Excursieprogramma paddenstoelenmeetnet

Voor iedereen die geïnteresseerd is in het paddenstoelenmeetnet, ook als je (nog) geen teller bent, worden excursies georganiseerd in terreinen met hokken waarin geteld wordt. Voor elk meetnet zijn er aparte excursies: in de zomermaanden zijn er excursies naar moerassen en venen, in de herfst naar de bossen op zandgrond en in de late herfst naar de zeereep. Het belangrijkste doel van de excursies is om – naast het monitoren van een gebied – informatie te geven over het betreffende meetnet en de wijze van monitoren. De excursies zijn niet enkel bedoeld voor deelnemers aan het meetnet, iedereen is welkom op de excursie. Op de excursies leer je veel nieuwe soorten herkennen en maak je kennis met tellers in het meetnet.

Als bij een excursie "OPBELEXCURSIES" staat wil dat zeggen dat je je op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur op moet geven bij de excursieleider. Ga niet op eigen houtje naar het verzamelpunt, omdat we op dit moment het doorgaan van de excursies nog niet kunnen garanderen.

Voor enkele excursies naar kwetsbare gebieden moet je je van tevoren opgeven via email. Deze excursies hebben een beperkt aantal deelnemers. Informatie hierover staat aangegeven bij de betreffende excursies. Alle excursies zijn dagexcursies, dus lunch meenemen.


Excursies naar moerassen en venen in 2022

 • Zaterdag 9 juli. Excursie en workshop De Meije (ZH). ’s Ochtends op excursie, ’s middags een workshop waarbij moeraspaddenstoelen nader worden bekeken. Je kunt hiervoor ook collecties meebrengen die je elders hebt verzameld. We bezoeken eerst het schraallandreservaat de Meije (SBB), onderdeel van Natura 2000 gebied Nieuwkoopse plassen. Het reservaat is een onontgonnen veengebiedje binnen het veenweidegebied met blauwgrasland, kleine zeggenvegetaties, heischrale vegetaties, veenmosrietland en moerasheide. We verzamelen om 10.00 uur op de kleine parkeerplaats even ten zuiden van de ingang van het reservaat aan de Meije. De P ligt aan de westzijde van de weg tussen Meije nr. 181 en nr. 183 (coord. 115,35 x 460,80) te Zegveld. Rond 13.00 uur gaan we naar een binnenlocatie in de buurt, om
  onze vondsten te bespreken en nader te bekijken. Er zal een microscoop aanwezig
  zijn, je mag ook zelf een microscoop meenemen, maar dat is niet vereist. Rond 16.00 uur sluiten we de workshop af. Neem zelf je lunch mee. Leiding excursie Emma van den Dool, workshop Machiel Noordeloos. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied is het aantal deelnemers beperkt. Opgave z.s.m. via meetnet@mycologen.nl.
 • Zaterdag 27 augustus. De Wieden (Ov). We bezoeken een aantal bijzondere terreinen in het natuurgebied De Wieden. Laarzen en anti-muggenspul zijn verplicht. De excursie begint om 10.30 uur. Het aantal deelnemers is beperkt vanwege de kwetsbare
  terreinen. Excursieleiders: Inge Somhorst en Caroline Hoff. Opgeven voor 20 au
  gustus via meetnet@mycologen.nl of bij Inge Somhorst 06-12802546. Je ontvangt dan bericht over de excursie.
 • Zaterdag 3 september. Mariapeel (NB). Restanten van het eens zeer uitgestrekte hoogveengebied de Peel. We bezoeken hoogveenputjes, berkenbroekbos, natte heide en venoevers. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats aan einde Zwarte Plakweg (navigatie Zwarte Plakweg 89-81, 5966 RJ America). Leiding Peter Eenshuistra. OPBELEXCURSIE 06-12443073.
 • Zaterdag 10 september. Fochteloërveen (Fr., Dr). Het Fochteloërveen is een van de grootste en best bewaarde hoogveengebieden in ons land. We bezoeken het Groote veen, met hoogveen, herstellend hoogveen, overgangen naar natte en droge heide. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied is het aantal deelnemers beperkt. Laarzen verplicht. Excursieleiders: Inge Somhorst en Roel Douwes. Opgeven voor 1 september via meetnet@mycologen.nl of 06-12802546. Je ontvangt dan nader bericht over de excursie.
 • Zaterdag 24 september. Vaarexcursie Ilperveld (NH). We varen door het veenweidegebied om op 3 verschillende eilandjes naar paddenstoelen te zoeken. Locaties; berkenbroekbos, veenmosrietland en voormalig boerenland. Vertrek 10.30 uur vanaf het voormalige bezoekerscentrum van het Ilperveld, Kanaaldijk 32A, Landsmeer. Excursieleider Martijn Oud. OPBELEXCURSIE 06-29299052.

