Eigen paddenstoelwaarnemingen doorgeven aan de kartering

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) houdt in samenwerking met de NMV een gegevensbestand bij van in Nederland waargenomen paddenstoelen. Omdat deze gegevens voor wetenschappelijke en natuurbeschermingsdoeleinden worden gebruikt, worden er ook eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van deze gegevens en aan de manier waarop zij worden aangeleverd (zie op de pagina waarom karteren?). Hiervoor is een invoerprogramma ontwikkeld. Karteerders kunnen hun waarnemingen hiermee in het juiste formaat aanleveren.

Betrouwbare gegevens zijn van vitaal belang voor de waarde van het gegevensbestand!

Van karteerders wordt verwacht dat zij alleen gegevens aanleveren van waarnemingen, waarvan zij 100% zeker zijn. Dit betekent dat zeldzame soorten of soorten die je niet zo goed kent en waar 'dubbelgangers' van bestaan, gecontroleerd zijn door kenners, voordat je een waarneming doorgeeft. Voldoen je waarnemingen aan deze eis, dan zijn alle waarnemingen welkom, ook van algemene soorten. Karteerders ontvangen na aanmelden bij Verspreidingsatlas een eigen waarnemersnummer, waarmee de eigen waarnemingen ook altijd weer kunnen worden opgevraagd. Ook kan je eigen waarnemingen zelf corrigeren.
Ben je nog geen karteerder en wil je graag paddenstoelenwaarnemingen doorgeven aan de NMV/NDFF? Lees dan eerst de informatie op de pagina meedoen met karteren.

Invoermogelijkheden

Waarnemingen kunnen ingevoerd worden in de online invoermodule van Verspreidingsatlas (zie hieronder), of in de VERA-app (in het veld, kan off-line gebruikt worden). Voor je kunt invoeren is het nodig je aan te melden, voor beide invoerportals worden dezelfde inlog-codes gebruikt. De gegevens die met de VERA-app worden ingevoerd zijn na het uploaden van de lijst terug te vinden in Verspreidingsatlas.
Werkgroepen wordt ten behoeve van de validatie gevraagd als waarnemer altijd een verantwoordelijk persoon op te geven, dus niet de werkgroep als zodanig. Dit kan op twee manieren:
via het eigen account, waarbij je medewaarnemers kunt opgeven en in het opmerkingenveld de naam van de werkgroep
of door het aanmaken van een tweede account waar je achter je naam de afkorting van de werkgroep zet, zo blijven de waarnemingen van de werkgroep gescheiden van die van jezelf.

Wij verzoeken je om naast de soortnaam ook de gegevens over habitat, substraat en organisme in te vullen, hiermee krijgen de waarnemingen veel meer waarde! Bekijk de complete lijst met milieucodes.

NDFF Verspreidingsatlas:

De invoermodule van Verspreidingsatlas vind je hier:  https://www.verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/. Je kunt kiezen voor Streeplijst (Nieuwe streeplijst paddenstoelen) als je meer waarnemingen uit hetzelfde gebied of kilometerhok wilt invoeren, of voor Losse waarneming. In Streeplijst voer je eerst gegevens over de locatie in, en vervolgens de soorten, bijbehorende eco-codes en validatiecodes.
Bij "Losse waarneming" kun je foto’s uploaden, bij "Streeplijst" kan dit achteraf bij de waarneming.
Gebruik geen oude NMV-persoonsnummers (voor waarnemers, herbaria etc), zodra je de naam intypt komt een scrollijstje met namen van waarnemers tevoorschijn. Een gebruikershandleiding kun je hier downloaden.

VERA-app

De VERA-app werkt met formulieren en waarnemingen. Je maakt een formulier aan waarin je vervolgens waarnemingen invoert.
Kies voor het formulier Losse waarnemingen (paddenstoelen). Voor het meetnet kies je het formulier van het betreffende meetnet. Klik op het formulier om er waarnemingen aan toe te kunnen voegen. Klik in Waarnemingen op rode +, vul je je waarneming en aanvullende gegevens in, hier kun je ook een foto toevoegen. Sla op met het rode vinkje. Je kunt de waarneming aanpassen (bewerken/dupliceren/verwijderen) door in Waarnemingen de waarneming een tel aan te raken. Tenslotte kun je online het formulier uploaden naar NDFF Verspreidingsatlas.
In Verspreidingsatlas kun je je waarnemingen zo nodig aanpassen en validatiecodes toevoegen, https://www.verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/bezoeken.
Als je in het veld een paddenstoel vindt die je niet op naam kunt brengen vul je in tabblad Waarnemingen “Fungi indet” in en vink je “determinatie onzeker” aan en in het opmerkingenveld “vakje x in doosje y”. Je kunt na determinatie thuis de waarneming bijwerken op je telefoon en na uploaden in Verspreidingsatlas eventueel een validatiecode.

Correcties

In NDFF Verspreidingsatlas kun je je eigen waarnemingen corrigeren. Dit geldt voor alle waarnemingen die via SPOT, PaKa, NOVA, VERA en Verspreidingsatlas zijn ingevoerd. De gecorrigeerde waarneming wordt opnieuw gevalideerd.

PaKa

Het invoerprogramma PaKa wordt niet meer gebruikt. Waarnemingen kunnen alleen nog worden ingediend via het invoerportaal van de Verspreidingsatlas https://www.verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/nmv_streeplijst.aspx of middels de VERA-app.

Nieuwe veelzijdige uitvoermodule

Myco-uitvoer: uitvoermodule Leo Jalink (1-9-2022)
Myco-uitvoer koppelt soortenlijstjes met wetenschappelijke namen aan de Nederlandse namen en het geeft algemene informatie over de soort: MG (mycologische groep (systematisch)), FG (functionele groep (levenswijze)), Hab (habitat), Sub (substraat), Org (organisme (waardplant, partner)), Fr (frequentie sinds 1990) en RL2008 (rode lijst status).
Het programma berekent ook de mycologische waarde (RL-index) op basis van het soortenlijstje, op de wijze zoals beschreven in Coolia 42: 143-162 (Jalink, 1999).
In de voorlaatste kolom staat een link naar Verspreidingsatlas.nl (enkel klikken om te volgen).
download Myco-uitvoer