Meetnet moerassen en venen: Trechtertjes

In veengebieden komen drie trechtertjes (Omphalina en Lichenomphalia spp.) voor. Ze zijn als volgt te onderscheiden:

1a Hoed (bleek) geel, diep doorschijnende gestreept, glad; steeltop oranjeachtig, rest bleekgeel tot wittig; groeit in associatie met kolonies een eencellig groenwier (Coccomixa) die als een laag donkergroene bolletjes de bodem bedekt

Gewoon veentrechtertje (Lichenomphalia umbellifera)
Gewoon veentrechtertjeGewoon veentrechtertje
Knop naar Verspreidingsatlas

1b Hoed bruin, glad of schubbig; steel bruin, zonder oranje top; niet geassocieerd met eencellige groenwieren ➜ 2

2a Hoed met fijne schubjes; somberbruin; steel met dezelfde kleur

Schubbig veenmostrechtertje (Omphalina gerardiana)
Schubbig veenmostrechtertjeSchubbig veenmostrechtertje
Knop naar Verspreidingsatlas

2b Hoed glad; hele vruchtlichaam bleek bruin

Gestreept veenmostrechtertje (Omphalina philonotis)
Gestreept veenmostrechtertje
Knop naar Verspreidingsatlas