Paddenstoelenmeetnetten: doet u al mee?

Het paddenstoelenmeetnet in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM, zie NEM-website) is gestart in 1998. Het eerste meetnet dat gestart is is het meetnet bospaddenstoelen. Op dit moment zijn er drie paddenstoelenmeetnetten: bospaddenstoelen, paddenstoelen van moerassen en bossen en paddenstoelen van de zeereep. Bij deze meetnetten tellen vrijwilligers de typische en begeleidende soorten van de betreffende habitattypen. Dit gebeurt op basis van km-hokken.

  • Daardoor komen we steeds meer te weten over het wel en wee van deze fascinerende organismen;
  • Daardoor komen we meer te weten over de verspreiding van de typische en begeleidende soorten;
  • Daardoor kunnen we er achter komen welke milieuomstandigheden en beheersmaatregelen gunstig of ongunstig zijn;
  • Daardoor kunnen doeltreffende maatregelen genomen worden om de variatie aan paddenstoelen te behouden en te vergroten;
  • Daardoor kan onze natuur gezond blijven en kunnen wandelaars en natuurliefhebbers blijven genieten van deze sieraden van de herfst.

INFORMATIE

Wilt meer weten over de paddenstoelenmeetnetten of wilt u meewerken aan de paddenstoelenmeetnetten?
Neem dan contact op met de landelijke coördinator paddenstoelenmeetnetten:

Inge Somhorst
Burgemeester Buiskoolweg 20
9551 TZ Sellingen
meetnet@mycologen.nl