Excursieprogramma paddenstoelenmeetnet 2023

Dit jaar zijn er weer een aantal excursies in het kader van het paddenstoelenmeetnet. Het belangrijkste doel van de excursies is om – naast het monitoren van een gebied – informatie te geven over het betreffende meetnet en de wijze van monitoren. De excursies zijn niet enkel bedoeld voor deelnemers aan het meetnet, iedereen is welkom.. Bij de excursies leer je veel nieuwe soorten herkennen en maak je kennis met tellers in het meetnet.

In verband met het 25 jarig jubileum van de paddenstoelenmeetnetten organiseren we op 14 oktober de Dag van het Bosmeetnet: een dag met workshops en excursies verspreid over het land voor tellers van het bosmeetnet en mensen die hier graag mee willen kennismaken. Hiervoor vragen je je aan te melden voor 1 oktober.

Ook dit jaar zijn alle excursies zogenaamde opbelexcursies. Dat wil zeggen dat je je op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur op moet geven bij de excursieleider. Ga niet op eigen houtje naar het verzamelpunt, omdat we op dit moment van schrijven het doorgaan van de excursies nog niet kunnen garanderen.

Voor enkele excursies naar kwetsbare gebieden moet je je van tevoren opgeven via email. Deze excursies hebben een beperkt aantal deelnemers. Informatie hierover staat aangeven bij de betreffende excursies. Vrijwel alle excursies zijn dagexcursies, dus lunch meenemen.


Excursies naar moerassen en venen in 2023

Alle excursies vinden plaats in kwetsbare terreinen. Daarom is het aantal excursiedeelnemers beperkt en opgave vooraf verplicht.

 • Zaterdag 5 augustus: Wieden (Ov).
  We bezoeken een aantal bijzondere terreinen in het westelijke deel van De Wieden.. De excursie begint in 10.30u. We gaan een klein stukje varen om het terrein te bereiken. Laarzen en anti-muggenspul is verplich.t Het aantal deelnemers is beperkt vanwege de kwetsbare terreinen. Excursieleiders: Caroline Hoff en Inge Somhorst. OPGEVEN voor 1 augustus via meetnet@mycologen.nl of 06-12802546. Je ontvangt dan bericht over de excursie.
 • Zaterdag 2 september. Groot Zandbrink (Gld).
  Terrein in de Gelderse Vallei waar dankzij de kweldruk vanuit de Veluwe een paar kleine relictjes blauwgrasland en nat schraalland stand gehouden hebben temidden van agrarisch gebied. Rond deze kernen heeft succesvol natuurherstel plaatsgevonden waardoor vooral het nat schraalland uitgebreid is en delen veenmosrijke natte heide ontstaan zijn. Het terrein is particulier eigendom van Stichting “De Boom”. Verzamelen om 10.30 op de P van Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2, 3831 SE Leusden. Max. 12 personen.  Excursieleider Emma van den Dool, OPBELEXCURSIE: 06 29463569.
 • Zaterdag 9 september. Vaarexcursie door het Ilperveld (NH)
  We varen door het veenweidegebied om op 3 verschillende eilandjes naar paddenstoelen te zoeken in berkenbroekbos, veenmosrietland en voormalig boerenland. Excursieleider Martijn Oud. Vertrek 10:30 vanaf het voormalige bezoekerscentrum van het Ilperveld. Kanaaldijk 32A , 1121NX Landsmeer. OPGAVE VERPLICHT vrijdagavond 8 september tussen 18:00 en 20:00, mobiel: 06-29299052.
 •  Zaterdag 16 september. Harener Wildernis (Gn)
  Groninger Landschap is vanaf 2009 bezig met herstel van dit laagveenmoeras met o.a. trilveenvegetaties en berkenbroekbos. Het terrein is niet overal even goed begaanbaar. Excursieleider Inge Somhorst. Verzamelen aan de Waterhuizerweg (parallelweg N860) bij het doorsteekje naar de hoofdweg 238,6 – 577,05. OPBELEXCURSIE 06-12802546.
 • Zaterdag 23 september. Mariapeel (NB)
  Restanten van het eens zeer uitgestrekte hoogveengebied de Peel. We bezoeken hoogveenputjes, berkenbroekbos, natte heide en venoevers. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats aan einde Zwarte Plakweg (navigatie Zwarte Plakweg 89-81, 5966 RJ America). Leiding Peter Eenshuistra. OPBELEXCURSIE 06-12443073.

