Standaardlijst 2013

Een standaardlijst heeft als doel tot een standaardisatie van taxonomische opvattingen en naamgeving te komen. Omdat taxonomie en naamgeving voortdurend in beweging zijn is zo'n standaardisatie altijd maar een bepaalde periode min of meer in overeenstemming met de stand van kennis. Van tijd tot tijd moet een standaardlijst daarom worden herzien. De huidige standaardlijst, uit 2013, is de opvolger van de standaardlijst uit 1995 die werd gepubliceerd in het 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland' (E. Arnolds, Th. Kuyper & M.E. Noordeloos, 1995).

Interactieve soortenlijst

Naast de beknopte standaardlijst op papier kan vanaf 13 maart de hele standaardlijst online worden geraadpleegd. Dit gebeurt binnen de omgeving van de NDFF Verspreidingsatlas.

Nieuwe soorten

Op het moment dat een nieuwe standaardlijst "af" is, is hij alweer verouderd, omdat er nog steeds nieuwe soorten worden gevonden. Deze nieuwe soorten worden niet zonder meer aan de standaardlijst toegevoegd. Ten eerste moet het materiaal altijd door een specialist worden geverifieerd. Ook moet er gedroogd materiaal worden bewaard. Pas als dat geregeld is, komt een soort in aanmerking om opgenomen te worden in de standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen. Maar dan moeten ook de taxonomie en de naamgeving in overeenstemming zijn met de keuzes die voor de officiële standaardlijst zijn gemaakt. Geaccepteerde soorten worden eens per jaar aan de onlineversie van de standaardlijst toegevoegd.
Lees meer over het aanmelden van nieuwe soorten...