Nieuwesoortenlijst

In januari 2014 is een nieuwe standaardlijst verschenen (Arnolds & van den Berg, 2013). In deze lijst zijn alle soorten opgenomen die tot en met 2012 bekend waren uit ons land. Sindsdien zijn er alweer vele nieuwe soorten in ons land aangetroffen. Deze worden niet zonder meer toegevoegd. Eerst is een uitgebreide check nodig. Soorten die na het verschijnen van de Beknopte Standaardlijst en tot en met het jaar 2019 aan de lijst van Nederlandse soorten zijn toegevoegd staan hieronder vermeld. Zie ook Coolia 59(3): 151-163; Coolia 60(4): 237-242; Coolia 62(4): 199-207; Coolia 63(3): 149-170.

Nieuwe soorten melden
Als u denkt ook een nieuwe soort voor Nederland gevonden te hebben, lees dan het protocol nieuwe soort doorgeven.

Nieuwe soorten die gemeld zijn na het uitkomen van de Beknopte Standaardlijst (2013)

(update 1 maart 2021; 692 toegevoegde taxa sinds 2013)

NMV-code Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Groep Status soortenlijst
0446020 Acanthobasidium norvegicum Bco zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0538010 Acanthophysellum canadense Sparrenmeelschijfje Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1263010 Acanthostigma minutum Klein egelkruikje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1332010 Achroceratosphaeria potamia Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0250070 Achroomyces arachidosporus Schakelspoortrilkorstje Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0250080 Achroomyces insignis Ingekapseld trilkorstje Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0549010 Aegeritella tuberculata Btr zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0001570 Agaricus collegarum Zwartvlekkende champignon Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1315010 Albertiniella polyporicola Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0783060 Allophylaria nana Smalsporig kruidenkelkje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1333010 Alnecium auctum Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0003270 Amanita battarrae Gezoneerde slanke amaniet Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0003112 Amanita muscaria var. formosa Vliegenzwam (var. formosa) Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0003111 Amanita muscaria var. muscaria Vliegenzwam (var. muscaria) Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1274010 Amauroascus mutatus Zonnesporig hoefbolletje Are zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0529020 Amaurodon mustialaensis Bco zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0529010 Amaurodon viridis Blauwgestekeld rouwvliesje Bco zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1325010 Amniculicola parva Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1350010 Ampelomyces quisqualis Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1192010 Annulohypoxylon minutellum Kleinsporige kasseienkogelzwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0844090 Anthostomella lugubris Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0551070 Anthracobia rehmii Ape zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3000010 Anthracoidea subinclusa Bus zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0255150 Antrodia malicola Honingraatstrookzwam Bpo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0255160 Antrodia rene-hentic Bpo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0461020 Antrodiella faginea Weerschijnzwamdwergelfenbankje Bpo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0461010 Antrodiella ichnusana Wijde dwergporia Bpo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0461040 Antrodiella leucoxantha Bpo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0461030 Antrodiella parasitica Parasietelfenbankje Bpo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0892030 Apiospora bambusae Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1283010 Aporhytisma urticae Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1283012 Aporhytisma urticae anamorf Brandneteluitbreekkogeltje (anamorf) Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0547010 Aporpium canescens Btr zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0902170 Arcyria afroalpina Dwergnetwatje Myx zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0902200 Arcyria helvetica Myx zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0902190 Arcyria insignis Bleekroze netwatje Myx zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0902180 Arcyria riparia Spiraaldraadwatje Myx zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0805060 Arnium cirriferum Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3002072 Arthrinium saccharicola Apy zie Coolia 64(3)2021
1326010 Arthrocladiella mougeotii Aer zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1326012 Arthrocladiella mougeotii anamorf Aer zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1299010 Ascitendus austriacus Streepspoorzwam Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0559012 Ascotremella faginea anamorf Ahe zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002033 Badhamia rhytidosperma Myx zie Coolia 64(3)2021
1259010 Banhegyia setispora Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1284010 Barbatosphaeria barbirostris Beukennestbolletje Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1300010 Basiseptospora fallax Kornoeljezoolspoortje Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0744013 Bertia moriformis var. latispora Moerbeiwrattenzwammetje (var.
latispora)
Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1214010 Bionectria ralfsii Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0650370 Bionectria sporodochialis Fijnberijpt meniezwammetje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002073 Biscogniauxia marginata Apy zie Coolia 64(3)2021
1273010 Blumeria graminis Grasmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0010240 Boletus mendax Smalsporige heksenboleet Bbo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1261010 Bombardia bombarda Houtraketje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0268130 Botryobasidium medium Dubbelspoortrosvlies Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0896060 Botryosphaeria dothidea Vals takpitje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1301010 Boubovia nicholsonii Okergeel humusschijfje Ape zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1302010 Broomella vitalbae Bosrankzweepdraadzwam Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0627030 Byssonectria fusispora Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0568020 Calloria galeopsidis Hennepnetelschijfje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0897060 Calonectria lauri Geel hulstbladmeniezwammetje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0897062 Calonectria lauri anamorf Geel hulstbladmeniezwammetje
(anamorf)
Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0897061 Calonectria lauri teleomorf Geel hulstbladmeniezwammetje
(teleomorf)
Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0944020 Calonema cornuvioides Myx zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3002070 Calycellina rubescens Ahe zie Coolia 64(3)2021
1324010 Camarographium stephensii Are zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1319010 Camaropella pugillus Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002035 Cantharellus ferruginascens Bca zie Coolia 64(3)2021
1056050 Capronia semi-immersa Verzonken kransbolletje Are zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1327010 Carpoligna pleurothecii Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1278010 Ceratolenta caudata Kale moffelzwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0530010 Ceratosebacina longispora Langsporig waskorstje Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0809040 Ceratosphaeria fragilis Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3002074 Ceratosphaeria rhenana Apy zie Coolia 64(3)2021
0809050 Ceratosphaeria subferruginea Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1285010 Ceratostomella rostrata Niersporig snavelkogeltje Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0278080 Ceriporia aurantiocarnescens Bpo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0278070 Ceriporia camaresiana Groenverkleurende wasporia Bpo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0278050 Ceriporia griseoviolascens Grijsviolette wasporia Bpo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0278060 Ceriporia mellita Kleverige wasporia Bpo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0314020 Ceriporiopsis aneirina Taaie poria Bpo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1310010 Cheirospora botryospora Ahe zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0830010 Ciborinia bresadolae Harig knolkelkje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0720040 Ciliolarina chamaeleontina Ahe zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0283200 Clavaria amoenoides Bcl zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0283210 Clavaria asperulispora Bcl zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002039 Clavaria rosea Bcl zie Coolia 64(3)2021
0580050 Claviceps purpurea var. spartinae Slijkgrasmoederkoren Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002018 Coleroa circinans Are zie Coolia 64(3)2021
0911180 Comatricha anomala Myx zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002025 Comatricha brachypus Myx zie Coolia 64(3)2021
