Standaardlijst 2013

Een standaardlijst heeft als doel tot een standaardisatie van taxonomische opvattingen en naamgeving te komen. Omdat taxonomie en naamgeving voortdurend in beweging zijn is zo'n standaardisatie altijd maar een bepaalde periode min of meer in overeenstemming met de stand van kennis. Van tijd tot tijd moet een standaardlijst daarom worden herzien. In januari 2014 is de huidige standaardlijst verschenen (Arnolds & van den Berg, 2013), als de opvolger van de standaardlijst uit 1995 die werd gepubliceerd in het 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland' (E. Arnolds, Th. Kuyper & M.E. Noordeloos, 1995). ). In deze lijst zijn alle soorten opgenomen die tot en met 2012 bekend waren uit ons land. Sindsdien zijn er alweer vele nieuwe soorten in ons land aangetroffen. Soorten die na het verschijnen van de Beknopte Standaardlijst aan de lijst van Nederlandse soorten zijn toegevoegd worden jaarlijks vermeld in Coolia onder karteringsnieuws.

Interactieve soortenlijst

Naast de beknopte standaardlijst op papier kan de hele lijst Nederlandse soorten online worden geraadpleegd. Deze is te vinden op NDFF Verspreidingsatlas.

Nieuwe soorten

Op het moment dat een nieuwe standaardlijst verschijnt, is hij alweer verouderd, omdat er nog steeds nieuwe soorten worden gevonden. Deze nieuwe soorten worden niet zonder meer aan de lijst Nederlandse soorten toegevoegd. Ten eerste moet het materiaal altijd door een specialist worden geverifieerd. Ook moet er gedroogd materiaal worden bewaard. Pas als dat geregeld is, komt een soort in aanmerking om opgenomen te worden in de standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen. Maar dan moeten ook de taxonomie en de naamgeving in overeenstemming zijn met de keuzes die voor de officiële standaardlijst zijn gemaakt. Geaccepteerde soorten worden minimaal 2 keer per jaar aan de onlineversie van de lijst toegevoegd.
Lees meer over het aanmelden van nieuwe soorten...