten, excursies, werkweken en cursussen.

Klik op het plaatje voor meer informatie over Coolia.

Inhoudsopgave van het meest recente nummer
Download de indices voor Coolia
Oude nummers van Coolia als PDF downloaden
Zoek naar in Coolia gepubliceerde determinatiesleutels
NMV-visie Ook bezit de vereniging een uitgebreide bibliotheek, gehuisvest in het Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS) te Utrecht. Deze bibliotheek bevat een groot aantal boeken, tijdschriften en overdrukken die door de leden zonder extra kosten zijn te raadplegen of te lenen.

Toekomstvisie
In 2011 heeft het bestuur van de NMV een visie geformuleerd, waaruit blijkt hoe zij (rol van) de vereniging ziet in de toekomst. Deze visie is verschenen in Coolia 54(2) en kan men hier tevens als brochure downloaden.

Sinds een aantal jaren participeert de NMV samen met een groot aantal andere Particuliere Gegevensbeherende Organistaties (PGO’s) in de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF). De VOFF heeft een eigen website.

Excursies

Van april tot december worden wekelijks mycologische excursies georganiseerd, verspreid over het hele land. Hoewel deze excursies in principe open staan voor iedere belangstellende, zijn ze niet vergelijkbaar met een "paddenstoelenwandeling onder leiding van de boswachter". Iedere excursie dient het wetenschappelijk doel de (eigen) kennis van de mycoflora te vergroten en de verspreiding van paddenstoelen verder in kaart te brengen. Een leek kan dan makkelijk van de wijs worden gebracht door een veelheid aan informatie en onbekend jargon, maar de werkelijk geïnteresseerde kan snel door het paddenstoelenvirus aangestoken raken en zal zich weldra bij onze vereniging willen aansluiten! Excursieprogramma >>

Landelijke bijeenkomsten

In de winter- en voorjaarsperiode organiseert de NMV een drietal landelijke bijeenkomsten voor haar leden. Data hiervan zijn, voor zover reeds bekend, te vinden in de agenda.
  • De nieuwjaarsbijeenkomst valt traditioneel op één van de eerste zaterdagen in het nieuwe jaar. Het programma omvat (dia)lezingen over uiteenlopende onderwerpen en in de middagpauze worden mycologische literatuur, chemicalien en koffie met koek te koop aangeboden.
  • De zgn. floradag wordt, in maart of april, georganiseerd door de Wetenschappelijke Commissie. Het is een dag met lezingen over een specifiek thema, zoals taxonomie, oecologie, natuurbescherming enz. Soms worden de op een floradag gehouden lezingen uitgegeven als een Wetenschappelijke Mededeling van de KNNV.
  • De algemene ledenvergadering, tenslotte, valt meestal in april, en omvat, naast het huishoudelijke gedeelte, een middagprogramma met lezingen over actuele mycologische onderwerpen.

Werkweken

Ieder jaar organiseert de NMV twee werkweken, één in Nederland en één in het meer-of-minder nabije buitenland. Beide werkweken hebben een groepsaccommodatie met in ieder geval slaap- en werkruimte als uitvalsbasis, en zijn een uitstekende gelegenheid om intensief kennis te maken met de paddenstoelen van een bepaald gebied. De buitenlandse werkweek wordt bij voorkeur georganiseerd in streken waar andere vegetatietypen voorkomen dan we in Nederland kennen, om zodoende ook in ons land zeer zeldzame of ontbrekende soorten paddenstoelen te leren kennen. De locatie van de binnenlandse werkweek is de laatste jaren vooral bepaald door witte gebieden in het karteringsproject, d.w.z. gebieden van waar nog slechts zeer weinig gegevens over het voorkomen van paddenstoelen bekend zijn.
Beide werkweken worden bezocht door zowel beginnende als gevorderde mycologen. Vooral de binnenlandse werkweek is zeer geschikt voor beginners die wel eens kennis willen maken met het leven van fanatieke mycologen, met de fijne kneepjes van het microscopiseren en met de paddenstoelenrijkdom van soms ogenschijnlijk oninteressante gebieden.
Gegevens van de eerstvolgende werkweken (voor zover bekend) zijn te vinden in de agenda.

Cursussen

De Wetenschappelijke Commissie organiseert ieder jaar één of meer cursus- of themadagen voor beginnende en/of gevorderde amateurmycologen. Het kan hierbij om taxonomische onderwerpen gaan (de laatste jaren zijn er bijvoorbeeld studiedagen over de geslachten Mycena, Russula en Cortinarius geweest), maar ook om meer praktische zaken, zoals cursussen om beschrijvingen te maken en om met het microscoop om te gaan.
Informatie over de cursussen van het lopende jaar (voor zover al beschikbaar) is te vinden in de agenda.

Lid worden?

Het lidmaatschap van de NMV kost € 30,-- per jaar (€ 35,-- indien postadres in het buitenland). Huisgenootleden en juniorleden € 15,00. Hiervoor krijgt u 4x per jaar het tijdschrift Coolia, kunt u aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen en kunnen publicaties van (leden van) de Vereniging in het algemeen tegen gereduceerde prijs worden verkregen. U kunt zich aanmelden door eenvoudig het aanmeldingformulier op de aanmeldingspagina in te vullen.