0784110 Coniochaeta saccardoi Stompharige korrelkernzwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0784100 Coniochaeta vagans Variabele mestkorrelkernzwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1275010 Conioscyphascus gracilis Snavelloos bleekbolletje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1275020 Conioscyphascus varius Langsnavelig bleekbolletje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0173010 Coprinellus pusillulus Bag zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0172040 Coprinopsis annulopora Plomphoedige inktzwam Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1253010 Copromyces bisporus Tweesporig mestbolletje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0582110 Coprotus albidus Ape zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0582100 Coprotus lacteus Melkwit mestschijfje Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1279010 Corollospora maritima Zeezandkorreltjeszwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002075 Coronophora angustata Apy zie Coolia 64(3)2021
0030590 Cortinarius chevassutii Gemarmerde gordijnzwam Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0030610 Cortinarius luhmannii Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0030600 Cortinarius sublilacinopes Oranjegele paarssteelgordijnzwam Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1303010 Corynespora olivacea Kortstekelig lindebultje Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0912090 Craterium atrolucens Roetkleurig kalkbekertje Myx zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0031260 Crepidotus calolepis Geschubd oorzwammetje Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0031261 Crepidotus calolepis var. calolepis Geschubd oorzwammetje (var.
calolepis)
Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0031240 Crepidotus cinnabarinus Rood oorzwammetje Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0031250 Crepidotus crocophyllus Harig saffraanoorzwammetje Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002030 Cribraria pertenuis Myx zie Coolia 64(3)2021
0913220 Cribraria piriformis Peervormig lantaarntje Myx zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1165040 Crocicreas starbaeckii Boterbloemgeleikelkje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1312010 Cryptonectriella biparasitica Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0788050 Cucurbitaria rhamni Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0788040 Cucurbitaria rubefaciens Rossig muurspoorbolletje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1286010 Cylindrium aeruginosum Geel bladvliesje Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1286012 Cylindrium aeruginosum anamorf Geel bladvliesje (anamorf) Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0299050 Dacrymyces enatus Sombere druppelzwam Btr zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002013 Dacrymyces macnabbii Btr zie Coolia 64(3)2021
0588060 Daldinia childiae Kleine houtskoolzwam Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1006050 Delitschia consociata Geknepen mesthaarbolletje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1006070 Delitschia griffithii Grootsporig mesthaarbolletje Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1006060 Delitschia marchalii Kortsporig mesthaarbolletje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1334010 Dendrophoma cytisporoides Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0304040 Dendrothele citrisporella Citroensporig puzzelkorstje Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1321010 Dendryphion comosum Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1246010 Dialonectria diatrypicola Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3002076 Diaporthe adunca Apy zie Coolia 64(3)2021
0740330 Diaporthe carpini Haagbeukuitbreekkogeltje Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0740310 Diaporthe chamaeropis Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0740340 Diaporthe fibrosa Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0740300 Diaporthe pulla Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0740350 Diaporthe rudis Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0740320 Diaporthe tessella Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002077 Diatrype decorticata Apy zie Coolia 64(3)2021
3002079 Dictyoporthe bipapillata Apy zie Coolia 64(3)2021
0918020 Didymium applanatum Plat kristalkopje Myx zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0918340 Didymium flexuosum Myx zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0918330 Didymium macquariense Myx zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0918180 Didymium squamulosum Variabel kristalkopje Myx zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0918320 Didymium sturgisii Kolomkristalkopje Myx zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0918300 Didymium tussilaginis Hoefbladkristalkopje Myx zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0918310 Didymium vernum Voorjaarskristalkopje Myx zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1280010 Diplocarpa bloxamii Olijfgroene schijfzwam Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1007020 Diplocarpon mespili Ahe zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1007022 Diplocarpon mespili anamorf Meidoornbladkringenzwam (anamorf) Ahe zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002081 Diploceras hypericinum Apy zie Coolia 64(3)2021
3002083 Discosia artocreas Apy zie Coolia 64(3)2021
0810020 Discostroma corticola Schorskogelzwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1287010 Dothiorella sarmentorum Appelpitje Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1287012 Dothiorella sarmentorum anamorf Appelpitje (anamorf) Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1287011 Dothiorella sarmentorum teleomorf Appelpitje (teleomorf) Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1199010 Echinosphaeria cincinnata Pluizig ruigkogeltje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0919050 Echinostelium paucifilum Myx zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0536010 Elaphocephala iocularis Geweispoorkorstzwam Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0600060 Encoelia fimbriata Gewimperde schijfzwam Ahe zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0852040 Endogone flammicorona Zyg zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0042090 Entoloma brunneoserrulatum Bruinsneesatijnzwam Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0042040 Entoloma caeruleum Verkleurend staalsteeltje Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0042110 Entoloma conicosericeum Bag zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0042120 Entoloma cuboidoalbum Bag zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0042050 Entoloma glaucobasis Tweekleurig staalsteeltje Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0042130 Entoloma graphitipes Bag zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0042060 Entoloma korhonenii Fijnschubbige trechtersatijnzwam Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0042061 Entoloma korhonenii var. korhonenii Fijnschubbige trechtersatijnzwam
(var. korhonenii)
Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0042100 Entoloma lanicum Wollige trechtersatijnzwam Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0042140 Entoloma olivaceotinctum Bag zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0042150 Entoloma pluteisimilis Bag zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0042080 Entoloma porphyrogriseum Porfiergrijze satijnzwam Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0042170 Entoloma vezzenaense Bag zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0042180 Entoloma vindobonense Bag zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3002064 Entyloma ficariae Bus zie Coolia 64(3)2021
0601013 Epichloë typhina subsp. clarkii Halmverstikker (subsp. clarkii) Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1118190 Erysiphe circaeae Heksenkruidmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1118200 Erysiphe elevata Sierlijke trompetboommeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1118260 Erysiphe flexuosa Paardenkastanjemeeldauw Aer zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1118210 Erysiphe hedwigii Kleine sneeuwbalmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1118300 Erysiphe limonii Aer zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1118270 Erysiphe magnifica Ingekrulde magnoliameeldauw Aer zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1118280 Erysiphe platani Plataanmeeldauw Aer zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1118220 Erysiphe prunastri Sleedoornmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1118290 Erysiphe pseudacaciae Robiniameeldauw Aer zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1118230 Erysiphe symphoricarpi Sneeuwbesmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1118240 Erysiphe syringae Seringmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1118250 Erysiphe ulmi Meeldauw (Erysiphe ulmi) Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1118251 Erysiphe ulmi var. ulmi Kleine iepenmeeldauw (var. ulmi) Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1094110 Erysiphe vanbruntiana Aer zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1094112 Erysiphe vanbruntiana var.
