Excursieprogramma paddenstoelenmeetnet

Speciaal voor de tellers van het paddenstoelenmeetnet worden excursies georganiseerd in terreinen met hokken waarin geteld wordt. Voor elk meetnet zijn er aparte excursies: in de zomermaanden zijn er excursies naar moerassen en venen, in de herfst naar de bossen op zandgrond en in de late herfst naar de zeereep.

Omdat het op dit moment (medio mei) niet te voorspellen is of het excursieprogramma voor het meetnet in de herfst doorgang kan vinden, zijn alle excursies OPBELEXCURSIES. Je moet je dus van te voren opgeven bij de excursieleider en informeren of en op welke wijze de excursie plaatsvind. In principe is dit op de vrijdagavond voor de excursie tussen 18.00u en 20.00u, tenzij bij de excursie anders aangegeven. Ga niet zondermeer en onaangekondigd naar de verzamelplaats.


Excursies in 2020

Wegens nieuwe maatregelen die de overheid heeft moeten nemen in de strijd tegen het oplopende aantal besmettingen met SARS-Cov-2 zijn alle excursies van de NMV voor de rest van het jaar afgelast.

Meetnet moerassen en venen
Meetnet bospaddenstoelen
Meetnet zeereep