Eigen paddenstoelwaarnemingen doorgeven aan de kartering

De NMV houdt een eigen gegevensbestand bij van in Nederland waargenomen paddenstoelen. Omdat deze gegevens voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, worden er ook eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van deze gegevens en aan de manier waarop zij worden aangeleverd (zie op de pagina waarom karteren?). De NMV heeft daarom een eigen invoerprogramma ontwikkeld. Karteerders kunnen hun waarnemingen hiermee in het juiste formaat aanleveren.

Betrouwbare gegevens zijn van vitaal belang voor de waarde van het gegevensbestand!
Van karteerders wordt verwacht dat zij alleen gegevens aanleveren van waarnemingen, waarvan zij 100% zeker zijn. Dit betekent dat zeldzame soorten of soorten die je niet zo goed kent en waar 'dubbelgangers' van bestaan, gecontroleerd zijn door kenners, voordat je een waarneming doorgeeft! Voldoen je waarnemingen aan deze eis, dan zijn alle waarnemingen welkom, ook van gewone soorten! Karteerders hebben een <b">eigen waarnemersnummer, waarmee de eigen waarnemingen ook altijd weer kunnen worden opgevraagd.

Bent u nog geen karteerder en wilt u ook graag paddenstoelenwaarnemingen doorgeven aan de NMV? Lees dan eerst de informatie op de pagina meedoen met karteren.

Invoerprogramma PaKa_NL

Het invoerprogramma is een beveiligd Excel-formulier dat werkt in MS-Office-versies vanaf 2007 onder Windows en in Office for Mac op de Mac. Behalve het invoerprogramma kunt u hieronder ook een demo en een handleiding downloaden.
Het is zinvol eerst de demo te bekijken en de handleiding goed te lezen. Op het PaKa-formulier zelf staat op het eerste tabblad een toelichting. Lees ook deze goed door, omdat er in 2020 wijzigingen zijn aangebracht in PaKa die niet in de demo en in de handleiding staan. Zie hiervoor ook de pagina Validatie en karteringsnieuws 8 in Coolia 63/3. Tenslotte kunt u nog een correctieformulier downloaden.

Gebruik altijd de nieuwste versie van het invoerformulier!
PaKa wordt regelmatig geüpdatet.
Nieuwe waarnemingen verwerkt u altijd in de laatste versie van het invoerformulier! Check daarom regelmatig of er een nieuwe versie beschikbaar is. Zodra dit het geval is downloadt u de nieuwe PaKa-versie en stuurt u het formulier dat u in gebruik had naar de DC, ook als dit nog niet vol is.

Invoerformulier PaKa_NL versie 1.10.0

(update 5-10-2021). De soortenlijst is aangepast: er zijn taxa toegevoegd en ana- en teleomorfen en roeststadia verwijderd.
download het invoerformulier

Demo
download de demoversie

Handleiding versie 1.3 (19-1-2015)
download de handleiding (PDF)

Uitvoermodule versie 1.5 (update: 30-1-2018)
download dit formulier

Correctieformulier (update: 1-9-2020)
download dit formulier