Een nieuwe paddenstoelsoort doorgeven

Indien men een soort gevonden heeft die niet in de Beknopte Standaardlijst 2013 (Arnolds & Van den Berg, 2013) of in de nieuwesoortenlijst staat gaat het mogelijk om een soort die nog niet eerder bij de paddenstoelenkartering is aangemeld. Het volgende protocol dient dan in acht te worden genomen.

Protocol Nieuwe Soort Aanmelden

1. Nieuwe soorten kunnen niet worden opgenomen in PaKa_NL! Ze mogen ook niet bijgeschreven worden, maar volgen een aparte route voor aanmelding en opname;

2. Controleer of de nieuwe soort mogelijk bekend is onder een andere naam of synoniem. Raadpleeg daarom eerst altijd MycoBankIndex fungorum en de synoniemenlijst in de Verspreidingsatlas;

3. De soort heeft geen gangbare synoniemen en staan niet in de nieuwesoortenlijst? Vul in dat geval het online nieuwe soortformulier in en sluit af door op de verzend-knop te drukken. Het formulier zal rechtstreeks naar de karteringscommissie verzonden worden;

4. Nieuwe soorten kunnen alleen worden geaccepteerd als de determinatie is gecontroleerd door een deskundige én als er bewijsmateriaal is bewaard.
Zorg ervoor dat het (gedroogde) materiaal op de juiste wijze in een herbarium worden opgenomen. Specialisten zullen het voor nadere determinatie opvragen.

Tot slot
Houdt rekening met dat de verwerking van nieuwe soorten altijd tijd kost.

Aanmeldingsformulier nieuwe soort

Om een nieuwe soort aan te melden kunt u gebruik maken van het online Google-formulier. Let er op dat alle velden moeten worden ingevuld! Vraag hierbij bij voorkeur hulp van een consul of districtscoördinator.