sambuci-racemosae
Aer zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0466020 Erythricium hypnophilum Valse zalmkorstzwam Bco zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0602080 Eutypa laevata Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0602082 Eutypa laevata anamorf Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0602081 Eutypa laevata teleomorf Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0602070 Eutypa leptoplaca Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0602060 Eutypa polycocca Lijsterbeskorstkogelzwam Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0880020 Exarmidium inclusum Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0310090 Exidia minutissima Btr zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0311060 Exobasidium pachysporum Rijsbesbladgast Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002049 Favolaschia calocera Bag zie Coolia 64(3)2021
1276010 Fimetariella microsperma Kleinsporig mestruigkogeltje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0433060 Flagelloscypha punctiformis Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1351010 Flammocladiella decora Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
2005030 Frommeëlla mexicana Schijnaardbeiroest Bpu zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
2005034 Frommeëlla mexicana telia Schijnaardbeiroest (telia) Bpu zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
2005033 Frommeëlla mexicana ured. Schijnaardbeiroest (ured.) Bpu zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002085 Fusariella hughesii Apy zie Coolia 64(3)2021
0046640 Galerina discreta Breedsporig mosklokje Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1262010 Gelatinopsis polyconidiata Dwergkorstparasietschijfje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0320080 Gloeocystidiellum clavuligerum Blazige oliecelkorst Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002087 Gloniella typhae Alo zie Coolia 64(3)2021
1335010 Glyphium elatum Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3002088 Gnomoniopsis idaeicola Apy zie Coolia 64(3)2021
1260010 Golovinomyces asterum Meeldauw (Golovinomyces asterum) Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1260011 Golovinomyces asterum var. asterum Meeldauw (Golovinomyces asterum var.
asterum)
Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1260012 Golovinomyces asterum var.
solidaginis
Guldenroedemeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1260020 Golovinomyces echinopis Kogeldistelmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1260040 Golovinomyces magnicellulatus Meeldauw (Golovinomyces
magnicellulatus)
Aer zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1260041 Golovinomyces magnicellulatus var.
magnicellulatus
Vlambloemmeeldauw Aer zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1260030 Golovinomyces montagnei Grootsporige vederdistelmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0545010 Guepiniopsis buccina Btr zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1336010 Gymnoascus reessii Are zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0051130 Gymnopilus dilepis Bag zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1317010 Hapalocystis berkeleyi Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1317012 Hapalocystis berkeleyi var. berkeleyi Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1317011 Hapalocystis berkeleyi var. berkeleyi
teleomorf
Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1317022 Hapalocystis berkeleyi var. kickxii Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1317021 Hapalocystis berkeleyi var. kickxii
teleomorf
Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1317030 Hapalocystis bicaudata Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1317032 Hapalocystis bicaudata anamorf Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1317031 Hapalocystis bicaudata teleomorf Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0323030 Hapalopilus eupatorii Bco zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0324020 Helicobasidium longisporum Btr zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0457020 Helicogloea sebacea Btr zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3002028 Helicogloea subardosiaca Btr zie Coolia 64(3)2021
0729040 Helminthosphaeria hyphodermae Harskorstparasietkogeltje Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0729050 Helminthosphaeria ludens Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0729020 Helminthosphaeria odontiae Tandzwamparasietkogeltje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0729030 Helminthosphaeria pilifera Molmhoutparasietkogeltje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1288010 Helminthosporium velutinum Gewone houthaarzwam Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1288012 Helminthosporium velutinum anamorf Gewone houthaarzwam (anamorf) Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0614240 Helvella carnosa Ape zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0056072 Hemimycena delectabilis var. bispora Witte stinkmycena ( var. bispora) Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0056071 Hemimycena delectabilis var.
delectabilis
Witte stinkmycena (var. delectabilis) Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0056133 Hemimycena mauretanica var.
microcephala
Druppelmycena (var. microcephala) Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0923090 Hemitrichia abietina Myx zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0923080 Hemitrichia pseudoleiocarpa Vals langdraadwatje Myx zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
3002034 Hemitrichia sordivesiculosa Myx zie Coolia 64(3)2021
1304010 Hercospora tiliae Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1304012 Hercospora tiliae anamorf Linde-uitbreekkogeltje (anamorf) Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0546010 Heteroacanthella acanthophysa Btr zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0537010 Heteromycophaga glandulosae Eikentrilzwamgal Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1201010 Hilberina breviseta Kortharig ruigkogeltje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1201030 Hilberina meznaensis Veelseptig ruigkogeltje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1201050 Hilberina munkii Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1201020 Hilberina sphagni Veenmosruigkogeltje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1201040 Hilberina subcaudata Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0057110 Hohenbuehelia bonii Geelbruine helmharpoenzwam Bag zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1137040 Hyalorbilia juliae Langspoorwasbekertje Ahe zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002042 Hyalorbilia tortuosa Ahe zie Coolia 64(3)2021
0618140 Hyaloscypha britannica Langsporig waterkelkje Ahe zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0618141 Hyaloscypha britannica var.