Excursies meetnet bossen in 2023

 • Zaterdag 30 september. Veenhuizen (D)
  Tijdens een excursie van de PWD werden in 2000 aan de Oude Norgerweg stekelzwammen ontdekt, hetgeen aanleiding was er een jaar later nog eens te kijken. Maar liefst 6 soorten werden toen gevonden, waaronder de Blauwzwarte stekelzwam (Phellodon niger). Ook werd de toen nog zeldzame Purpersnedemycena gevonden en tal van   andere  meetnetsoorten. Het leidde ertoe dat hier en aan de Hospitaallaan meetpunten werden uitgezet die tot op heden gemonitord worden door de huidige Paddenstoelenwerkgroep Noordenveld. De laatste jaren gaat het daar wat minder met de stekelzwammen, maar wellicht wordt het dit jaar beter. Sowieso is dit een interessant gebied om te vertoeven. Verzamelen om 10.30 uur, parkeerplaats bij het kerkje aan de rotonde bij Een (weg tussen Norg en Haulerwijk): coörd. 222,45 - 565,5) Excursieleider: Cees Koelewijn, OPBELEXCURSIE: 06-29510222.
 • Zaterdag 14 oktober. Excursie Maashorst bij Oss (NB)
  We bezoeken gevarieerd loof en naaldbos. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats Maashorst tegenover de Boshut, Udensedreef 14, 5374 RK, Schaijk. Leiding Peter Eenshuistra. OPBELEXCURSIE 06-12443073.
 • Zaterdag 14 oktober. Excursie en Workshop Sahara bij Ommen (O)
  De Sahara bij Ommen is een stuifzandgebied waar geteld wordt voor het meetnet bospaddenstoelen. De belangrijkste boomsoort is hier Grove den en er komen verschillende soorten ectomycorrhizasoorten voor, waaronder ridderzwammen. ’s Morgens volgen we de meetnetroute. ’s Middags verhuizen we naar een locatie waar gelegenheid is voor het bestuderen van verzameld en meegebracht materiaal en is er aandacht voor de methode, ook m.b.t. reservering en invoer. Dit alles onder het genot van een kop koffie of thee. Een dag voor alles wat je over het bosmeetnet wilt weten. De excursie start om 10.00 uur en de dag eindigt rond 16.00 uur. Voor de excursie verzamelen we op de Parkeerplaats aan de noordkant van de Sahara aan de Eerderveldweg, Ommen. Neem zelf een lunch mee. Leiding Geert de Lange en Inge Somhorst. Opgeven vóór 1 oktober via meetnet@mycologen.nl of 06-12802546. Je krijgt dan tijdig nader bericht.
 • Zaterdag 14 oktober. Excursie en Workshop Buitenplaats Elswout bij Overveen (NH)
  Elswout is een van de topgebieden voor paddenstoelen. Al 23 jaar wordt hier voor het bosmeetnet gemonitord. Elswout is een prachtige buitenplaats met veel oude bomen, voornamelijk Beuk en eik. Door afgravingen ligt het deels laag, waardoor er kwel is vanuit het duin wat zorgt voor aanvoer van kalk. Hierdoor komen er veel ectomycorrhizasoorten voor. Zie Coolia 66-3. Alle typische soorten kunnen verwacht worden, maar ook veel begeleidende soorten, zoals Gezoneerde stekelzwam, Gewoon varkensoor en Vroeg eekhoorntjesbrood. In de ochtend lopen we de bosmeetnetroute in kilometerhok 100-488, dat is de route die afgebeeld staat op pagina 13 van de Handleiding paddenstoelenmeetnetten 2022. In de middag bespreken we de vondsten en de meetnetmethode onder het genot van een kopje thee of koffie. Aanvang van de excursie is 10.00u. Neem een lunch mee, want het is een heledagexcursie. Leiding Alfons Vaessen. Er is plaats voor en beperkt aantal tellers. Opgeven vóór 1 oktober via alfons.vaessen@xs4all.nl. Je krijgt dan tijdig bericht over de excursie.
 • Zaterdag 14 oktober Excursie en Workshop nabij Renkum (Gld)
  Excursie in het bosgebied tussen Wageningen, Bennekom en Renkum. Het is een gemengd bos waar tal van telsoorten te vinden zijn. In de middag bespreken we de vondsten en de meetnetmethode onder het genot van een kopje thee of koffie. Aanvang van de excursie is 10.00u. Neem een lunch mee, want het is een heledagexcursie. Leiding Anna Elise Jansen en Machiel Noordeloos. Verzamelen op de parkeerplaats van Begraafplaats “Harten” aan de Hartenseweg, Renkum, direct ten oosten van restaurant Campman op nr. 23, 6871 NB Renkum. Opgeven vóór 1 oktober via meetnet@mycologen.nl.
 • Zondag 15 oktober Zuid-Oost Veluwe (Gld) Fietsexcursie 25 jaar Paddenstoelenmeetnet
  Excursie naar het Roekelse Bos en het Mosselse zand tussen Ede en Otterloo. Het gebied bestaat overwegend uit geplante bossen van Grove dennen. Op een vijftal plaatsen liggen NEM-proefvlakken (oude stijl), die gedurende 25 jaar zijn bezocht. We zullen in elk geval het proefvlak bezoeken waar het artikel in de herfst-Coolia over gaat. Verder zijn er stuifzand-bosranden te zien, waar - bij voldoende vocht - Gele en Witbruine ridderzwammen groeien. Let op: dit is een fietsexcursie. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats (Google Maps: “Parking Spot”) aan de Koeweg ten noorden van Ede. Op station Ede zijn OV fietsen aanwezig (11 minuten fietsen). Excursieleider Peter-Jan Keizer. OPBELEXCURSIE. Telefoon 06-25179752.
 • Zaterdag 11 november. Soesterduinen (U)
  Soesterduinen is het grootste stuifzandgebied op de Utrechtse heuvelrug. We bezoeken de Lange Duinen. Speciaal voor soorten die pas laat in het seizoen fructificeren zoals Dennenslijmkop en ridderzwammen organiseren we deze excursie wat later dan gebruikelijk in het seizoen. Excursieleider: Inge Somhorst. Verzamelen om 10.30 op parkeerplaats Lange Duinen, Foekenlaan 25 Soest, op loopafstand van station Soest-Zuid.

