Meetnet moerassen en venen: Gordijnzwammen

Gordijnzwammen zijn onveranderlijk mycorrhizavormers. In de berkenbroekbossen kun je de volgende soorten tegenkomen:

ArmbandgordijnzwamArmbandgordijnzwam (Cortinarius armillatus)

Deze soort uit het Meetnet, is goed te herkennen aan de oranje gordels van velumresten op de steel. Hij wordt vrij groot, en is daardoor ook opvallend. Helaas is de soort in Nederland sterk achteruitgegaan en hoewel recent er weer een paar opvallende nieuwe vondsten zijn gedaan, blijft deze soort ernstig bedreigd.
Knop naar Verspreidingsatlas

Twee gordijnzwammen uit het ondergeslacht Dermocybe die vnl. tussen veenmos groeien in Berkenbroekbossen zijn de Veenmosgordijnzwam (Cortinarius tubarius) en zijn tegenhanger de Valse veenmosgordijnzwam (Cortinarius huronensis). Kenmerkend zijn de niet hygrofane hoed en de levendige gele tot olijfgele kleur van de plaatjes. Ze kunnen als volgt worden onderscheiden:

1a kastanjebruine hoed; de plaatjes zijn aanvankelijk geelgroen tot olijfgeel, daarna olijfbruin; de steel is geel tot olijfgeel. Sporen (8,5-)9,0-11,0( -12,0) x 5,0-6,0 μm. De basidia zijn kleurloos

VeenmosgordijnzwamCortinarius tubarius

foto's op swampe.dk
Knop naar Verspreidingsatlas

1b donkerbruine tot oranje-olijfbruine hoed, aanvankelijk gele, later geelbruine plaatjes, en een gele tot bruinig gele steel. De wrattige sporen meten 8,5-11,0(-11,5) x 5,0-6,0 μm. De basidia hebben vaak een gelige inhoud.

Valse veenmosgordijnzwamCortinarius huronensis

foto's op swampe.dk
Knop naar Verspreidingsatlas

Groene berkengordijnzwamGroene berkengordijnzwam (Cortinarius raphanoides)

voor deze soort is wat misleidend, want in werkelijkheid is hoofdkleur geelbruin tot bruin, soms met een iets groene inslag. De hoed is vrijwel egaal van kleur en vezelig tot schubbig; de plaatjes hebben een mooie okerbruine, later donkerbruine kleur, de steel heeft dezelfde kleur als de hoed en is ook tamelijk vezelig. Zoals de naam aangeeft is de geur duidelijk radijsachtig. In combinatie met de standplaats onder berk op vochtige veengrond is hij goed als zodanig te herkennen.
Knop naar Verspreidingsatlas