britannica
Langsporig waterkelkje (var.
britannica)
Ahe zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0061200 Hygrophorus lindtneri Bag zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3002090 Hymenopleella hippophaës Apy zie Coolia 64(3)2021
1322010 Hymenopsis typhae Are zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0622470 Hymenoscyphus phascoides Haakmoskommetje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0335270 Hyphoderma incrustatum Bco zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0335260 Hyphoderma litschaueri Parelsnoerharskorstje Bco zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0335250 Hyphoderma transiens Fraai harskorstje Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0346160 Hyphodontia griseliniae Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0346170 Hyphodontia incrustata Kristalschorszwam Bco zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0338120 Hypochnicium erikssonii Bco zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1048020 Hypocopra brefeldii Gelijksporig mesturntje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1048030 Hypocopra merdaria Langspletig mesturntje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1048040 Hypocopra parvula Kleinsporig mesturntje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623190 Hypocrea albolutescens Bleekgele kussentjeszwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623192 Hypocrea albolutescens anamorf Bleke kussentjeszwam (anamorf) Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623191 Hypocrea albolutescens teleomorf Bleke kussentjeszwam (teleomorf) Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623220 Hypocrea alni Elzenkussentjeszwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623222 Hypocrea alni anamorf Elzenkussentjeszwam (anamorf) Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623221 Hypocrea alni teleomorf Elzenkussentjeszwam (teleomorf) Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623240 Hypocrea britdaniae Gelobde kussentjeszwam Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0623200 Hypocrea crystalligena Lichtbruine kussentjeszwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623210 Hypocrea foliicola Bladkussentjeszwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623280 Hypocrea lutea Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0623282 Hypocrea lutea anamorf Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0623281 Hypocrea lutea teleomorf Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0623260 Hypocrea moravica Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0623230 Hypocrea phellinicola Vuurzwamkussentjeszwam Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
3002091 Hypocrea protopulvinata Apy zie Coolia 64(3)2021
0623270 Hypocrea silvae-virgineae Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0623170 Hypocrea sinuosa Citroengele kussentjeszwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623172 Hypocrea sinuosa anamorf Citroengele kussentjeszwam (anamorf) Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623171 Hypocrea sinuosa teleomorf Citroengele kussentjeszwam
(teleomorf)
Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623180 Hypocrea tremelloides Rode waskussentjeszwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623182 Hypocrea tremelloides anamorf Rode waskussentjeszwam (anamorf) Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0623181 Hypocrea tremelloides teleomorf Rode waskussentjeszwam (teleomorf) Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0625140 Hypomyces porphyreus Porfierbruine zwameter Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0626190 Hypoxylon fuscoides Valse gladde kogelzwam Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0626170 Hypoxylon macrocarpum Variabele korstkogelzwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0626200 Hypoxylon salicicola Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0626160 Hypoxylon subticinense Grootsporige platviltkorstzwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0626180 Hypoxylon ticinense Kleinsporige platviltkorstzwam Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1169020 Ijuhya antillana Gekroond meniezwammetje Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1169030 Ijuhya tetraspora Viersporig kroonmeniezwammetje Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1182010 Immersiella immersa Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0065480 Inocybe leptocystis Duncelvezelkop Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0065500 Inocybe mytiliodora Bag zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0065490 Inocybe stenospora Bag zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0628030 Iodophanus verrucisporus Ruwsporig mestschijfje Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0342020 Ischnoderma resinosum Valse teervlekkenzwam Bpo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1289010 Jattaea discreta Oppervlakkig nestbolletje Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1077020 Kalmusia sarothamni Bremballonnetje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1108010 Karstenula rhodostoma Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1337010 Koorchaloma europaea Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1257010 Kriegeriella minuta Dwergmuurspoorbolletje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0589590 Lachnum calycioides Donkerharig russenfranjekelkje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0589600 Lachnum lunatum Sikkelsporig franjekelkje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0069710 Lactarius luridus Vale violetvlekkende melkzwam Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0542010 Lactocollybia variicystis Melkcollybia Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0924060 Lamproderma puncticulatum Spikkeldraadparelmoerkopje Myx zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0633210 Lamprospora verrucispora Ape zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0634060 Lasiobolus diversisporus Ape zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0634050 Lasiobolus intermedius Middelste borstelbekertje Ape zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0634040 Lasiobolus macrotrichus Priemhaarborstelbekertje Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1338010 Lasionectria vulpina Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0070111 Leccinum versipelle var. percandidum Bbo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1189010 Lentomitella tomentosa Wollige houtmoffelzwam Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1189020 Lentomitella vestita Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3002020 Lepiota recondita Bag zie Coolia 64(3)2021
0074150 Lepista subconnexa Grijswitte schijnridderzwam Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1174020 Lepteutypa sambuci Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
3002092 Leptosphaeria conoidea Alo zie Coolia 64(3)2021
0719410 Leptosphaeria solani Nachtschadevulkaantje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0078050 Leucopaxillus albissimus Bleke dikhoed Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0927220 Licea deplanata Dikrandsporendoosje Myx zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0927210 Licea rugosa Kortsteelsporendoosje Myx zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0927230 Licea tuberculata Puistig sporendoosje Myx zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1089050 Lichenopeltella palustris Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1305010 Lojkania melasperma Krullenbolletje Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1352010 Lopadostoma fagi Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1291010 Lophiosphaera ulicis Gaspeldoornknapzakje Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0836130 Lophiostoma amphibium Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0836110 Lophiostoma caudatum Staartspoorknapzakje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002093 Lophiostoma massarioides Alo zie Coolia 64(3)2021
0836120 Lophiostoma viridarium Groenverkleurend knapzakje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1331010 Lylea tetracoila Are zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0930030 Macbrideola synsporos Myx zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002095 Macgarvieomyces juncicola Apy zie Coolia 64(3)2021
1140030 Massaria conspurcata Vogelkersjoekelspoorzwam Are zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1140040 Massaria ulmi Are zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1120030 Massariosphaeria fridae Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1120020 Massariosphaeria vitalbae Bosrankvulkaantje Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1306020 Melanconiella carpinicola Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1306022 Melanconiella carpinicola anamorf Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1306021 Melanconiella carpinicola teleomorf Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1306010 Melanconiella spodiaea Donkersporig rijszwammetje Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1066050 Melanconis stilbostoma Berkenrijszwammetje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0721040 Melanomma juniperinum Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0764070 Melanospora caprina Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0764060 Melanospora lagenaria Gaatjespoliepzwammetje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0764061 Melanospora lagenaria var. lagenaria Gaatjespoliepzwammetje ( var.