Excursies naar de zeereep in 2022

Tijdens de binnenlandse werkweek van 29 oktober tot 5 november in Wijk aan Zee zal onder andere aandacht besteed worden aan het meetnet zeereep.

 • Zaterdag 4 november. Excursie naar de kustduinen ten zuiden van het Kennemerstrand (NH)
  Kustduinen die bekend staan vanwege de hier gevonden nieuwe soorten. Verzamelen om 10:30 bij het roestige monument aan het IJmuiderslag met coördinaten 99.3/495.8. Hier mag in deze tijd van het jaar vrij worden geparkeerd. Telefonisch opgeven op de vrijdag voor de excursie tussen 18:00 en 20:00.  Mobiel 0629299052.
 • Zaterdag 11 november. Excursie Zwanenwater (NH)
  Op zoek naar de paddenstoelen van de zeereep. We lopen ook langs de oeverzones van het tweede meer en een duingrasland. Verzamelen om 10:30 uur aan de hoofdingang van het Zwanenwater aan de Zuid schinkeldijk te Callantsoog. Telefonisch opgeven op de vrijdagavond voor de excursie tussen 18:00 en 20:00  Mobiel 0629299052
 • Zaterdag 18 november. Neeltje Jans (Z)
  Het voormalig werkeiland Neeltje Jans. We verzamelen aan de Zeekant van het eiland. U neemt de afslag naar Deltapark Neeltje Jans. Bij Proef Zeeland [mosselkweker en restaurant]  gaat u naar rechts [niet naar het Deltapark dus], rechtdoor blijven rijden tot de slagboom, links aanhouden tot je niet meer verder kunt en dat is tevens de  parkeerplaats. Excursieleider: Henk Remijn , aanmelden bij remijnh@zeelandnet.nl of telefonisch: 06 3374 29 23. Let op: de excursie start om 13.00 uur.
 • Zaterdag 25 november. Van Limburg Stirum vallei nabij Noordwijk (ZH)
  Het duingebied rond Langevelderslag en de zeereep zijn zeer rijk aan soorten van zowel de witte als de grijze duinen. Alle typische soorten van de zeereep kunnen hier gevonden worden. Verzamelen om 10.30 uur op parkeerplaats Langevelderslag (betaald parkeren). Leiding: Alfons Vaessen. OPBELEXCURSIE: 06-10816514.
 • Zaterdag 9 december. Veerse Dam midden (Z)
  We verzamelen op de parallelweg van de N57 aan de kant van het Veerse meer bij de 3e voetgangersbrug over de N57 komende van Vrouwenpolder (bij stoplicht parallelweg op gaan) en de eerste brug komende van de Oosterschelde kering (parallelweg vanaf rotonde oprijden) . Excursieleider: Henk Remijn , aanmelden bij remijnh@zeelandnet.nl of telefonisch: 06 3374 29 23. Let op: de excursie start om 13.00 uur.