Excursies m.b.t. bospaddenstoelen in 2022

 • Zaterdag 17 september. Boekweitveen (Dr). Het Boekweitveen nabij Gieten is een mozaïek van eiken-berkenbos, heide en zandputten. Ooit stond hier een cementfabriek en werd kalk aangevoerd en puin gestort, waardoor kalkrijke plekken zijn ontstaan. De randen van de zandputten zijn zeer schraal, en plaatselijk groeien stekelzwammen. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats aan de Nijslootsweg ten westen van Gieten, een kilometer vanaf de afslag van de N34. Leiding: Inge Somhorst. OPBELEXCURSIE: 06-12802546 of meetnet@mycologen.nl.
 • Zaterdag 1 oktober. Valkenswaard – Leenderbos (NB). We bezoeken o.a. een oud telperceel in het bos met groeiplaatsen van stekelzwammen en Armbandgordijnzwam. Verzamelen: 10.30 uur op de SBB parkeerplaats Leenderbos (navigatie Valkenswaardseweg 35, 5595 XB, Leende). Leiding Peter Eenshuistra. OPBELEXCURSIE 06-12443073.
 • Zaterdag 8 oktober. Koningshof, Overveen (NH). Koningshof bestaat uit gemengd binnenduinbos en duingraslanden. Er komen veel soorten voor van kalkrijke dennenbossen, zoals Koperrode spijkerzwam, Duinbosrussula en Melkboleet. We besteden aandacht aan de methode van het bospaddenstoelenmeetnet. Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats van Landgoed Koningshof, Duinlustweg 26, 2051 AB Overveen. Leiding: Alfons Vaessen. OPBELEXCURSIE: 06-10816514.

Excursies naar de zeereep in 2022

 • Vrijdag 4 – zondag 6 november. NEM Studieweekend zeereeppaddenstoelen in Noordwijk (ZH). Voor iedereen die geïnteresseerd is in paddenstoelen van de witte en grijze duinen, ook als je nog niet veel soorten kent of als je al meetnetteller bent en je soortenkennis wilt vergroten. We besteden in het veld aandacht aan herkenning van soorten en biotopen, en in de werkruimte bekijken en determineren we meegebracht materiaal. Hierbij maken we o.a. gebruik van Veldgids III, paddenstoelen van de zeereep. Voor wie wil zal er gelegenheid en begeleiding zijn om met de microscoop te werken. Zie de aankondiging elders in Coolia 65/3. De kosten bedragen ongeveer €150.- Nadere informatie en opgave: meetnet@mycologen.nl.
 • Zaterdag 5 november. Kustduinen ten zuiden van het Kennemerstrand (NH). Een jong en dynamisch duingebied, met kans op bijzondere paddenstoelensoorten. Verzamelen om 10.30 uur bij het roestige monument aan het IJmuiderslag met coördinaten 99.3/495.8. Hier mag in deze tijd van het jaar vrij worden geparkeerd. Excursieleider: Martijn Oud. OPBELEXCURSIE: 06-29299052.
 • Zaterdag 5 november. Oranjezon (Z). Op zoek naar de Helmharpoenzwam, voor de vinder staat een Zeeuwse verrassing te wachten. De excursie begint om 12.00 uur op de parkeerplaats bij uitspanning Oranjezon aan de Koningin Emmaweg in Vrouwenpolder (toegangsweg naar Oranjezon). Excursieleider: Henk Remijn. OPBELEXCURSIE: 06-33742923 of via: henkremijn@zeelandnet.nl.
 • Zaterdag 12 november. Zwanenwater (NH). Op zoek naar de paddenstoelen van de zeereep. Op de terugweg lopen we langs de oeverzones van het tweede meer op zoek naar allerlei moeraspaddenstoelen en bezoeken daarna nog een beroemd duingrasland vanwege de bijzondere wasplaten die er voorkomen. Verzamelen om 10.30 uur aan de hoofdingang van het Zwanenwater aan de Zuid Schinkeldijk te Callantsoog. Excursieleider: Martijn Oud. OPBELEXCURSIE: 06-29299052.
 • Zaterdag 19 november. Breskens – Groede (Z). In Zeeuws Vlaanderen zijn tot nu toe nog geen helmharpoenzwammen gevonden. We gaan op zoek naar deze soort. De duinen zijn hier niet extreem breed. Voor Breskens ligt grijs duin en richting Groede hoofdzakelijk witte duinen. Verzamelen op de parkeerplaats Slikkenburgse weg, Breskens (west van veerplein). De excursie start om 12.00 uur. Excursieleider: Henk Remijn. OPBELEXCURSIE: 06-33742923 of via: henkremijn@zeelandnet.nl.
 • Zaterdag 26 november. Langevelderslag nabij Noordwijk (NH). Het duingebied rond Langevelderslag (onder andere Van Limburg Stirumvallei in de Amsterdamse Waterleidingduinen) is zeer rijk aan soorten van zowel de witte als de grijze duinen. Alle typische soorten van de zeereep kunnen hier gevonden worden. Verzamelen om 10.30 uur op parkeerplaats Langevelderslag (betaald parkeren). Leiding: Alfons Vaessen. OPBELEXCURSIE: 06-10816514. Het is een dagexcursie, dus lunch meenemen.