lagenaria)
Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0764062 Melanospora lagenaria var. tetraspora Gaatjespoliepzwammetje (var.
tetraspora)
Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0764080 Melanospora simplex Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3001010 Melanustilospora ari Bus zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1264010 Meloderma desmazieri Knoopsgat Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1079020 Melogramma spiniferum Beukenkorstschijfje Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
3002062 Microbotryum saponariae Bus zie Coolia 64(3)2021
3002061 Microbotryum tragopogonis-pratensis Bus zie Coolia 64(3)2021
0640040 Microglossum rufescens Bruine aardtong Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0541010 Microsebacina microbasidia Tweesporig waskorstje Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1080070 Microthyrium cytisi Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1080071 Microthyrium cytisi var. ulicis Gaspeldoornrotondezwammetje (var.
ulicis)
Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1080050 Microthyrium ilicinum Kraagloos eikenrotendezwammetje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1080060 Microthyrium versicolor Langcellig rotondezwammetje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1292010 Miladina lecithina Oranje drijfhoutbekerzwam Ape zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
2026010 Milesina dieteliana Eikvarenroest Bpu zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
2026020 Milesina kriegeriana Stekelvarenroest Bpu zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
2026030 Milesina scolopendrii Tongvarenroest Bpu zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0644380 Mollisia lothariana Ahe zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1252010 Monographella nivalis Sneeuwmeniezwammetje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0647050 Morchella esculenta Ape zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0647040 Morchella vulgaris Ape zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1309010 Morenoina pteridicola Are zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1309020 Morenoina websteri Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0092020 Mycena corynephora Behaarde suikermycena Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0092030 Mycena hawaiiensis Stekelhaarsuikermycena Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0092040 Mycena scirpicola Bag zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0364040 Mycoacia nothofagi Bco zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1293010 Mycoarachis inversa Tweekleurig mestbolletje Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0722220 Mycosphaerella juniperina Grootsporig jeneverbespuntkogeltje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0722240 Mycosphaerella psammae Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0722230 Mycosphaerella rhododendri Rhododendronpuntkogeltje Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
3002037 Mycostigma aegeritoides Bco zie Coolia 64(3)2021
1328010 Myrmaecium rubricosum Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1141020 Mytilinidion acicola Kortsporige kokkelzwam Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1141030 Mytilinidion tortile Streperige kokkelzwam Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0365050 Myxarium hyalinum Btr zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0543010 Naohidea sebacea Parasiettrilkorstje Btr zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1265010 Natantiella ligneola Loofhoutmoffelzwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0650380 Nectria aurantiaca Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0889050 Nectriella exigua Helmgrasmeniezwammetje Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1067021 Nemania aenea var. aureolutea Kortspleetkorstkogelzwam (var.
aureolutea)
Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1067030 Nemania diffusa Eikenkorstkogelzwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1067040 Nemania serpens var. colliculosa Grijze korstkogelzwam (var.
colliculosa)
Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0626096 Nemania serpens var. serpens Grijze korstkogelzwam (var. serpens) Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0193010 Neoboletus xanthopus Bbo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1258010 Neohendersonia kickxii Vergeten muurspoorbolletje Are zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1028060 Niesslia ilicifolia Hulststekelbolletje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1028070 Niesslia subiculosa Guldenroedestekelbolletje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1028080 Niesslia typhae Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0773060 Nitschkia brevispina Stekelpokzwammetje Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1294010 Nodulisporium cecidiogenes Galvormende kelderzwamparasiet Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
3002026 Occultifur internus Btr zie Coolia 64(3)2021
0654220 Octospora affinis Boommosschijfje Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1272010 Octosporopsis nicolai Halvemaantjesmosschijfje Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0366020 Oliveonia fibrillosa Fibrilleus waswebje Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0655050 Ombrophila rivulorum Oeverknoopje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0098020 Omphalotus olearius Bag zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002096 Ophiognomonia alni-viridis Apy zie Coolia 64(3)2021
1081020 Ophiognomonia leptostyla Walnootbladinktpuntje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1030050 Ophiostoma polyporicola Girafkogelbuiszwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0657230 Orbilia sambuci Stapelcelwasbekertje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002043 Orbilia subclavuliformis Ahe zie Coolia 64(3)2021
3002041 Orbilia xinjiangensis Ahe zie Coolia 64(3)2021
0658080 Otidea tuomikoskii Fijnwrattig hazenoor Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0369040 Paullicorticium globosum Bco zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0514010 Peniophorella martinii Rozebruin kransbekerharskorstje Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0371030 Perenniporia meridionalis Langsporige poria Bpo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002014 Perichaena liceoides Myx zie Coolia 64(3)2021
3002097 Periconia byssoides Alo zie Coolia 64(3)2021
1323010 Periconia hispidula Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1356010 Pestalotiopsis thujicola Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0661150 Pezicula pruinosa Berijpt schorsbekertje Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0662510 Peziza perdicina Vogeldrekbekerzwam Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1254010 Phaeobotryosphaeria visci Maretakpitje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1254012 Phaeobotryosphaeria visci anamorf Maretakpitje (anamorf) Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1254011 Phaeobotryosphaeria visci teleomorf Maretakpitje (teleomorf) Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1271010 Phaeocryptopus gaeumannii Douglassparrenschot Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0664090 Phaeohelotium terrestre Ahe zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1314010 Phaeoisaria clavulata Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1122090 Phaeosphaeria berlesei Ongesnaveld schaafstrovulkaantje Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1122070 Phaeosphaeria equiseti Paardenstaartvulkaantje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1122080 Phaeosphaeria hiemalis Gesnaveld schaafstrovulkaantje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002098 Phaeosphaeria saxonica Alo zie Coolia 64(3)2021
3002100 Phaeosphaeriopsis glaucopunctata Alo zie Coolia 64(3)2021
