Een nieuwe paddenstoelsoort doorgeven

Indien men een soort gevonden heeft die niet in de Beknopte Standaardlijst 2013 (Arnolds & Van den Berg, 2013) en in de soortenlijst in NDFF Verspreidingsatlas staat gaat het mogelijk om een soort die nog niet eerder bij de paddenstoelenkartering is aangemeld. Het volgende protocol dient dan in acht te worden genomen.

Protocol Nieuwe Soort Aanmelden

1. Nieuwe soorten volgen een aparte route voor aanmelding en opname;

2. Controleer of de nieuwe soort mogelijk bekend is onder een andere naam of synoniem. Raadpleeg daarom eerst altijd MycoBankIndex fungorum en de synoniemenlijst in de Verspreidingsatlas;

3. De soort heeft geen gangbare synoniemen en staan niet in de soortenlijst in NDFF Verspreidingsatlas ? Vul in dat geval het online nieuwe soortformulier in en sluit af door op de verzend-knop te drukken. Het formulier zal rechtstreeks naar de karteringscommissie verzonden worden;

4. Nieuwe soorten kunnen alleen worden geaccepteerd als de determinatie is gecontroleerd door een deskundige én als er bewijsmateriaal is bewaard.
Zorg ervoor dat het (gedroogde) materiaal op de juiste wijze in een herbarium worden opgenomen. Specialisten zullen het voor nadere determinatie opvragen.

5. Met ingang van 2021 kan van nieuwe Agaricales sl. voor Nederland een barcode bepaald worden. Dit is echter geen verplichting voor opname van de soort in de Nederlandse soortenlijst. Voor een barcodering is het wel noodzakelijk dat de soort is aangemeld via het nieuwe soortenformulier, door een 2e deskundige is gecontroleerd en er materiaal is bewaard. We wachten doorgaans niet op de uitslag voor we een soort accepteren.
Zie voor het bepalen van barcodes de extra uitleg hieronder.

Tot slot
Houdt rekening met dat de verwerking van nieuwe soorten altijd tijd kost.

Aanmeldingsformulier nieuwe soort

Om een nieuwe soort aan te melden kunt u gebruik maken van het online Google-formulier. Let er op dat alle velden moeten worden ingevuld! Vraag hierbij bij voorkeur hulp van een consul of districtscoördinator.

Voor de aanmelding worden verschillende gegevens gevraagd.
Vetgedrukt. Zorg dat je die gegevens paraat hebt, zodat je het formulier in een keer kunt invullen.
Achtereenvolgens zijn dat:

 • Contactgegevens over de waarnemer
 • Gegevens over het taxon, onder andere:
  1. wetenschappelijke naam en auteursnamen
  2. morfologisch-taxonomische hoofdgroep
  3. functionele groep
 • Gebruikte literatuur- en/of determinatiegegevens
  1. welke?
  2. verwijzing naar foto’s e.d., liefst met rechtstreekse link naar website
 • Vindplaatsgegevens, onder andere:
  1. beschrijving van de vindplaats
  2. code voor habitat, substraat en organisme. Zie daarvoor https://www.mycologen.nl/onderzoek/kartering/milieucodes/
 • Ecologie volgens literatuur
  1. verwijzing naar literatuur met gegevens over habitat, substraat en organisme
 • Toelichting en Suggesties, onder andere:
  1. Voorstel Nederlandse naam
 • Verzenden…

Bepalen van barcodes: afspraken en documenten

Voor het bepalen van de barcode moet een stukje van de paddenstoel in een CTAB-buisje bewaard worden. De gegevens van de collectie, waaronder een uniek nummer, worden ingevuld in een Excel-tabel. Deze moeten tezamen met een goede beschrijving, foto en het gedroogde materiaal bij de karteringscommissie worden ingeleverd (mail voor afspraken naar: kartering@mycologen.nl). De KC zorgt voor transport naar Naturalis. DNA-extract en collectie worden opgenomen in het herbarium van Naturalis (Leiden).
Heb je zelf geen CTAB-buisjes dan zijn die bij de hieronder staande personen verkrijgbaar.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn materiaal in de CTAB te bewaren dan kan ook van gedroogd materiaal een barcode bepaling worden uitgevoerd. Het slagingspercentage is dan wat kleiner.

Benodigde documenten:

Verzamelprotocol DNA-barcodering (.pdf)
Excel-formulier 'Data voor BAR-codering' (.xlsx)
Beschrijvingenformulier voor Agaricales (.pdf)

Buisjes CTAB voor nieuwe Agaricales voor Nederland zijn verkrijgbaar bij:
Groningen Roel Douwes, Onderdendam stuur een e-mail
" Inge Somhorst, Sellingen stuur een e-mail
Friesland Gosse Haga, Heerenveen stuur een e-mail
Drenthe Roeland Enzlin, Assen stuur een e-mail
" Rob Chrispijn, Vledderveen stuur een e-mail
Overijssel Melchior van Tweel, Zwolle stuur een e-mail
" Marian Jagers, Enschede stuur een e-mail
Gelderland AnnaElise Jansen, Wageningen stuur een e-mail
" Nico Dam, Malden stuur een e-mail
" Martin Gotink, Vorden stuur een e-mail
" Marcel Groenendaal, Arnhem stuur een e-mail
Utrecht Jaap Wisman, Leusden stuur een e-mail
" Emma van den Dool, Utrecht stuur een e-mail
" Mirjam Veerkamp, Werkhoven stuur een e-mail
Noord-Holland Martijn Oud, Alkmaar stuur een e-mail
" Gerard Koopmanschap, Haarlem stuur een e-mail
Zuid-Holland Kees Pinster, ’s Gravenhage stuur een e-mail
Zeeland Henk Remijn, Oostkapelle stuur een e-mail
Noord-Brabant Yvonne Dijkman, Zaltbommel stuur een e-mail
" Ton Hermans, Erp stuur een e-mail
Limburg Marc Houben, Geleen stuur een e-mail