Excursieprogramma paddenstoelenmeetnet

Speciaal voor de tellers van het paddenstoelenmeetnet worden excursies georganiseerd in terreinen met hokken waarin geteld wordt. Voor elk meetnet zijn er aparte excursies: in de zomermaanden zijn er excursies naar moerassen en venen, in de herfst naar de bossen op zandgrond en in de late herfst naar de zeereep.

Omdat het op dit moment (medio mei) niet te voorspellen is of het excursieprogramma voor het meetnet in de herfst doorgang kan vinden, zijn alle excursies OPBELEXCURSIES. Je moet je dus van te voren opgeven bij de excursieleider en informeren of en op welke wijze de excursie plaatsvind. In principe is dit op de vrijdagavond voor de excursie tussen 18.00u en 20.00u, tenzij bij de excursie anders aangegeven. Ga niet zondermeer en onaangekondigd naar de verzamelplaats.


Excursies in 2020

Meetnet moerassen en venen
  • Zaterdag 1 augustus Wieden. We bezoeken een aantal bijzondere terreinen in het oostelijke deel van De Wieden. Laarzen en anti-muggenspul is verplicht. De excursie begint in 10.30u. Het aantal deelnemers is beperkt vanwege de kwetsbare terreinen. Leiding: Alfons Vaessen en Caroline Hoff. Opgeven voor 20 juli via meetnet@mycologen.nl. Je ontvangt dan bericht over de excursie. Het is een dagexcursie, dus lunch meenemen.
Meetnet bospaddenstoelen
  • Zaterdag 10 oktober Wijboschbroek. Het Wijboschbroek is een bosgebied in het Groene Woud in Midden-Brabant. Het bestaat grotendeels uit vochtig bos en heeft door zijn lemige bodem een bijzondere paddenstoelenflora. Start 10.00u, parkeerplaats Aakendonk 2 Wijbosch (bij Schijndel, NB). De parkeerplaats ligt in het bestemmingszonegebied, maar dat is geen probleem voor bezoekers. Leiding: Peter Eenshuistra en Ton en Karin Hermans. OPBELEXCURSIE: : 06-12443073. Het is een dagexcursie, dus lunch meenemen.
  • Zaterdag 24 oktober Lanen van De Bruuk. De lanen van De Bruuk worden grotendeels omzoomd met eiken (een flink aantal in een aftakelfase). Het is van oudsher blauwgrasland. De (vaak drassige) bermen zijn interessant en qua paddenstoelen divers. Belangrijkste andere bomen: diverse wilgensoorten, populier, zwarte els, berk, veel struikgewas en riet. Oorspronkelijk is het in het meetnet gekomen vanwege de aanwezigheid van de Gezoneerde stekelzwam. De Groesbeekse bijnaam is `De botterpot’. Verzamelen om 10.30u ingang aan de Ashorst, 100 meter voorbij (ten oosten van) Ashorst 24 (bij het bos) Ashorst - 6562 KV Groesbeek-Breedeweg. Verzamelen achter de slagboom. Openbaar vervoer: Lijn 5 naar Groesbeek Breedeweg of Groesbeek de Horst. Vanaf beide eindpunten kun je naar de Bruuk lopen, maar het is het dichtste bij vanaf de eindpunt kerk de Horst. Ongeveer 15 minuten lopen. Vanaf eindpunt Horst loop je de Plakseweg op (na uitstappen even teruglopen naar het kruispunt en rechtsaf gaan). De Plakseweg helemaal uitlopen, einde rechtsaf en gelijk daarna linksaf. Je komt dan vrij snel bij de ingang van de Bruuk. OPBELEXCURSIE: 06-10816514. Het is een dagexcursie, dus lunch meenemen.
Meetnet zeereep
  • Zaterdag 7 november Excursie naar de kustduinen ten zuiden van het Kennemerstrand. Kustduinen die bekend staan vanwege de nieuwe soorten. Vorig jaar vonden we hier de Grijswitte schijnridderzwam weer terug. (2e vondst van Nederland). Verzamelen om 10:30u bij het roestige monument aan het IJmuiderslag met coördinaten 99.3/495.8 .Hier mag in deze tijd van het jaar vrij worden geparkeerd. Leiding: Martijn Oud. OPBELEXCURSIE 06-29299052. Het is een dagexcursie, dus lunch meenemen.
  • Woensdag 11 November Renesse, Zoete en Zoute Haard Zeereep. Het gebied ligt tussen Renesse en de Brouwersdam. Aan het einde van de Helleweg en de kruising met de Rampweg (N652) is een parkeerplaats. De excursie begint om 13.00 uur. Leiding: Henk Remijn. OPBELEXCURSIE: 06 3374 2923 of 0118 581473op dinsdagavond tussen 18.00u en 20.00u of via henkremijn@zeelandnet.nl
  • Zaterdag 14 november Excursie Zwanenwater. Op zoek naar de paddenstoelen van de zeereep in het kader van de NEM. Op de terugweg lopen we langs de oeverzones van het tweede meer op zoek naar allerlei  moeraspaddenstoelen en bezoeken daarna nog een beroemd duingrasland vanwege de bijzondere wasplaten die er voorkomen. Verzamelen om 10:30u aan de hoofdingang van het Zwanenwater aan de Zuid Schinkeldijk te Callantsoog. Leiding: Martijn Oud. OPBELEXCURSIE 0629299052. Het is een dagexcursie, dus lunch meenemen.
  • Zaterdag 21 November Oostkapelle, Zeereep Duinweg (Dag excursie). We verzamelen op de parking aan het eind van de Duinweg Oostkapelle. We bezoeken de zeereep van Oranjezon. Start om 11.00uur. Leiding: Henk Remijn. OPBELEXCURSIE: . 06 3374 2923 of 0118 581473op donderdagavond tussen 18.00u en 20.00u i.v.m. werk op de vrijdagavond of via henkremijn@zeelandnet.nl. Het is een dagexcursie, dus lunch meenemen.
  • Zaterdag 28 november. Meetnetexcursie in het kader van het meetnet zeereep, Langevelderslag nabij Noordwijk. Het duingebied rond Langevelderslag en de zeereep zijn zeer rijk aan soorten van zowel de witte als de grijze duinen. Alle typische soorten van de zeereep kunnen hier gevonden worden. Verzamelen om 10.30u op parkeerplaats Langevelderslag (betaald parkeren). Leiding: Alfons Vaessen. OPBELEXCURSIE: 06-10816514. Het is een dagexcursie, dus lunch meenemen.