1295010 Phaeotrichosphaeria britannica Langstekelbolletje Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0665080 Phialina lachnobrachyoides Smalsporig kerriekelkje Ahe zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0376120 Phlebia cremeoalutacea Fijnstekelige aderzwam Bco zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0376130 Phlebia griseoflavescens Geelgrijze aderzwam Bco zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0376140 Phlebia queletii Bco zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0456020 Phlebiella lloydii Olijfgroen waskorstje Bco zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0109340 Pholiota brunnescens Houtsnipperbundelzwam Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0109350 Pholiota cerifera Wilgenbundelzwam Bag zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0868080 Phomatospora arenaria Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0868070 Phomatospora leptasca Kernzwamknikkertje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1353010 Phragmocephala atra Are zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1099030 Phyllachora dactylidis Are zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1098050 Phyllactinia corni Grote kornoeljemeeldauw Aer zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1098040 Phyllactinia orbicularis Beukenmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002102 Phyllosticta cruenta Alo zie Coolia 64(3)2021
1266010 Physalospora moutonii Biezenkegeltje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0951010 Physarella oblonga Knikkend holkopje Myx zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0936410 Physarum braunianum Bruin kalkkopje Myx zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0936420 Physarum decipiens Myx zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0936440 Physarum gravidum Myx zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0936430 Physarum luteolum Myx zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0936450 Physarum pusillum Myx zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0936400 Physarum sessile Ruw kalkkopje Myx zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002031 Pilobolus crystallinus Zyg zie Coolia 64(3)2021
3002029 Pilobolus oedipus Zyg zie Coolia 64(3)2021
3002011 Pilobolus roridus Zyg zie Coolia 64(3)2021
0666020 Pithya vulgaris Ape zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1251010 Plenodomus hendersoniae Rozenvulkaantje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1251020 Plenodomus libanotidis Schermbloemvulkaantje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0715020 Pleomassaria carpini Haagbeukmuurspoorbolletje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0715030 Pleomassaria holoschista Elzenmuurspoorbolletje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0715032 Pleomassaria holoschista anamorf Elzenmuurspoorbolletje (anamorf) Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1267020 Pleophragmia leporum Kleinsporige brokkelmuurspoorzwam Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1267010 Pleophragmia ontariensis Grootsporige brokkelmuurspoorzwam Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002103 Pleospora lactucicola Alo zie Coolia 64(3)2021
0766120 Pleospora phaeocomoides Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0766110 Pleospora vitalbae Bosrankmuurspoorbolletje Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1256010 Pleurophragmium acutum Parasietstekelbolletje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002105 Pleurotheciella rivularia Apy zie Coolia 64(3)2021
0114410 Pluteus roseipes Bag zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0952010 Pocheina rosea Roze wigsteeltje Pac zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1123050 Podosphaera amelanchieris Krentenboompjesmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1123060 Podosphaera erigerontis-canadensis Canadese-fijnstraalmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1123100 Podosphaera ferruginea Meeldauw (Podosphaera ferruginea) Aer zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1123101 Podosphaera ferruginea var.
ferruginea
Pimpernelmeeldauw Aer zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1123110 Podosphaera fuliginea Ereprijsmeeldauw Aer zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1123070 Podosphaera macularis Hopmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1123080 Podosphaera mors-uvae Ribesmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1123120 Podosphaera pannosa Aer zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1123130 Podosphaera phtheirospermi Aer zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1123090 Podosphaera xanthii Stekelnootmeeldauw Aer zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002106 Podospora austrohemisphaerica Apy zie Coolia 64(3)2021
0753250 Podospora comata Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0753240 Podospora conica Kleefharig menhirzwammetje Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
3002107 Podospora dactylina Apy zie Coolia 64(3)2021
0753230 Podospora myriospora Gekraagd menhirzwammetje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0753220 Podospora pyriformis Verzonken menhirzwammetje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1255020 Polycephalomyces ramosus Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1255022 Polycephalomyces ramosus anamorf Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1255010 Polycephalomyces tomentosus Grootsporig slijmkopspeldje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1255012 Polycephalomyces tomentosus anamorf Grootsporig slijmkopspeldje (anamorf) Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1255011 Polycephalomyces tomentosus teleomorf Grootsporig slijmkopspeldje
(teleomorf)
Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1341010 Populocrescentia ammophilae Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0544010 Porotheleum fimbriatum Geveerd putjesstroma Bcy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0425210 Postia alni Dunne vaalblauwe kaaszwam Bpo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0460020 Postia romellii Bpo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0425220 Postia subcaesia Dikke vaalblauwe kaaszwam Bpo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1034040 Preussia funiculata Dwarse segmentatiezwam Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
3002108 Preussia longisporopsis Alo zie Coolia 64(3)2021
1034050 Preussia typharum Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1131030 Prosthecium ellipsosporum Haagbeukperforeerzwam Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1131032 Prosthecium ellipsosporum anamorf Haagbeukperforeerzwam (anamorf) Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
3002109 Prosthecium pyriforme Apy zie Coolia 64(3)2021
3002111 Protofenestella ulmi Alo zie Coolia 64(3)2021
3002047 Psathyrella tenera Bag zie Coolia 64(3)2021
0117050 Pseudobaeospora ellipticospora Bag zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002059 Pseudocercospora depazeoides Alo zie Coolia 64(3)2021
1313010 Pseudocosmospora eutypae Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0803030 Pseudohelotium alaunae Duinrietstipschoteltje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1307010 Pseudomassariella vexata Kornoeljespatjeszwam Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0842020 Pseudombrophila bulbifera Knolmestbekertje Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1343010 Pseudophacidium ledi Ahe zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0385040 Pseudotomentella atrofusca Zwartbruin rouwvliesje Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002052 Pseudotomentella rhizopunctata Bco zie Coolia 64(3)2021
3002036 Pseudotomentella umbrina Bco zie Coolia 64(3)2021
1320010 Pseudotrichia viburnicola Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1281010 Pseudovalsaria ferruginea Roestige doorprikzwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1344010 Pseudoyuconia thalictri Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3002021 Psilocybe gallaeciae Bag zie Coolia 64(3)2021
2015930 Puccinia behenis Bpu zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
2015920 Puccinia bornmuelleri Lavasroest Bpu zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002019 Puccinia cynodontis Bpu zie Coolia 64(3)2021
2015950 Puccinia maculosa Bpu zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3002016 Puccinia smyrnii Bpu zie Coolia 64(3)2021
2015940 Puccinia veronicae Bpu zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
2018070 Pucciniastrum ericae Bpu zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
2018073 Pucciniastrum ericae ured. Bpu zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002022 Pycnoporellus  fulgens Bpo zie Coolia 64(3)2021
3002113 Pyrenochaeta nobilis Apy zie Coolia 64(3)2021
0678270 Pyrenopeziza atrata Zwartwordend uitbreekkommetje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0678271 Pyrenopeziza atrata var. asparagi Zwartwordend uitbreekkommetje (var.
