Overdracht en groei van kennis

Vanaf haar oprichting in 1908 heeft de NMV zich sterk gemaakt voor het verzamelen en verbreiden van de kennis van paddenstoelen. De afgelopen decennia is het mycologie-onderwijs aan de Nederlandse universiteiten, dat zo'n grote rol speelde bij de kadervorming binnen de NMV (zie bij systematiek en taxonomie), geheel verdwenen. Binnen de vereniging worden dan ook de krachten gebundeld om de nog aanwezige kennis over te dragen op nieuwe generaties en tegelijk mee te gaan in de nieuwe ontwikkelingen, waaronder de introductie van moleculaire methoden en kenmerken in de taxonomie. Deze kenmerken vormen een dankbare aanvulling op de gangbare morfologische en ecologische benadering en dit zal, op den duur, ook tot nieuwe inzichten leiden. De NMV haakt daar op in, in samenwerking met Naturalis, met het barcodingproject. De NMV biedt dan ook cursussen aan vanuit diverse invalshoeken zowel voor beginners als gevorderden. Vanaf najaar 2020 wordt een beginnerscursus aangeboden die bestaat uit een praktisch deel (veldwerk/excursies) en een theoretisch deel waarbij het leren determineren aan de hand van sleutels en literatuur geoefend wordt. Bij deze cursussen werkt de NMV samen met de KNNV en het IVN. Er wordt bij de beginnerscursus nog niet met een microscoop gewerkt, maar degenen die na het volgen van deze cursus de smaak te pakken hebben gekregen, kunnen een microscopiecursus volgen of deelnemen aan meer specialistische workshops over, onder andere, bepaalde vormgroepen of geslachten, het maken van determinatiesleutels of het werken met barcodes en moleculaire data. Naast cursussen en workshops is er ook een jaarrond excursieprogramma en worden er jaarlijks een binnen- en buitenlandse werkweek georganiseerd. Dit alles is erop gericht de kennis binnen de vereniging op niveau te houden en de aanwezige kennis door te geven aan nieuw te vormen kader, zodat excursie- en cursusleiders worden opgeleid en er onderzoek kan worden verricht op het gebied van taxonomie, ecologie en natuurbescherming. Dankzij het legaat van Ger van Zanen heeft de NMV daarvoor ook de financiële middelen.

Online lezingen en cursussen volgen

Via het menu hiernaast is het mogelijk eerder opgenomen lezingen en cursussen terug te zien.
Wilt u nieuwe presentaties 'live' bijwonen? Kijk dan voor actuele cursusdata en -informatie in de agenda.


Alles over paddenstoelen: een online fungipedia!

De website Allesoverpaddenstoelen.nl (AOP) is opgezet als educatief project voor alle leeftijden. Via platforms van basisscholen wordt ernaar gelinkt en ook andere educatieve instellingen, zoals lerarenopleidingen, weten de site te vinden. De site is geschreven voor scholieren, studenten, docenten en natuurgidsen (of gewoon iedereen die gek is van paddenstoelen). Er is bijzonder veel informatie vinden, want sinds de oprichting in 2011 wordt ernaar gestreefd alle mogelijke wetenswaardigheden met betrekking tot de mycologie samen te brengen. De site breidt zich dan ook voortdurend uit. In 2013 werd de website al onderscheiden met een prijs. Op AOP vind je bijvoorbeeld de meest actuele fylogenetische stamboom van het schimmelrijk, gebaseerd op de allerlaatste wetenschappelijke publicaties, er is een zeer compleet overzicht van vakliteratuur op de pagina over determineren, waar tevens uitgebreide informatie over het gebruik van de microscoop bij paddenstoelenonderzoek wordt gegeven. Een ander aspect is natuurbeheer. Zo zijn er bijvoorbeeld beheertips te vinden voor beheerders van alle Nederlandse biotopen waarin paddenstoelen een rol spelen. Maar basisvragen worden natuurlijk ook beantwoord: wat is een paddenstoel, hoe leven schimmels, welke ecologische betekenis hebben schimmels, hoe worden schimmels toegepast in (bio)technologie, in de land-, tuin-, wijn- en bosbouw, welke betekenis hebben schimmels in de gezondheidszorg als ziekmakers enerzijds en medicijnenleveranciers anderzijds? Het is maar een greep uit alles wat er op AOP te vinden is.
Surf snel naar Allesoverpaddenstoelen.nl!