In de 'geest van Ger van Zanen'

Na het overlijden van Ger van Zanen (die al eens de Cool & Van der Lekprijs ontving) in 2015 bleek hij zijn vermogen te hebben nagelaten aan de KNNV en aan de NMV. De NMV heeft dit geld in een speciaal "laatje" gestopt: het legaat van Van Zanen. Het is geoormerkt als investering in educatie en overdracht om de kennis van de mycologie te bevorderen en in het bijdragen aan onderzoek en publicaties (waaronder bijvoorbeeld ook de barcodingsprojecten vallen). De NMV streeft er onder andere naar meer mensen op te leiden als docent of lezinghouder/excursieleider, zowel op het vlak van amateurs als wetenschappelijk, maar ook de kennis van paddenstoelen verder te vergroten. Dit is met name ook belangrijk geworden doordat het mycologisch onderwijs van de Nederlandse universiteiten is verdwenen. In de "geest van Ger van Zanen" wordt er daarom onderzoek gedaan waaraan ook amateurs kunnen meewerken en worden er cursussen georganiseerd, lesmateriaal ontwikkeld en speciale bijeenkomsten gehouden voor (relatief) nieuwe leden om zo hun betrokkenheid bij de vereniging vanaf het begin te vergroten. De nieuwe ledenbijeenkomsten heten sinds 2018 "Ger van Zanendag" en bevatten zowel elementen voor mensen die net nieuw zijn als voor mensen die al eerder een Ger van Zanendag bezochten. Voor de eerstvolgende Ger van Zanendag raadplege men de agenda.