asparagi)
Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0678272 Pyrenopeziza atrata var. atrata Zwartwordend uitbreekkommetje (var.
atrata)
Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1124020 Pyxidiophora badiorostris Kastanjebruine kapspoorzwam Are zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1124030 Pyxidiophora petchii Middelste kapspoorzwam Are zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0389121 Ramaria abietina var. abietina Groenwordende koraalzwam (var.
abietina)
Bcl zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0389122 Ramaria abietina var. valida Groenwordende koraalzwam (var.
valida)
Bcl zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0389250 Ramaria fagetorum sensu Schild Gele beukenkoraalzwam Bcl zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0389230 Ramaria flavescens Gelige koraalzwam Bcl zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0389260 Ramaria krieglsteineri Bcl zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0389220 Ramaria roellinii Steppekoraalzwam Bcl zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0389240 Ramaria sanguinea Roodkleurende koraalzwam Bcl zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0389059 Ramaria subbotrytis sl, incl.
fagetorum sensu Schild
Beukenkoraalzwam sl, incl. Roze, Gele
beukenkoraalzwam
Bcl zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0887020 Rebentischia unicaudata Viercellige staartspoorzwam Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0507010 Repetobasidiellum fusisporum Spoelsporig repeteerkorstje Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002017 Resupinatus europaeus Bag zie Coolia 64(3)2021
0121080 Resupinatus griseopallidus Bleekgrijs dwergoortje Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1162030 Rhamphoria bevanii Langsnavelig peerzwammetje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1345010 Rhodoveronaea varioseptata Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0682030 Rhytisma andromedae Lavendelheidevlekkenzwam Are zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1296010 Rommelaarsia flavovirens Geelgroen paardenstaartschijfje Ahe zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1346010 Rosasphaeria moravica Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0762052 Rosellinia britannica anamorf Afgeplat tepelkogeltje (anamorf) Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0726050 Rosellinia desmazieri Kortspleettepelkogeltje Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0126241 Russula chloroides var. chloroides Smalplaatrussula (var. chloroides) Bag zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0126242 Russula chloroides var. parvispora Smalplaatrussula (var. parvispora) Bag zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
3002069 Russula integra Bag zie Coolia 64(3)2021
0127480 Russula macrocarpa Grote vissige russula Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0127500 Russula praetervisa Roodvoetkamrussula Bag zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0127490 Russula rhodomelanea Kleibosbraakrussula Bag zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0684150 Rutstroemia carbonicola Ahe zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0684140 Rutstroemia paludosa Zeggestromakelkje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0685100 Saccobolus quadrisporus Viersporig spikkelschijfje Ape zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0685090 Saccobolus succineus Korrelsporig spikkelschijfje Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1354010 Sarcosphaera coronaria Ape zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1347010 Schizothyrioma ptarmicae Ahe zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1239020 Schizoxylon compositum Takkratertje Are zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1207010 Scirrhia rimosa Rietsplijtmondje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1308010 Sclerencoelia fraxinicola Essenschijfzwam Ahe zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0228060 Scleroderma polyrhizum Aardsterachtige aardappelbovist Bga zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1268010 Scutomollisia stenospora Dekselmollisia Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1245010 Scutoscypha fagi Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002040 Sebacina pulverulenta Btr zie Coolia 64(3)2021
1297010 Seifertia azaleae anamorf Rhododendronknopvreter Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1700010 Serendipita evanescens Btr zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0508010 Sidera vulgaris Maanspoorstrookzwam Bpo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0539010 Sirobasidium albidum Wittige ketentrilzwam Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0539020 Sirobasidium brefeldianum Btr zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0539021 Sirobasidium brefeldianum f.
microsporum
Btr zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0402200 Sistotrema epiphyllum Vliezige urnkorstzwam Bco zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0402190 Sistotrema porulosum Losmazige urnkorstzwam Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0402210 Sistotrema tholliae Bco zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0458020 Sistotremella perpusilla Kabouterurnkorstzwam Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1348010 Spadicoides hyalostoma Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1357010 Sphaeropsis sapinea Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0475040 Spiculogloea inaequalis Btr zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0475020 Spiculogloea minuta Btr zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0475030 Spiculogloea subminuta Btr zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0823070 Splanchnonema ampullaceum Lindekruikje Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0823052 Splanchnonema platani anamorf Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0823051 Splanchnonema platani teleomorf Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0823060 Splanchnonema quercicola Eikenkruikje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1282010 Spooneromyces laeticolor Priemharig sparrenborstelbekertje Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1282020 Spooneromyces velenovskyi Wratsporig borstelbekertje Ape zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1269010 Sporidesmiella hyalosperma Bleeksporig poriebultje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002114 Sporormia fimetaria Alo zie Coolia 64(3)2021
0824180 Sporormiella grandispora Uiteenvallende brokkelspoorzwam Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0824160 Sporormiella heptamera Zevencellige brokkelspoorzwam Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0824170 Sporormiella minutisperma Kleinsporige brokkelspoorzwam Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0407100 Steccherinum straminellum Kleinsporige witte raspzwam Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0946020 Stemonaria pilosa Myx zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1329010 Stilbella fimetaria Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1055030 Stomiopeltis juniperina Jeneverbesstofzwammetje Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0410020 Stypella glaira, non sensu Beknopte Standaardlijst 2013 Rondsporige waskorst Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0410030 Stypella legonii Langsporige geleitandzwam Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0411020 Subulicystidium perlongisporum Superlangsporig priemharigkorstje Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1318010 Synaptospora petrakii Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0282060 Syzygospora sorana Paarse-knoopzwamgal Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0677050 Tarzetta spurcata Warrig leemkelkje Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0825130 Teichospora rubriostiolata Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0412030 Thanatephorus amygdalisporus Amandelspoortrosvlies Bco zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0412020 Thanatephorus sterigmaticus Tweesporig trosvlies Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002057 Thecaphora saponariae Bus zie Coolia 64(3)2021
0698100 Thecotheus lundqvistii Grijs mestschijfje Ape zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0699070 Thelebolus dubius Dubieus sinterklaasschijfje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0699071 Thelebolus dubius var. dubius Dubieus sinterklaasschijfje (var. dubius) Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0699072 Thelebolus dubius var. lagopi Dubieus sinterklaasschijfje (var. lagopi) Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0771040 Thyridaria sambucina Valse vlierbloedkorrelzwam Alo zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1355010 Tiarosporella paludosa Alo zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1298010 Togninia minima Langsnavelige aarzakjeszwam Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
3002010 Tomentella italica Bco zie Coolia 64(3)2021
0414310 Tomentella umbrinospora Kastanjebruin rouwkorstje Bco zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0416040 Tomentellopsis bresadolana Geelgroen viltvliesje Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002051 Tomentellopsis pulchella Bco zie Coolia 64(3)2021
1316010 Torrentispora dubia Apy zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1311010 Torula herbarum Alo zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0509010 Trechinothus smardae Braamsporig dwergkorstje Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0418200 Trechispora dimitica Spinnenwebdwergkorstje Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0418210 Trechispora stevensonii Poederig dwergkorstje Bco zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0419210 Tremella foliacea sensu Spirin et al., 2018 Btr zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0419200 Tremella moriformis Knobbelige trilzwam Btr zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0701050 Tricharina glabra Ape zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0940170 Trichia ambigua Myx zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0137500 Tricholoma frondosae Gele populierridderzwam Bag zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0859010 Trichopeziza leucophaea Smalsporig franjekelkje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1349010 Trimmatostroma betulinum Ahe zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
3002044 Trimorphomyces papilionaceus Btr zie Coolia 64(3)2021
0706100 Tuber aestivum Ape zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002015 Tuber mesentericum Ape zie Coolia 64(3)2021
3002024 Tulasnella anguifera Btr zie Coolia 64(3)2021
0422160 Tulasnella bourdotii Kleinsporige waaszwam Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0422170 Tulasnella cystidiophora Kogelsporige waaszwam Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0422150 Tulasnella hyalina Spuugwaaszwam Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0422180 Tulasnella permacra Btr zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0230040 Tulostoma kotlabae Gekraagde stuifbal Bga zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0420190 Typhula caricina Bcl zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0424180 Typhula trifolii Bcl zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1243020 Unguiculariopsis ilicincola Rondsporig krulhaarkelkje Ahe zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
1243030 Unguiculariopsis robergei Ahe zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
1243031 Unguiculariopsis robergei subsp. coelomyceticola Breedsporig parasietkommetje Ahe zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0540010 Unilacryma unispora Eensporige druppelzwam Btr zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002048 Urceolella appressipila Ahe zie Coolia 64(3)2021
0709040 Urceolella pallida Vleeskleurig piekhaarkelkje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
3002066 Urocystis eranthidis Bus zie Coolia 64(3)2021
3002068 Uromyces chenopodii Bpu zie Coolia 64(3)2021
2022300 Uromyces muscari Hyacintroest Bpu zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
3002055 Ustilago avenae Bus zie Coolia 64(3)2021
3002054 Ustilago filiformis Bus zie Coolia 64(3)2021
3002053 Ustilago trichophora Bus zie Coolia 64(3)2021
0826100 Valsa auerswaldii Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0826090 Valsa pini Dennenkarafjeszwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1151030 Valsella adhaerens Kleinsporig berkenbastvlekje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1151020 Valsella amphoraria Beukenbastvlekje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1358010 Valsonectria simpsonii Apy zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0785090 Venturia maculiformis Wederikschurftzwam Alo zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
0748040 Vibrissea decolorans Langsporig draadspoorschijfje Ahe zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1290010 Woswasia atropurpurea Zwartpurperen stromazwam Apy zie Coolia 60(4)2017, pp. 237-242
3002032 Xerocomellus poederi Bbo zie Coolia 64(3)2021
3002046 Xerocomus lanatus Bbo zie Coolia 64(3)2021
1359010 Xerombrophila crystallifera Ahe zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
0713090 Xylaria arbuscula Kasgeweizwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
0713100 Xylaria rhopaloides Knotsvormige geweizwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1277010 Xylomelasma sordida Langsporige snuiterzwam Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1330010 Zakatoshia erikssonii Are zie Coolia 62(4)2019, pp. 199-207
0548010 Zygogloea gemellipara Btr zie Coolia 63(3)2020, pp. 149-170
1270010 Zygopleurage zygospora Spiraalvormig dubbelspoorbolletje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163
1270010 Zygopleurage zygospora Spiraalvormig dubbelspoorbolletje Apy zie Coolia 59(3)2016, pp. 151-163